Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ofiara Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ofiara


  1. [Sztuka]   "... Abrahama", religijny obraz Rembrandta
  2. [Film]   "Fa?szywa ..."
  3. [Przysłowia]   ... losu, czyli niezdara
  4.   ...losu, czyli niezdara
  5.   5 gr na tacy
  6.   ?amaga, safandu?a, pata?ach
  7. [Religie]   ?ertwa
  8. [Religie]   Abel główna figura pierwszego morderstwa
  9. [Religie]   Abel kainowy wyrzut sumienia
  10. [Religie]   Abel męczennik Kaina
  11. [Religie]   akt główny obrzędów religijnych
  12. [Literatura]   Alina bohaterka siostrobójstwa
  13. [Literatura]   Alina zabita przez siostrę
  14. [Religie]   Baranek Boży
  15. [Prawo i polityka]   bezbronna istota
  16. [Prawo i polityka]   bezradna wobec przemocy
  17.   bilon na tacy
  18. [Prawo i polityka]   bitewna
  19. [Prawo i polityka]   bohater wypadku
  20. [Filozofia]   boleśnica
  21. [Przysłowia]   Boże cielę
  22. [Religie]   bratobójstwa to Abel
  23. [Religie]   całopalenie
  24. [Religie]   całopalna
  25. [Ekonomia]   cegiełka
  26. [Przysłowia]   chłopiec do bicia
  27. [Filozofia]   ciamajda
  28.   ciamajda, ciapa, ciapciak
  29.   ciamcia, ciamcia-ramcia
  30. [Filozofia]   ciapa
  31. [Literatura]   ciel? na niedziel?, nieboszczyk, denat
  32. [Przysłowia]   cielę na niedzielę
  33. [Filozofia]   ciemięga
  34. [Przysłowia]   ciepłe kluchy
  35. [Przysłowia]   ciepłe kluski
  36. [Filozofia]   cierpiętnica
  37. [Filozofia]   cierpiętnik
  38. [Ekonomia]   co łaska
  39.   cz?owiek ma?o energiczny
  40. [Medycyna]   cz?owiek niezdarny, fajt?apa
  41. [Filozofia]   człowiek niezdarny
  42. [Literatura]   cztery litery, oddanie, niezgu?a
  43. [Ekonomia]   danie na jakiś cel
  44. [Religie]   danie na zbożny cel
  45. [Prawo i polityka]   danina
  46. [Ekonomia]   dar
  47. [Ekonomia]   dar dla biednych
  48. [Religie]   dar dla Boga
  49. [Ekonomia]   dar jak fajt?apa
  50.   dar lub oferma
  51. [Ekonomia]   dar na jakiś cel
  52. [Religie]   dar na tac?
  53. [Religie]   dar sk?adany bogom
  54. [Religie]   dar sk?adany bóstwu
  55. [Religie]   dar składany na ołtarzu
  56.   dar z?o?ony na o?tarzu bóstwa
  57. [Religie]   dar, datek
  58. [Ekonomia]   darowana kwota
  59. [Ekonomia]   darowanie
  60. [Ekonomia]   darowizna
  61. [Ekonomia]   datek
  62. [Ekonomia]   datek na ko?ció?
  63. [Religie]   datek na tac?
  64. [Religie]   datek na tac? w ko?ciele
  65. [Ekonomia]   datek pieniężny
  66. [Religie]   datek w kościele
  67.   datek, dar
  68. [Religie]   datki na tacy
  69. [Ekonomia]   dawana na tac?
  70. [Religie]   dawana w kościele
  71. [Prawo i polityka]   denat
  72. [Prawo i polityka]   denatka
  73. [Zoologia]   deratyzacji to szczur
  74. [Ekonomia]   dla biednych
  75. [Ekonomia]   dla kwestarza
  76. [Ekonomia]   dla pogorzelców
  77. [Ekonomia]   dla powodzian
  78. [Religie]   do skarbony kościelnej
  79. [Prawo i polityka]   donacja
  80. [Wojsko]   doznała bombardowania
  81. [Prawo i polityka]   doznała gwałtu
  82. [Wojsko]   doznała konfliktu zbrojnego
  83. [Wojsko]   doznała min-pułapek
  84. [Prawo i polityka]   doznała przemocy
  85. [Wojsko]   doznała wojny
  86. [Literatura]   dramat Władysława Orkana
  87. [Prawo i polityka]   eksperymentu
  88.   fajt?apa na tacy
  89.   fajt?apa, niezdara, niezgraba
  90. [Filozofia]   fajtłapa
  91. [Historia]   faszystowskiej okupacji
  92. [Religie]   forma kultu religijnego
  93. [Filozofia]   frajer
  94. [Literatura]   frajer, po?wi?cenie, ch?opiec do bicia
  95. [Filozofia]   fujara
  96. [Filozofia]   gamajda
  97.   gamajda, gapa, faja
  98. [Filozofia]   gamoń
  99. [Filozofia]   gapa
  100. [Prawo i polityka]   głodu
  101. [Filozofia]   gorliwość
  102. [Religie]   grosz na tacy
  103. [Mitologia]   hekatomba
  104.   hojna oferma
  105.   hojny nieudacznik
  106. [Ekonomia]   ja?mu?na, zapomoga, wsparcie, wdowi grosz
  107. [Ekonomia]   jałmużna
  108. [Przysłowia]   jeleń
  109. [Medycyna]   kaleka
  110. [Filozofia]   kapcan
  111.   kapcan, popapraniec
  112. [Mitologia]   katastrofy lotniczej to Ikar
  113.   kozioł na ołtarzu
  114. [Historia]   krwawa bolszewizmu
  115. [Filozofia]   lebiega
  116. [Filozofia]   los się o nią postara
  117. [Filozofia]   losu
  118.   losu lub na tac?
  119. [Przysłowia]   losu, czyli nieudacznik
  120. [Prawo i polityka]   ludobójstwa
  121. [Filozofia]   łajza
  122. [Filozofia]   łamaga
  123.   m?czennik, pokrzywdzony
  124. [Filozofia]   ma tylko kłopoty
  125. [Medycyna]   masochista
  126. [Medycyna]   masochistka
  127. [Filozofia]   męczennica
  128. [Prawo i polityka]   męczenniczka
  129. [Prawo i polityka]   męczennik
  130. [Prawo i polityka]   męczeństwa
  131.   miedziaki na tacy
  132. [Przysłowia]   miejsce znajdzie przy niedorajdzie
  133. [Przysłowia]   mo?e by? losu
  134. [Prawo i polityka]   można nią paść
  135. [Ekonomia]   na bezdomnych
  136. [Ekonomia]   na cel dobroczynny
  137. [Ekonomia]   na cele dobroczynne
  138. [Ekonomia]   na jakiś cel
  139. [Religie]   na kościelną tacę
  140. [Religie]   na renowację kościoła
  141. [Religie]   na tacę
  142. [Filozofia]   naiwniak
  143. [Wojsko]   nalotów
  144. [Medycyna]   nałogu
  145. [Filozofia]   napadnięta
  146. [Prawo i polityka]   napadu
  147. [Technika]   napromieniowania
  148. [Filozofia]   nie umie sobie radzić
  149. [Medycyna]   nieboszczka
  150. [Filozofia]   niedaje sobie rady w życiu
  151.   niedo??ga
  152.   niedo??ga na tacy
  153.   niedo??ga, niedorajda, niemota
  154. [Filozofia]   niedojda
  155.   niedołęga
  156. [Filozofia]   niedorajda
  157.   niemi?a ksi?dzu, ale to nieprawda
  158. [Filozofia]   niesamodzielna
  159. [Filozofia]   niestrudzoność
  160. [Filozofia]   nieudacznik
  161.   nieudacznik, gamo?, ?lamazara
  162.   niez?omno??, niestrudzono??
  163. [Filozofia]   niezaradna
  164. [Filozofia]   niezaradny
  165.   niezdara
  166.   niezdara w?ród darów
  167.   niezdarny dar
  168. [Literatura]   niezgraba
  169.   niezgrabiasz, niedojda, niezgu?a
  170. [Religie]   niezgu?a na tacy?
  171.   niezgu?a w?ród darów
  172. [Filozofia]   niezguła
  173. [Filozofia]   niezłomność
  174. [Historia]   obiata
  175. [Ekonomia]   obiata dawnych Słowian
  176. [Religie]   oblacja
  177. [Filozofia]   oddanie
  178. [Medycyna]   oddanie krwi
  179. [Filozofia]   oddanie się bez reszty
  180.   oddanie, poświęcenie
  181.   oferma
  182. [Literatura]   oferma losu
  183.   oferma na tacy
  184.   oferma, pierdo?a
  185. [Prawo i polityka]   ograbiona
  186. [Prawo i polityka]   okradziona
  187. [Religie]   op?aty ko?cielne
  188. [Prawo i polityka]   osoba lub rzecz staj?ca si? ?upem, pastw? czego? lub kogo?
  189. [Prawo i polityka]   osoba lub rzecz ulegaj?ca czyjej? przemocy
  190. [Filozofia]   osoba niezaradna
  191.   osoba niezdarna
  192. [Prawo i polityka]   osoba poszkodowana
  193. [Prawo i polityka]   oszukana
  194. [Prawo i polityka]   oszustwa
  195. [Historia]   pastwa
  196.   patafian, lebiega, noga
  197. [Filozofia]   patałach
  198.   pieni?dze w ko?ciele
  199.   pieniądze owieczki
  200.   platfus, osio?, ciel?
  201.   po?miewisko, ch?opiec do bicia
  202. [Religie]   po?wi?cenie
  203. [Ekonomia]   po?wi?cenie, oddanie, wyrzeczenie si? czego? cennego dla kogo? lub ze wzgl?du na co?
  204. [Literatura]   pogorzelec
  205. [Filozofia]   pokrzywdzona
  206.   pokrzywdzony, poszkodowany, ranny
  207. [Wojsko]   poległa
  208. [Wojsko]   poległa na wojnie
  209. [Prawo i polityka]   poszkodowana
  210.   poszkodowana wypadku
  211. [Prawo i polityka]   poszkodowany
  212. [Prawo i polityka]   poszkodowany w wypadku
  213. [Medycyna]   poszkodowany w wypadku drogowym.
  214. [Filozofia]   pośmiewisko losu
  215. [Filozofia]   poświęcanie się
  216. [Ekonomia]   poświęcenie czegoś
  217. [Filozofia]   poświęcenie kogoś
  218.   poświęcenie, oddanie
  219.   potocznie fajtłapa, niedołęga
  220.   potocznie niedołęga, fajtłapa
  221. [Literatura]   powie?? Henryka Sienkiewicza, zniszczona przez autora
  222. [Literatura]   powie?? Johna Eversona z 2009 roku
  223. [Literatura]   powie?? Stefanii Zahorskiej
  224. [Geografia]   powodzi
  225. [Literatura]   powodzianin
  226. [Prawo i polityka]   powód
  227. [Prawo i polityka]   powód agresji
  228. [Literatura]   powód, naiwniak, jele?
  229. [Prawo i polityka]   powódka
  230. [Religie]   przedmiot składany Bogu
  231. [Prawo i polityka]   przemocy
  232. [Medycyna]   ranna
  233. [Wojsko]   ranna na wojnie
  234. [Prawo i polityka]   ranna w wypadku
  235. [Medycyna]   ranny
  236. [Mitologia]   Remus zamordowany przez Romulusa
  237. [Prawo i polityka]   represji komunistycznych
  238. [Prawo i polityka]   represji stalinowskich
  239. [Literatura]   rozbitek
  240.   rzucana na tac?
  241. [Filozofia]   safanduła
  242. [Prawo i polityka]   sierota
  243.   sierota, kaleka ?yciowa, ecie-pecie
  244.   sk?adana bóstwu
  245. [Religie]   sk?adana na o?tarzu
  246. [Religie]   składana
  247. [Mitologia]   składana bogom
  248. [Religie]   składana Bogu
  249. [Religie]   składana bóstwom
  250.   składana bóstwu
  251. [Mitologia]   składana duchom
  252. [Religie]   składana na tacę
  253. [Historia]   składana przed bitwą
  254. [Religie]   składana w intencji
  255. [Religie]   składana z człowieka
  256. [Mitologia]   składana ze stu wołów
  257. [Religie]   składanie darów
  258. [Religie]   składanie w darze zwierząt
  259. [Religie]   składanie zwierząt
  260. [Prawo i polityka]   straciła życie
  261. [Prawo i polityka]   stratny
  262. [Zoologia]   szczur bohater deratyzacji
  263. [Medycyna]   szoku
  264. [Filozofia]   ślamazara
  265. [Prawo i polityka]   śmiertelna
  266. [Medycyna]   śmiertelnie ranna
  267. [Religie]   taca
  268. [Medycyna]   testów
  269. [Mitologia]   Tiamat zamordowana przez Marduka
  270. [Ekonomia]   to, co si? komu? daje
  271.   tr?ba, fujara, ciemi?ga
  272. [Ekonomia]   trybut
  273. [Historia]   trzeba
  274. [Historia]   trzeba dawnych Słowian
  275. [Religie]   trzeba, treba, obiata
  276. [Zoologia]   ubite zwierzę
  277. [Prawo i polityka]   ucierpiała w wypadku
  278. [Prawo i polityka]   ulegająca przemocy
  279. [Medycyna]   umarlak
  280. [Religie]   uobecniana podczas Eucharystii
  281. [Zoologia]   upolowana
  282. [Ekonomia]   wdowi grosz
  283. [Literatura]   wkręcona w żart primaaprilisowy
  284. [Prawo i polityka]   włamania
  285. [Ekonomia]   wsparcie
  286. [Prawo i polityka]   wykorzystana
  287. [Prawo i polityka]   wypadku
  288.   wypierdek
  289. [Filozofia]   wyrzeczenie
  290. [Filozofia]   wyrzeczenie się czegoś
  291. [Filozofia]   wyrzeczenie się czegoś cennego
  292. [Filozofia]   wystrychnięta
  293. [Przysłowia]   wystrychnięta na dudka
  294. [Filozofia]   z życia
  295. [Ekonomia]   z?o?enie czego? na jaki? cel
  296. [Religie]   za grzechy ludzkości
  297.   zaanga?owanie, gorliwo??, ?arliwo??
  298. [Filozofia]   zaangażowanie
  299. [Prawo i polityka]   zaatakowana
  300. [Prawo i polityka]   zabita
  301. [Historia]   zabita przez Wezuwiusza
  302. [Historia]   zabita w Pompejach
  303. [Prawo i polityka]   zabita w wypadku
  304. [Prawo i polityka]   zamordowana
  305. [Ekonomia]   zapomoga
  306.   zaszeleści księdzu na tacy
  307. [Prawo i polityka]   zasztyletowana
  308. [Religie]   zbierana na tac? w czasie mszy
  309. [Religie]   zbierana na tacę
  310. [Ekonomia]   złożenie daru
  311. [Prawo i polityka]   złożona na ołtarzu ojczyzny
  312. [Prawo i polityka]   złudzona
  313. [Prawo i polityka]   złupiona
  314. [Prawo i polityka]   zwiedziona
  315. [Religie]   zwierzę na ołtarzu
  316. [Filozofia]   żarliwość
  317. [Historia]   żertwa dawnych Słowian
  318. [Filozofia]   życiowa kaleka
  319. [Religie]   żywa istota składana Bogu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: