Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem pancernik Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

pancernik


  1. [Wojsko]   "Yamato" lub "Potiomkin"
  2. [Zoologia]   ?yje na piaszczystych równinach Ameryki
  3. [Zoologia]   ?ywi si? mrówkami i termitami
  4. [Wojsko]   liniowiec , okr?t bojowy
  5. [Gry]   m?? Cernikowej
  6. [Wojsko]   okr?t marynarki wojennej
  7. [Wojsko]   okr?t wojenny, okr?t liniowy
  8. [Wojsko]   okr?t z dzia?ami
  9. [Wojsko]   okr?t, trzon floty wojennej
  10. [Film]   Potiomkin u Eisensteina
  11. [Zoologia]   rozgrzebuje gniazda mrówek i termitów
  12. [Technika]   rzemie?lnik wyrabiaj?cy pancerze
  13.   silnie uzbrojona jednostka wodna
  14. [Wojsko]   silnie uzbrojony, opancerzony okr?t bojowy
  15. [Zoologia]   ssak pokryty rogowymi ?uskami, pod którymi znajduj? si? kostne tarczki
  16. [Zoologia]   ssak z rz?du szczerbaków
  17. [Zoologia]   zwierz? jak okr?t
  18. [Zoologia]   zwierz? o grzbiecie pokrytym kostno-rogowymi p?ytkami i ow?osinych nogach z d?ugimi pazurami
  19. [Zoologia]   zwierzę o grzbiecie pokrytym pancerzem, żyjące w Ameryce

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: