Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem przetrawić Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

przetrawić


  1. [Medycyna]   fizjologicznie; strawi? , przyswoi? , wch?on??
  2. [Technika]   podda? dzia?aniu ?rodków chemicznych lub ognia
  3. [Chemia]   prze?re? , ze?re? , przegry??
  4. [Literatura]   przeanalizowa?
  5.   przemy?le?
  6. [Medycyna]   roz?o?y? substancje pokarmowe na zwi?zki prostsze
  7. [Chemia]   skorodowa? , stoczy?
  8. [Filozofia]   w przeno?ni ; rozpatrze? , roztrz?sn?? , roztrz???
  9. [Filozofia]   w przeno?ni ; zanalizowa? , rozwa?y? , rozpatrzy?
  10. [Filozofia]   w przeno?ni ; zg??bi? si? , wg??bi? si? , wmy?li? si?
  11. [Chemia]   zniszczy? , we?re? si?
  12.   zrozumie?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: