Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem panel Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

panel


  1. [Informatyka]   ... sterowania - aplikacja komputerowa
  2.   ...sterowania
  3.   administracyjny albo dyskusyjny
  4.   administracyjny b?d? dyskusyjny
  5.   administracyjny lub dyskusyjny
  6. [Prawo i polityka]   ankieta, ankietyzacja, ankietowanie,
  7.   ankietyzacja
  8. [Technika]   cienka deska z wci?ciem i wypustem
  9.   debata, dyskusja w TV
  10. [Prawo i polityka]   dyskusja publiczna
  11.   dyskusja publiczna na okre?lony temat
  12. [Prawo i polityka]   dyskusja publiczna na okre?lony temat prowadzona przez specjalistów z ró?nych dziedzin
  13.   dyskusja publiczna specjalistów
  14.   dyskusja w TV
  15. [Prawo i polityka]   dyskusja, debata w TV
  16. [Edukacja]   dyskusja, dyskurs, wymiana my?li, burza mózgów
  17.   dyskusyjny albo administracyjny
  18.   dyskusyjny albo podłogowy
  19.   dyskusyjny b?d? administracyjny
  20.   dyskusyjny bądź administracyjny
  21.   dyskusyjny bądź podłogowy
  22.   dyskusyjny lub administracyjny
  23.   dyskusyjny lub podłogowy
  24.   element boazerii
  25. [Prawo i polityka]   grupa specjalistów prowadz?ca debat?
  26. [Prawo i polityka]   grupa specjalistów uczestnicz?ca w dyskusji publicznej
  27. [Prawo i polityka]   grupa specjalistów z ró?nych dziedzin , prowadz?ca publiczn? dyskusj?
  28.   np. dyskusyjny
  29. [Technika]   p?aska deska na pod?og?
  30. [Technika]   pod?ogowy, dyskusyjny, kontrolny...
  31.   podłogowy albo dyskusyjny
  32.   podłogowy albo kontrolny
  33.   podłogowy bądź dyskusyjny
  34.   podłogowy bądź kontrolny
  35.   podłogowy lub dyskusyjny
  36.   podłogowy lub kontrolny
  37. [Technika]   przednia cz??? jakiego? urz?dzenia zawieraj?ca elementy sterownicze
  38. [Prawo i polityka]   publiczna debata
  39.   publiczna debata na okre?lony temat
  40.   publiczna debata na określony temat
  41.   publiczna debata specjalistów
  42.   publiczna dyskusja
  43.   publiczna dyskusja na konkretny temat
  44. [Prawo i polityka]   publiczna dyskusja na okre?lony temat
  45.   publiczna dyskusja na zadany temat
  46.   publiczna dyskusja specjalistów
  47.   publiczna wymiana my?li
  48.   publiczna wymiana zda?
  49.   rodzaj dyskusji
  50.   rodzaj dyskusji telewizyjnej
  51. [Technika]   rodzaj opakowania
  52. [Technika]   rodzaj wyk?adziny ?ciennej lub pod?ogowej
  53.   rodzaj wymiennego opakowania
  54. [Technika]   rodzaj wymiennego opakowania, pakietu, zasobnika, zawieraj?cego okre?lon? liczb? jakich? przedmiotów, cz??ci, urz?dze?
  55. [Edukacja]   rodzaj wywiadu socjologicznego
  56. [Prawo i polityka]   sonda, sonda?
  57. [Technika]   stosowana do przykrywania powierzchni pod?óg, ?cian i sufitów
  58. [Prawo i polityka]   technika wywiadu
  59.   telewizyjna debata
  60.   typ dyskusji w TV
  61. [Edukacja]   w socjologii sposób badania opinii publicznej
  62.   wymiana pogl?dów

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: