Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ostry Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ostry


  1. [Literatura]   ?ywy, rozdzieraj?cy, piek?cy
  2. [Film]   Aleksander Ostrowski
  3.   arcygro?ny , agresywny , okrutny
  4.   arogancki , szorstki , obcesowy
  5. [Technika]   bardzo mocno ?wiec?cy, o?lepiaj?cy
  6.   bez lito?ci, bez serca
  7.   bezlitosny , niemi?osierny , nielito?ciwy
  8.   bezpardonowy , dziki , gro?ny
  9. [Edukacja]   bezwzgl?dny
  10.   brutalny , barbarzy?ski , bestialski
  11.   burzliwy , gwa?towny , raptowny
  12.   chropowaty , chropawy , kostropaty
  13.   ci?ty jak osa
  14.   ciernisty , je?asty
  15. [Muzyka]   d?wi?k wysoki, przenikliwy, przera?liwy
  16. [Literatura]   Dallas Lore (1870-1929), amerykański pisarz
  17.   denerwuj?cy , dokuczliwy , dotkliwy
  18. [Sport]   Derrick, amerykańsko-izraelski koszykarz
  19. [Sztuka]   dobrze widoczny w szczegó?ach, wyrazisty
  20. [Prawo i polityka]   drastyczny
  21.   drastyczny , ra??cy , straszny
  22. [Literatura]   g??boki, zgrubny, nierówny
  23.   intensywny , bolesny , przejmuj?cy
  24. [Literatura]   j?zyk, dowcip ci?ty, uszczypliwy, z?o?liwy
  25.   jasny , ja?niej?cy;
  26. [Literatura]   jednoznaczny, klarowny, (?ci?le) okre?lony
  27.   k?uj?cy , kolczasty , szorstki
  28.   kanciasty , iglasty , niezaokr?glony
  29. [Edukacja]   karc?cy
  30.   karc?cy , zaczepny , napastliwy
  31. [Gastronomia]   maj?cy intensywny, gorzki mocny smak
  32. [Technika]   maj?cy k?uj?ce zako?czenie lub tn?c?, wyostrzon? kraw?d? przeznaczon? do ci?cie, krajania
  33. [Technika]   mocno nasycony barw?, jaskrawy
  34. [Literatura]   mocny, powa?ny, kwa?ny
  35.   natarczywy , siarczysty
  36. [Technika]   nie zaokr?glony
  37.   niebezpieczny
  38. [Literatura]   niebudz?cy w?tpliwo?ci, niekontrowersyjny
  39.   niedelikatny , niewyparzony
  40. [Prawo i polityka]   niegrzeczny
  41.   niegrzeczny , nieuprzejmy , nietaktowny
  42.   nieludzki , niehumanitarny , bezduszny
  43. [Literatura]   niemi?y, konfrontacyjny, pot??ny
  44. [Literatura]   nieoszlifowany, badawczy
  45. [Prawo i polityka]   nieprzychylny stosunek do kogo? lub czego?
  46.   nieub?agany , niewyrozumia?y , niepob?a?liwy
  47.   np. ból mocny , ci??ki , t?gi
  48.   np. kolor przejrzysty , czytelny , klarowny
  49.   np. kolor wyrazisty , wyra?ny , czysty
  50.   np. kolor zdecydowany , kontrastowy , w?ciek?y
  51.   np. nauczyciel bezwzgl?dny , surowy , srogi
  52.   np. nauczyciel rygorystyczny , wymagaj?cy , twardy
  53.   np. podjazd stromy , spadzisty , pochy?y
  54.   np. podjazd uko?ny , sko?ny
  55.   np. zmys? bystry , sokoli , orli
  56.   np. zmys? czu?y , przenikliwy
  57.   o?lepiaj?cy , jaskrawy , agresywny
  58. [Technika]   odczuwany w dotyku jako k?uj?cy, szorstki, chropawy
  59. [Prawo i polityka]   odnosz?cy si? do ludzi surowo, bezwzgl?dnie, wymagaj?co
  60. [Prawo i polityka]   opryskliwy
  61.   opryskliwy , zjadliwy , prze?miewczy
  62.   pal?cy , gryz?cy , szczypi?cy
  63. [Gastronomia]   pal?cy smak
  64.   pe?en bezwzgl?dno?ci
  65.   pikantny , pieprzny , esencjonalny
  66.   potworny , makabryczny
  67. [Literatura]   przemo?ny, prawdziwy, mocny
  68.   przera?aj?cy , przera?liwy
  69.   przeszywaj?cy , ?widruj?cy , irytuj?cy
  70. [Literatura]   przeszywaj?cy, gryz?cy, zjadliwy
  71. [Literatura]   przykry, ?wie?y, ?cis?y
  72. [Prawo i polityka]   rygorystyczny
  73. [Gastronomia]   silnie dzia?aj?cy na powonienie
  74.   silny , przenikliwy , piskliwy
  75. [Technika]   skr?caj?cy pod k?tem mniejszym od prostego
  76. [Gastronomia]   smak pal?cy, szczypi?cy gryz?cy
  77. [Technika]   spiczasto zako?czony
  78. [Technika]   spiczasty
  79. [Prawo i polityka]   stanowczy
  80. [Edukacja]   surowy
  81.   t?py
  82. [Literatura]   ton: nieznosz?cy sprzeciwu
  83. [Sztuka]   wyra?nie odcinaj?cy si? od t?a
  84.   wysoki , niemi?y , nieprzyjemny
  85.   wzburzony , ?ywio?owy , nami?tny
  86.   zaostrzony , wyostrzony , naostrzony
  87. [Edukacja]   zawieraj?cy, wyra?aj?cy nagan?, krytyk?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: