Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem para Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

para


  1. [Film]   "Dziwna ... 2", z Lemmonem
  2.   ... butów
  3.   ... oczu
  4.   ...butów
  5.   ...oczu
  6.   ...oczu albo butów
  7.   ...oczu bądź butów
  8.   ...oczu lub butów
  9.   ?lubni
  10. [Gastronomia]   buch lub dwóch
  11. [Gastronomia]   bucha z czajnika
  12.   bucha z gor?cego kot?a
  13.   bucha z gorącego kotła
  14. [Gastronomia]   bucha z kot?a
  15.   bucha z kotła
  16. [Technika]   bucha ze starej lokomotywy
  17. [Pojazdy]   by?a nap?dem pierwszych pojazdów szynowych
  18.   bywa, ?e idzie w gwizdek
  19.   bywa, że idzie w gwizdek
  20.   cała... w gwizdek
  21.   ch?opak i dziewczyna
  22.   chłopak i dziewczyna
  23. [Prawo i polityka]   chodz? ze sob?
  24.   chodzi ze sobą
  25. [Fizyka]   cia?o lotne
  26.   ciało lotne
  27. [Fizyka]   ciecz w stanie lotnym
  28.   czasem bucha z imbryka
  29. [Technika]   czasem ca?a idzie w gwizdek
  30.   czasem cała idzie w gwizdek
  31.   czasem idzie w gwizdek
  32. [Waluty]   dawna drobna moneta turecka, serbska i jugos?owia?ska
  33.   dawniej nap?dza?a lokomotyw?
  34. [Waluty]   dawny serbski grosz
  35.   dobrana lub wodna
  36. [Waluty]   drobna moneta obiegowa by?ej Jugos?awii
  37.   drobna moneta w Jugos?awii
  38. [Sztuka]   duet
  39.   duet do ta?ca
  40.   duet na lodowisku
  41.   duet na parkiecie
  42. [Sztuka]   duet tancerzy
  43. [Fizyka]   duet z czajnika
  44. [Medycyna]   dwa jednakowe i symetryczne narz?dy
  45. [Medycyna]   dwa jednakowe i symetryczne narz?dy pe?ni?ce jednakow? funkcj? w organizmie
  46. [Technika]   dwa przedmioty stanowi?ce pewn? ca?o??
  47. [Literatura]   dwaj, tandem, dubel
  48. [Technika]   dwie jednakowe lub podobne sztuki czego?
  49.   dwie jednakowe lub podobne sztuki czego? stanowi?ce pewn? ca?o??
  50.   dwie jednakowe rzeczy
  51.   dwie osoby
  52.   dwie r?kawiczki
  53.   dwie r?kawiczki, skarpetki
  54.   dwie rękawiczki
  55. [Technika]   dwie sztuki
  56. [Technika]   dwie sztuki jako ca?o??
  57. [Muzyka]   dwoje do ta?ca
  58.   dwoje do tańca
  59. [Literatura]   dwoje ludzi
  60.   dwoje ludzi lub zwierz?t
  61.   dwoje ludzi sympatyzuj?cych ze sob?, zakochanych lub b?d?cych ma??e?stwem
  62.   dwoje na basenie
  63. [Sport]   dwoje na lodowisku
  64. [Przysłowia]   dwoje w gwizdku
  65. [Literatura]   dwoje zakochanych
  66. [Zoologia]   dwoje zwierz?t
  67.   dwóch
  68.   dwójka osób
  69.   dwójka z czajnika
  70. [Przysłowia]   dyskretni nie puszczaj? jej z ust
  71. [Geografia]   dystrykt w pó?nocnym Surinamie
  72.   efekt wrzenia wody
  73.   estradowy duet
  74.   gazowa posta? wody
  75.   gazowa postać wody
  76.   gazowy stan cieczy
  77.   gazowy stan wody
  78.   Heloiza i Abelard
  79. [Fizyka]   i nasycona, i ma??e?ska
  80. [Fizyka]   i niedobrana, i nienasycona
  81. [Literatura]   ich dwoje
  82. [Przysłowia]   inna ... kaloszy
  83.   jedna z dwóch sztuk lub istot stanowi?cych pewn? ca?o??
  84. [Film]   Józef, aktor (Komisarz Przygoda w filmie "Vabank")
  85.   k??bi si? pod pokrywk?
  86. [Mitologia]   Kastor i Polluks, papu?ki nieroz??czki
  87. [Gastronomia]   kojarzy si? z czajnikiem
  88.   komplet kaloszy
  89.   kot?uje si? nad ukropem
  90.   kotłuje się nad ukropem
  91.   król i dama
  92.   lotna dwójka
  93. [Fizyka]   lotny stan wody
  94.   lubi pój?? w gwizdek
  95.   m?? i ?ona
  96.   m??czyzna i kobieta
  97.   m?oda ...
  98.   m?oda i wodna
  99. [Fizyka]   m?oda, nasycona
  100.   ma??e?ska (dobrana)
  101. [Prawo i polityka]   ma??e?stwo, ma??onkowie, m?? i ?ona
  102.   mąż i żona
  103. [Geografia]   mg?a
  104. [Geografia]   mgie?ka
  105.   młoda albo wodna
  106.   młoda bądź wodna
  107.   młoda i wodna
  108.   młoda lub wodna
  109.   młoda przed ołtarzem
  110.   młoda przed urzędnikiem USC
  111. [Fizyka]   mo?e by? nasycona
  112. [Technika]   mo?e by? przegrzana
  113. [Przysłowia]   mo?e i?? w gwizdek
  114. [Technika]   mo?na sta? pod ..., parowozy, statki
  115.   na ?lubnym kobiercu
  116.   nad garnkiem z wrzącą wodą
  117. [Technika]   nad ukropem
  118. [Gastronomia]   nad wrz?c? wod?
  119.   nad wrzącą wodą
  120.   nap?dza?a lokomotyw?
  121.   napędzała lokomotywę
  122.   napędzała lokomotywy
  123.   narzeczeni
  124.   nasycona albo nienasycona
  125.   nasycona bądź nienasycona
  126.   nasycona i nienasycona
  127.   nasycona lub nienasycona
  128.   nie powinna iść w gwizdek
  129.   nienasycona albo nasycona
  130.   nienasycona bądź nasycona
  131.   nienasycona i nasycona
  132.   nienasycona lub nasycona
  133.   nieraz idzie w gwizdek
  134.   nowo?e?cy
  135.   np. duet
  136. [Gastronomia]   ob?ok nad garnkiem
  137. [Geografia]   ob?ok wodny
  138. [Geografia]   obecnie Belem, miasto w Brazylii nad rzek? Para
  139.   oboje
  140.   obsada tandemu
  141. [Medycyna]   oko lewe i oko prawe
  142.   on i ona
  143.   on i ona po s?owie
  144.   on i ona... nienasycona
  145.   on oraz ona
  146.   ona i on
  147.   ona oraz on
  148. [Geografia]   opar
  149. [Literatura]   opary, pareczka, wyziew
  150. [Literatura]   pani z panem
  151. [Chemia]   pierwszy cz?on nazwy zwi?zku oznaczaj?cy wzajemne rozmieszczenie 2 podstawników w zwi?zku aromatycznych pochodnych benzenu
  152. [Gastronomia]   podnosi pokrywk?
  153.   podnosi pokrywkę czajnika
  154.   pojawia si? nad wrz?tkiem
  155. [Gry]   pokerowy termin
  156. [Gastronomia]   powoduje gwizd czajnika
  157.   prawa i lewa rękawiczka
  158. [Technika]   przedmiot sk?adaj?cy si? z dwóch symetrycznych, z??czonych cz??ci
  159.   razem z kim?, z czym?
  160. [Geografia]   Rio ... , rzeka w Brazylii, po?udniowe uj?cie Amazonki
  161. [Geografia]   rzeka w Brazylii w stanie Para
  162. [Geografia]   rzeka, dop?yw Oki
  163.   samiec i samica
  164. [Zoologia]   samiec i samica tego samego gatunku
  165. [Waluty]   serbski grosz
  166. [Fizyka]   stan cieczy lotny
  167. [Geografia]   stan po?o?ony w pó?nocno-wschodniej Brazylii
  168. [Geografia]   stan w Brazylii
  169. [Fizyka]   substancja w fazie gazowej
  170.   substancja w stanie lotnym
  171. [Fizyka]   substancja w stanie lotnym tworz?ca si? w stanie podgrzewania i stygni?cia cieczy i cia? sta?ych
  172.   tańczy na parkiecie
  173. [Medycyna]   tchnienie, dech
  174.   ulatniaj?ca si? woda
  175.   ulatuje z czajnika
  176.   ulatuje znad wrz?tku
  177.   ulatuje znad wrzątku
  178.   ulotna dwójka
  179. [Gastronomia]   unosi si? nad ukropem
  180.   unosi si? nad wod?, która wrze
  181.   unosi si? nad wrz?c? wod?
  182. [Technika]   unosi si? nad wrz?tkiem
  183.   unosi się nad wrzącą wodą
  184.   unosz?ca si? nad wrz?c? wod?
  185. [Technika]   w kotle parowozu
  186. [Technika]   w parowozie
  187.   w pokerze m?odsza od trójki
  188.   w szybkowarze
  189. [Literatura]   Wars i Sawa
  190. [Literatura]   woda w natchnieniu
  191. [Fizyka]   woda w stanie lotnym
  192. [Technika]   woda, rodzaj
  193. [Technika]   woda-ulatnia si?
  194. [Technika]   wodna
  195.   wodna albo m?oda
  196.   wodna albo młoda
  197.   wodna albo zakochana
  198.   wodna b?d? m?oda
  199.   wodna bądź młoda
  200.   wodna bądź zakochana
  201.   wodna lub dobrana
  202.   wodna lub m?oda
  203.   wodna lub ma??e?ska
  204.   wodna lub młoda
  205. [Fizyka]   wodna lub nasycona
  206.   wodna lub zakochana
  207.   wodna z czajnika
  208. [Fizyka]   wodna z wody
  209. [Gastronomia]   z czajnika unosi si?
  210.   z czym? drugim
  211. [Technika]   z kot?a bucha
  212. [Sport]   za?oga tandemu
  213.   zakochana albo wodna
  214.   zakochana bądź wodna
  215.   zakochana lub wodna
  216.   zakochana w parku
  217. [Literatura]   zakochana w parku wieczorem
  218.   zakochana, dobrana ...
  219.   zakochani
  220.   zakochani chodz? ze sob?
  221. [Technika]   zamglenie w pomieszczeniu podczas prania w klasycznej pralce

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: