Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem p Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

p


  1. [Edukacja]   dwudziesta druga litera alfabetu polskiego
  2. [Fizyka]   g?sto?? masy w?a?ciwej
  3. [Fizyka]   grecki symbol g?sto?ci ?adunku elektrycznego
  4. [Fizyka]   grecki symbol g?sto?ci masy w?a?ciwej
  5. [Fizyka]   grecki symbol ilo?ci ?adunku elektrycznego na jednostk? wymiaru przestrzennego
  6. [Fizyka]   grecki symbol mezon, rezonans zawieraj?cy kwarki górne i dolne
  7. [Fizyka]   grecki symbol oporno?ci w?a?ciwej
  8. [Fizyka]   grecki symbol oporu w?a?ciwego
  9. [Fizyka]   grecki symbol rezystywno?ci
  10. [Fizyka]   grecki symbol stosunku masy substancji do zajmowanej przez ni? obj?to?ci
  11. [Ekonomia]   grecki symbol w statystyce u?ywany do oznaczania rozmaitych miar zale?no?ci statystycznej
  12. [Fizyka]   grecki symbol wielko?ci charakteryzuj?cej przewodnictwo elektryczne materia?u
  13. [Matematyka]   grecki symbol wspó?czynnika korelacji Pearsona pomi?dzy
  14. [Matematyka]   grecki symbol wspó?czynnika korelacji rang Spearmana zmiennych losowych
  15. [Fizyka]   grecki symbolu g?sto?? masy
  16. [Religie]   jedna z ksi?g biblijnych, wchodz?ca w sk?ad Nowego Testamentu
  17.   litera alfabetu
  18. [Edukacja]   litera greckiego alfabetu wymawiana wg pisowni fonetycznej j?zyka nowogreckiego "ro"
  19. [Edukacja]   litera greckiego alfabetu wymawiana wg pisowni fonetycznej j?zyka starogreckiego "rho"
  20. [Chemia]   ma liczb? atomow? 15
  21. [Fizyka]   mezon po grecku rho, rezonans zawieraj?cy kwarki górne i dolne
  22. [Fizyka]   mezon po grecku ro, rezonans zawieraj?cy kwarki górne i dolne
  23.   odpowiada spó?g?osce p
  24. [Edukacja]   po grecku rho litera z greckiego alfabetu
  25. [Edukacja]   po grecku ro litera z greckiego alfabetu
  26. [Edukacja]   siedemnasta litera alfabetu greckiego
  27. [Edukacja]   siedemnasta litera alfabetu greckiego wymawiana wg pisowni fonetycznej nowogreckiej "ro"
  28. [Edukacja]   siedemnasta litera alfabetu greckiego wymawiana wg pisowni fonetycznej starogreckiej "rho"
  29. [Religie]   skrót od "List ?w. Paw?a"
  30.   spó?g?oska wargowa, twarda, zwarta, bezd?wi?czna, ustna
  31. [Chemia]   symbol fosforu
  32. [Fizyka]   symbol g?sto?ci ?adunku elektrycznego
  33. [Fizyka]   symbol ilo?ci ?adunku elektrycznego przypadaj?c? na jednostk? wymiaru przestrzennego
  34. [Fizyka]   symbol oporno?ci w?a?ciwej
  35. [Fizyka]   symbol oporu w?a?ciwego
  36. [Fizyka]   symbol rezystywno?ci
  37. [Fizyka]   symbol stosunku masy substancji do zajmowanej przez ni? obj?to?ci
  38. [Fizyka]   symbol wielko?ci charakteryzuj?cej przewodnictwo elektryczne materia?u
  39. [Fizyka]   symbolu g?sto?? masy
  40. [Matematyka]   w greckim systemie liczbowym oznacza liczb? 100
  41. [Ekonomia]   w statystyce u?ywany do oznaczania rozmaitych miar zale?no?ci statystycznej
  42. [Matematyka]   wspó?czynnika korelacji Pearsona pomi?dzy zmiennymi
  43. [Matematyka]   wspó?czynnika korelacji rang Spearmana zmiennych losowych

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: