Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem pochodnia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

pochodnia


  1. [Technika]   ?agiew, g?ownia
  2. [Historia]   dawniej do o?wietlania
  3. [Fizyka]   do oświetlania
  4. [Fizyka]   drewno nasycone smołą
  5. [Fizyka]   głownia
  6. [Astronomia]   jaśniejsza na słońcu
  7. [Fizyka]   krewna flary
  8. [Historia]   lampa jaskiniowca
  9. [Fizyka]   lampa pradziadka
  10. [Fizyka]   łuczywo
  11. [Fizyka]   łuczywo smolne
  12. [Technika]   o?wietla drog? w lochu
  13. [Historia]   o?wietlenie przodków
  14. [Sport]   ogień olimpijski
  15. [Technika]   osadzone na szczapie skręcone pakuły nasycone smołą, używane dawniej do oświetlania
  16. [Technika]   osadzone na szczapie szmaty nasucone smo??
  17. [Fizyka]   oświetla loch
  18. [Fizyka]   oświetlała drogę
  19.   p?on?ce ?uczywo w r?ku uczestnika kuligu
  20. [Fizyka]   pakuły nasycone smołą
  21. [Fizyka]   płonąca lampa
  22. [Fizyka]   płonąca szczapa
  23. [Fizyka]   płonąca szczapka
  24. [Fizyka]   płonące łuczywo
  25. [Fizyka]   płonące polano
  26. [Fizyka]   przenośna lampa
  27. [Fizyka]   przyświeca ciepłym światłem
  28. [Astronomia]   rozbłysk na tarczy słonecznej
  29.   smolna „latarka”
  30. [Literatura]   smolna latarka
  31. [Technika]   smolne ?uczywo
  32. [Technika]   smolny kawa?ek drewna
  33. [Fizyka]   szczapa w ogniu
  34. [Fizyka]   szczapka w ogniu
  35. [Fizyka]   szmaty nasycone smołą
  36. [Historia]   światło przodków
  37. [Fizyka]   świeci
  38. [Historia]   u?ywana dawniej do o?wietlenia
  39. [Technika]   u?ywana do efektów ?wietlnych podczas zabaw i uroczysto?ci
  40. [Fizyka]   używana do oświetlania
  41. [Gry]   w ręku uczestnika kuligu
  42. [Technika]   zamiast kinkietu w średniowiecznych lochach
  43. [Astronomia]   zjawisko wyst?puj?ce na S?o?cu w postaci okresowo pojawiaj?cych si? miejsc ja?niejszych
  44. [Sport]   znicz olimpijski
  45. [Fizyka]   żagiew

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: