Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem opanowanie Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

opanowanie


  1.   brak nerwowo?ci
  2. [Gry]   cecha pokerowego gracza
  3. [Filozofia]   cecha stoików
  4. [Filozofia]   cechuje cz?owieka spokojnego, wywa?onego
  5.   cierpliwo?? , autokontrola , samokontrola
  6.   dyscyplina wewn?trzna
  7. [Literatura]   flegma, flegmatyczno??
  8.   mocne nerwy, silne nerwy
  9.   nerwy jak postronki
  10. [Literatura]   nerwy jak postronki, orientacja
  11.   niefolgowanie emocjom
  12. [Edukacja]   np. j?zyka obcego obeznanie , przygotowanie
  13. [Edukacja]   np. j?zyka obcego znajomo?? , orientacja , wiedza
  14.   np. kraju aneksja , zdobycie
  15.   np. kraju podbój , zaanektowanie
  16.   opami?tanie , angielska flegma
  17.   ow?adni?cie, zaw?adni?cie i spokój
  18.   panowanie nad sob?, spokój
  19. [Literatura]   przej?cie kontroli, powolno??, stateczno??
  20. [Literatura]   przytomno??, zaw?adni?cie, dystans
  21. [Literatura]   rezerwa, pow?ci?gliwo??, ostro?no??
  22.   równowaga psychiczna
  23. [Literatura]   równowaga, g?owa, ch?ód
  24. [Filozofia]   samokontrola
  25. [Literatura]   spokój ducha, brak emocji, zaanektowanie
  26. [Medycyna]   spokój wewn?trzny
  27.   stalowe nerwy, ?elazne nerwy
  28.   stoicyzm , stoicko?? , zrównowa?enie
  29.   uciszenie
  30. [Literatura]   uspokojenie, zimna krew
  31. [Literatura]   zdobycie, nerwy, beznami?tno??
  32.   zdolność zachowania spokoju w każdej sytuacji
  33.   zimna krew

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: