Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem próba Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

próba


  1.   ?lepa albo nerwów
  2.   ?lepa b?d? nerwów
  3.   ?lepa lub nerwów
  4. [Muzyka]   ?wiczenia chóru
  5. [Sztuka]   aktorski trening
  6.   badanie maj?ce na celu sprawdzenie czego?
  7. [Technika]   badanie maj?ce na celu sprawdzenie jako?ci czego?
  8. [Edukacja]   badanie, usi?owanie
  9.   cecha probiercza
  10. [Medycyna]   ciążowa lub tuberkulinowa
  11.   czasu lub g?osu
  12.   ćwiczenia chóru
  13. [Technika]   do?wiadczenie
  14. [Sztuka]   do?wiadczenie na scenie
  15.   doświadczenie
  16. [Ekonomia]   dowód, namiastka, przedsmak
  17. [Technika]   eksperyment
  18. [Medycyna]   g?osu lub si?y
  19.   generalna odbywa si? przed premier?
  20. [Sztuka]   generalna przed premier?
  21. [Sztuka]   generalna przed premier? teatraln?
  22.   generalna przed premierą
  23.   generalna przed wyst?pem
  24.   generalna przed występem
  25. [Literatura]   jako??, d??enie
  26. [Chemia]   jedna z prób trwa?o?ci chemicznej niektórych materia?ów wybuchowych
  27. [Medycyna]   krwi do bada?
  28. [Chemia]   Marsha, reakcja stosowana do wykrywania arsenu
  29. [Przysłowia]   mo?na kogo? na ni? wystawi?
  30. [Przysłowia]   mo?na te? j? wytrzyma?
  31.   na ni? wystawiaj?
  32.   nerwów albo ?lepa
  33.   nerwów albo ślepa
  34.   nerwów b?d? ?lepa
  35.   nerwów bądź ślepa
  36.   nerwów lub ?lepa
  37.   nerwów lub ślepa
  38. [Sztuka]   niejedna przed premier?
  39. [Chemia]   niewielka ilo?? jakiej? substancji, jakiego? wyrobu. pobrana do przeprowadzenia bada?
  40. [Literatura]   nowela Zygmunta Kisielewskiego
  41.   np. ... 925 to 92,5% kruszcu w stopie
  42. [Wojsko]   ogniowa - sprawdzian warto?ci bojowej ?o?nierzy
  43.   potwierdzenie, dowód czego?
  44. [Chemia]   praktyczne badanie w?asno?ci danego materia?u
  45.   przeprowadzana w laboratorium
  46. [Sztuka]   przygotowywanie sztuki, koncertu do odegrania przed publiczno?ci?
  47. [Technika]   przyk?ad czego?, próbka, tester
  48. [Sztuka]   spotkanie osób przygotowuj?cych sztuk?,w czasie którego ?wicz? oni poszczególne sceny
  49.   sprawdza jako??
  50.   sprawdzanie wytrzyma?o?ci
  51. [Edukacja]   sprawdzian, egzamin, ?wiczenie
  52. [Literatura]   staranie, d??no??
  53.   stempel na precjozach
  54. [Technika]   symulacja, badanie, przymiarka
  55. [Literatura]   szkic, esej
  56. [Sztuka]   szlify dla aktorów
  57.   ślepa albo nerwów
  58.   ślepa bądź nerwów
  59.   ślepa lub nerwów
  60. [Edukacja]   test, do?wiadczenie, eksperyment
  61. [Edukacja]   trening, chrzest bojowy, szko?a ?ycia
  62.   trudna sytuacja, w której ujawnia si? prawdziwa warto?? kogo? lub czego?
  63. [Medycyna]   tuberkulinowa
  64. [Ekonomia]   usi?owanie, wysi?ek podj?ty w celu dokonania czego?
  65. [Geografia]   wie? w woj. ?ódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brze?nio
  66. [Historia]   wody, ognia, ?elaza-ustalenie winy
  67.   wynik czyich? stara?, do?wiadcze?, daj?cy o nich jakie? wyobra?enie
  68.   wysi?ek podj?ty w celu dokonania czego?
  69. [Ekonomia]   wysi?ek, usi?owanie, podej?cie
  70. [Literatura]   wysi?ek, wypracowanie
  71. [Prawo i polityka]   zapowied?, przygrywka
  72. [Technika]   zawarto?? metalu szlachetnego w stopie innych metali
  73. [Chemia]   zawarto?? metalu szlachetnego w stopie z innymi metalami
  74. [Edukacja]   zbadanie, pomiar
  75.   znak na pierścionku albo złotej sztabce
  76.   znak na pierścionku bądź złotej sztabce
  77.   znak na pierścionku lub złotej sztabce
  78. [Technika]   znak na sztabce
  79. [Technika]   znak na z?otej sztabce albo pier?cionku
  80. [Technika]   znak na z?otej sztabce b?d? pier?cionku
  81. [Technika]   znak na z?otej sztabce i pier?cionku
  82. [Technika]   znak na z?otej sztabce lub pier?cionku
  83.   znak na złotej sztabce albo pierścionku
  84.   znak na złotej sztabce bądź pierścionku
  85.   znak na złotej sztabce lub pierścionku
  86. [Technika]   znak probierczy, cecha, symbol, oznaczenie
  87.   znak stempla urz?du probierczego okre?laj?cy zawarto?? metalu szlachetnego w danym wyrobie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: