Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem panel Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

panel


  1. [Informatyka]   ... sterowania - aplikacja komputerowa
  2.   administracyjny albo dyskusyjny
  3.   administracyjny b?d? dyskusyjny
  4.   administracyjny lub dyskusyjny
  5. [Prawo i polityka]   ankieta, ankietyzacja, ankietowanie,
  6.   ankietyzacja
  7. [Technika]   cienka deska z wci?ciem i wypustem
  8.   debata, dyskusja w TV
  9. [Prawo i polityka]   dyskusja publiczna
  10.   dyskusja publiczna na okre?lony temat
  11. [Prawo i polityka]   dyskusja publiczna na okre?lony temat prowadzona przez specjalistów z ró?nych dziedzin
  12.   dyskusja publiczna specjalistów
  13. [Prawo i polityka]   dyskusja, debata w TV
  14. [Edukacja]   dyskusja, dyskurs, wymiana my?li, burza mózgów
  15.   dyskusyjny albo administracyjny
  16.   dyskusyjny b?d? administracyjny
  17.   dyskusyjny lub administracyjny
  18.   element boazerii
  19. [Prawo i polityka]   grupa specjalistów prowadz?ca debat?
  20. [Prawo i polityka]   grupa specjalistów uczestnicz?ca w dyskusji publicznej
  21. [Prawo i polityka]   grupa specjalistów z ró?nych dziedzin , prowadz?ca publiczn? dyskusj?
  22.   np. dyskusyjny
  23. [Technika]   p?aska deska na pod?og?
  24. [Technika]   pod?ogowy, dyskusyjny, kontrolny...
  25. [Technika]   przednia cz??? jakiego? urz?dzenia zawieraj?ca elementy sterownicze
  26. [Prawo i polityka]   publiczna debata
  27.   publiczna debata na okre?lony temat
  28.   publiczna debata na określony temat
  29.   publiczna debata specjalistów
  30.   publiczna dyskusja
  31.   publiczna dyskusja na konkretny temat
  32. [Prawo i polityka]   publiczna dyskusja na okre?lony temat
  33.   publiczna dyskusja na zadany temat
  34.   publiczna dyskusja specjalistów
  35.   publiczna wymiana my?li
  36.   publiczna wymiana zda?
  37.   rodzaj dyskusji
  38.   rodzaj dyskusji telewizyjnej
  39. [Technika]   rodzaj opakowania
  40. [Technika]   rodzaj wyk?adziny ?ciennej lub pod?ogowej
  41.   rodzaj wymiennego opakowania
  42. [Technika]   rodzaj wymiennego opakowania, pakietu, zasobnika, zawieraj?cego okre?lon? liczb? jakich? przedmiotów, cz??ci, urz?dze?
  43. [Edukacja]   rodzaj wywiadu socjologicznego
  44. [Prawo i polityka]   sonda, sonda?
  45. [Technika]   stosowana do przykrywania powierzchni pod?óg, ?cian i sufitów
  46. [Prawo i polityka]   technika wywiadu
  47.   telewizyjna debata
  48.   typ dyskusji w TV
  49. [Edukacja]   w socjologii sposób badania opinii publicznej
  50.   wymiana pogl?dów

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: