Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rabin Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rabin


  1. [Religie]   ?ydowski autorytet
  2. [Religie]   ?ydowski duchowny
  3.   ?ydowski duszpasterz
  4. [Religie]   ?ydowski ksi?dz
  5. [Edukacja]   ?ydowski m?drzec
  6. [Religie]   ?ydowski nauczyciel
  7. [Religie]   ?ydowski tytu?
  8. [Edukacja]   ?ydowski uczony
  9.   bieg?y w Talmudzie
  10.   biegły w Talmudzie
  11. [Religie]   cytuje Tor?
  12.   cytuje Torę
  13. [Film]   Defunesowski Jakub
  14. [Religie]   duchowny ?ydowski
  15. [Religie]   duchowny u ?ydów
  16.   duchowny w synagodze
  17. [Religie]   duchowny z synagogi
  18.   duchowny żydowski
  19. [Religie]   duchowy przywódca spo?eczno?ci ?ydowskiej
  20. [Geografia]   dzielnica Inowroc?awia, miasta w województwie kujawsko-pomorskim
  21. [Prawo i polityka]   Icchak, premier Izraela
  22.   Icchak... by?y premier Izraela
  23.   Icchak..., by?y premier Izraela
  24.   mędrzec żydowski
  25. [Historia]   mi?dzy panem, wójtem a plebanem
  26.   mówi? do niego rebe
  27. [Prawo i polityka]   na czele gminy ?ydowskiej
  28.   na czele gminy żydowskiej
  29. [Religie]   na czele kaha?u
  30.   na czele kahału
  31. [Religie]   najwa?niejszy w gminie
  32. [Religie]   naucza w chederze
  33. [Religie]   prze?o?ony ?ydowskiej gminy wyznaniowej, znawca ?ydowskiego prawa religijnego
  34.   prze?o?ony gminy ?ydowskiej
  35. [Prawo i polityka]   przywódca gminy ?ydowskiej
  36. [Religie]   szanowany w gminie ?ydowskiej.
  37. [Religie]   tytu? ?ydowskiego uczonego
  38. [Religie]   tytu? przys?uguj?cy uczonym zajmuj?cym si? interpretacj? Biblii i prawa zaw. w Talmudzie
  39. [Edukacja]   uczony w Talmudzie
  40. [Religie]   Uczony w Torze
  41. [Religie]   uczony z synagogi
  42.   uczony żydowski
  43. [Religie]   w drabinie
  44. [Religie]   wielebny z ?on?
  45. [Prawo i polityka]   znawca ?ydowskiego prawa religijnego
  46. [Religie]   znawca Biblii i Talmudu
  47.   znawca prawa religijnego
  48. [Religie]   znawca Talmudu
  49.   znawca Talmudu i Tory
  50. [Religie]   znawca Tory
  51.   znawca Tory i Talmudu
  52. [Religie]   zwierzchnik gminy ?ydowskiej
  53.   zwierzchnik gminy żydowskiej
  54.   zwierzchnik kaha?u
  55.   zwierzchnik żydowskiej gminy wyznaniowej
  56.   żydowski autorytet
  57.   żydowski duchowny
  58.   żydowski kaznodzieja
  59.   żydowski znawca Talmudu
  60.   żydowski znawca tekstów religijnych

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: