Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem patron Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

patron


  1.   ?uska, gilza
  2. [Wojsko]   ?uska,gilza,nabój
  3. [Religie]   ?w. Krzysztof dla kierowców
  4.   ?wi?ty Florian dla stra?aków
  5. [Religie]   ?wi?ty Hubert dla my?liwych
  6. [Religie]   ?wi?ty opiekun
  7.   ?wi?ty Patryk dla Irlandii
  8. [Religie]   ?wi?ty, którego imi? nadawane jest przy chrzcie
  9. [Religie]   ?wi?ty, pod którego opiek? oddaje si? kraj, obiekt, grup? zawodow?
  10. [Religie]   alpinistów - ?w. Bernard z Menthon
  11. [Religie]   artystów - ?w. Wit
  12.   bajkowy opiekun wierzących
  13. [Religie]   bibliotekarzy - ?w. Wawrzyniec
  14.   Brzechwa dla szko?y
  15. [Religie]   cie?li - ?w. Józef
  16. [Wojsko]   dawna nazwa naboju lub gilzy
  17. [Prawo i polityka]   dawniej adwokat lub notariusz u którego kandydat do zawodu prawniczego odbywa praktyki
  18.   dobrodziej , dobry duch/duszek
  19. [Filozofia]   duchowy protektor
  20. [Religie]   dziennikarzy - ?w. Franciszek Salezy
  21. [Religie]   ekologów - ?w. Franciszek z Asy?u
  22.   Florian dla stra?aków
  23.   fundator , sponsor
  24.   gilza, nabój
  25. [Religie]   in?ynierów i architektów - ?w. Benedykt z Nursji
  26. [Religie]   internetu i internautów - ?w. Izydor
  27. [Prawo i polityka]   jego imi? nadano szkole, organizacji
  28. [Religie]   kierowców - ?w. Krzysztof
  29. [Wojsko]   kula w tarponie
  30.   mecenas, opiekun
  31. [Wojsko]   nabój , kula , kulka
  32.   nabój, gilza
  33.   opieku?cza kulka
  34. [Wojsko]   opieku?czy nabój
  35.   opiekun
  36.   opiekun , obro?ca , protektor
  37. [Religie]   opiekun z aureol?
  38.   opiekun, mecenas
  39.   opiekun, protektor
  40. [Religie]   organistów i chórów - ?w. Cecylia
  41. [Religie]   osoba ?wi?ta lub bóstwo opieku?cze, któremu oddano w opiek? jaki? kraj, obiekt, osob?
  42.   osoba lub instytucja opiekuj?ca si? kim? lub czym?
  43. [Prawo i polityka]   osoba lub instytucja pe?ni?ca funkcj? opiekuna
  44. [Prawo i polityka]   osoba zmar?a, zas?u?ona, której imi? i nazwisko nadawane jest jakiej? instytucji, szkole
  45. [Religie]   Patryk dla Irlandii
  46. [Wojsko]   pocisk , ?adunek
  47. [Religie]   pocztowców i filatelistów - Archanio? Gabriel
  48.   podn. wspomo?yciel
  49. [Edukacja]   prawnik sprawuj?cy bezpo?redni? opiek? nad prac? aplikanta
  50.   promotor , mocodawca , mecenas
  51. [Prawo i polityka]   protektor
  52.   protektor z aureol?
  53.   protektor, opiekun
  54. [Prawo i polityka]   protektor,opiekun
  55. [Wojsko]   przen. o?ów , ?uska , gilza
  56.   przyjaciel , anio?
  57.   służy imieniem szkole
  58. [Religie]   Stanis?aw Kostka herbu D?browa, patron Polski
  59. [Religie]   stra?aków - ?w. Florian
  60. [Sztuka]   szablon z tektury, papieru lub deseczki z wyci?tym deseniem do malowania ?cian
  61. [Sztuka]   szablon z wyci?tym deseniem który przez malowanie przenosi si? na ?ciane,popier itp
  62.   tektura z deseniem do namalowania
  63.   u?ycza szkole imienia
  64.   u?ycza uczelni imienia
  65. [Historia]   w staro?ytnym Rzymie mo?ny pan wyst?puj?cy jako opiekun wyzwolonych niewolników i podopiecznych m. in. w procesach s?dowych
  66. [Historia]   w staro?ytnym Rzymie patrycjusz sprawuj?cy opiek? nad osobami
  67. [Historia]   w staro?ytnym Rzymie: patrycjusz sprawuj?cy opiek? nad wyzwolonymi niewolnikami, klientami
  68. [Prawo i polityka]   wspomo?yciel, mentor
  69. [Religie]   wzi?ty ?wi?ty
  70. [Edukacja]   z przodu liceum
  71. [Prawo i polityka]   zas?u?ona i zwykle nie?yj?ca ju? osoba, której imi? nadawane jest jakiej? instytucji
  72.   zas?u?ony w nazwie szko?y

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: