Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem osprzęt Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

osprzęt


  1.   ...czyli armatura
  2. [Technika]   aparatura
  3.   armatura
  4.   armatura w ?azience
  5. [Technika]   armatura, pomocnicze wyposa?enie urz?dzenia technicznego
  6.   armatura, zespół urządzeń
  7. [Technika]   ekwipunek, akcesoria, akcesorium
  8.   inaczej armatura
  9. [Technika]   instrumentarium, instalacja
  10. [Technika]   narz?dzia, aparatura, elementy pomocnicze
  11. [Technika]   oprzyrz?dowanie, wyposa?enie, uzbrojenie
  12.   pomocnicze urz?dzenia
  13. [Technika]   pomocnicze wyposażenie urządzenia technicznego
  14. [Technika]   przybory i dodatki do urz?dzenia
  15. [Technika]   rynsztunek, przybory, dodatki
  16. [Technika]   utensylia
  17. [Technika]   wyposa?enie pomocnicze zapewniaj?ce prawid?ow? eksploatacj? maszyn i urz?dze?
  18. [Technika]   wyposa?enie wymienne
  19.   zespół urządzeń
  20.   zespół urządzeń, armatura

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: