Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem odrosty Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

odrosty


  1.   odrośle
  2. [Medycyna]   odró?niaj? si? od reszty w?osów
  3.   p?dy przy pniu drzewa
  4.   p?dy ro?lin drzewiastych
  5. [Botanika]   p?dy wyrastaj?ce z pnia
  6.   pędy wyrastające z pnia
  7.   pojawiaj?ce si? p?dy ro?lin drzewiastych
  8.   w?osy przy skórze g?owy wyra?nie odró?niaj?ce sie kolorem od reszty
  9.   w?osy wyros?e po ufarbowaniu
  10.   włosy wyrosłe po farbowaniu
  11.   włosy wyrosłe po ufarbowaniu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: