Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem profesor Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

profesor


  1. [Edukacja]   ironicznie; profesorek
  2.   na katedrze
  3. [Edukacja]   nadzwyczajny lub zwyczajny na uczelni
  4. [Edukacja]   nadzwyczajny, zwyczajny
  5. [Edukacja]   najwy?szy tytu? naukowy
  6.   najwyższy tytuł naukowy
  7.   nauczyciel szkoły średniej
  8.   nauczyciel z ogólniaka
  9. [Edukacja]   osoba nosz?ca tytu? profesora
  10. [Edukacja]   pot. ka?dy samodzielny pracownik naukowy
  11. [Edukacja]   potocznie: belfer, pedagog, nauczyciel
  12. [Film]   Rafa? Wilczur z filmu "Znachor"
  13.   Tutka albo Wilczur
  14.   Tutka bądź Wilczur
  15.   Tutka lub Wilczur
  16. [Edukacja]   tytu? na katedrze
  17. [Edukacja]   tytu? naukowy nadawany samodzielnemu pracownikowi instytutu naukowego
  18. [Edukacja]   tytu? naukowy nadawany samodzielnemu pracownikowi wy?szej uczelni
  19. [Edukacja]   tytu? naukowy nadawany wyk?adowcy
  20. [Edukacja]   tytu? naukowy przyznawany samodzielnym pracownikom naukowym
  21.   tytuł naukowy
  22.   Wilczur albo Tutka
  23.   Wilczur bądź Tutka
  24. [Literatura]   Wilczur lub Tutka
  25. [Edukacja]   zwyczajny
  26.   zwyczajny lepszy od nadzwyczajnego
  27.   zwyczajny lub nadzwyczajny
  28.   zwyczajny wśród naukowców
  29. [Edukacja]   zwyczajowo, nauczyciel szko?y ?redniej
  30. [Edukacja]   zwyczajowo: ka?dy nauczyciel szko?y ?redniej
  31. [Edukacja]   zwyczajowo: o nauczycielu szkoły średniej

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: