Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rada Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rada


  1.   ... na przysz?o??
  2.   ...Bezpiecze?stwa ONZ
  3.   ...Bezpieczeństwa ONZ
  4.   ...Ministrów, czyli rząd
  5.   ...Ministrów,czyli rz?d
  6.   ...na przyszłość
  7.   ...nadzorcza
  8.   ...nadzorcza, organ kontrolny w firmie
  9.   ...pedagogiczna
  10.   ...Polityki Pieni??nej
  11.   ...Polityki Pieniężnej
  12.   ?yczliwa albo przyjacielska
  13.   ?yczliwa b?d? przyjacielska
  14.   ?yczliwa do dawania
  15.   ?yczliwa lub przyjacielska
  16.   ?yczliwa od bliskiego kolegi
  17.   ?yczliwa od przyjaciela
  18.   bywa nadzorcza
  19. [Edukacja]   cenna od m?drca
  20.   cenna od mądrego człowieka
  21. [Edukacja]   cenna podpowied?
  22.   cenna podpowiedź
  23.   cenna wskazówka
  24. [Prawo i polityka]   cia?o kolegialne
  25.   ciało kolegialne
  26. [Historia]   Czterystu
  27. [Historia]   Czterystu, w staro?ytnych Atenach najwy?szy organ w?adzy pa?stwowej
  28.   dana przez ?yczliwego
  29.   dawana komu? w opa?ach
  30.   dawana przez ?yczliwego
  31.   dawana przez życzliwego
  32.   dawana przez życzliwgo
  33.   dobra - od ?yczliwego
  34. [Przysłowia]   Dobra ... lepsza od z?ota
  35. [Przysłowia]   Dobra ..., lepszy czyn
  36. [Przysłowia]   dobra nie zawada
  37.   dobra od przyjaciela
  38.   dobra od życzliwego
  39. [Przysłowia]   dobra zawsze w cenie
  40.   dobrej warto wys?ucha?
  41.   dobrej warto wysłuchać
  42. [Muzyka]   dop?yw rzeki San
  43. [Geografia]   dop?yw Sanu
  44. [Prawo i polityka]   doradzanie komu?
  45.   doradzenie
  46.   doradzenie w sprawie
  47. [Prawo i polityka]   dyrektywa
  48.   dyrektywa, wskazówka
  49. [Prawo i polityka]   Europy, Pa?stwa, Stanu...
  50.   gminna albo powiatowa
  51.   gminna lub powiatowa
  52. [Prawo i polityka]   gminny parlament
  53.   gminy albo miasta
  54.   gminy b?d? miasta
  55.   gminy bądź miasta
  56.   gminy bądź powiatu
  57.   gminy lub miasta
  58. [Technika]   instrukcja
  59.   je?li trzeba to tak by? musi
  60. [Prawo i polityka]   kolegium
  61. [Prawo i polityka]   kolegium, organ doradczy
  62. [Prawo i polityka]   komisja
  63. [Prawo i polityka]   konferencja, zebranie , narada
  64. [Edukacja]   konsultacja
  65. [Literatura]   konsultacja, zalecenie, ?rodek
  66. [Prawo i polityka]   konsylium
  67. [Prawo i polityka]   kr?g wa?nych osób
  68. [Literatura]   lekarstwo, antidotum, panaceum
  69. [Geografia]   lewy dop?yw Sanu
  70. [Edukacja]   m?dra wskazówka
  71.   miasta albo gminy
  72.   miasta b?d? gminy
  73.   miasta bądź gminy
  74.   miasta bądź powiatu
  75.   miasta lub gminy
  76.   miejska albo ministrów
  77.   miejska albo powiatowa
  78.   miejska b?d? ministrów
  79.   miejska lub ministrów
  80. [Prawo i polityka]   miejska lub municypalna
  81. [Prawo i polityka]   Miejska lub Narodowa
  82.   miejska lub powiatowa
  83.   miejska lub praktyczna
  84.   ministrów albo miejska
  85.   ministrów albo regencyjna
  86.   ministrów albo uczelniana
  87.   ministrów b?d? miejska
  88.   ministrów b?d? regencyjna
  89.   ministrów bądź uczelniana
  90.   ministrów lub miejska
  91.   ministrów lub regencyjna
  92.   ministrów lub uczelniana
  93. [Prawo i polityka]   Ministrów, czyli rz?d
  94.   na dobr? nigdy nie jest za pó?no
  95. [Prawo i polityka]   nadzorcza
  96.   nadzorcza albo pedagogiczna
  97.   nadzorcza b?d? pedagogiczna
  98.   nadzorcza bądź pedagogiczna
  99. [Ekonomia]   nadzorcza kontroluje dzia?ania spó?ki
  100.   nadzorcza lub pedagogiczna
  101. [Wojsko]   nadzorcza lub wojenna
  102. [Ekonomia]   nadzorcza w firmie
  103. [Ekonomia]   nadzorcza w spó?ce
  104. [Ekonomia]   nadzorcza w spó?ce akcyjnej
  105. [Ekonomia]   nadzorcza w spó?dzielni
  106.   nadzorcza w spółce
  107.   nadzorcza w spółce akcyjnej
  108.   namiastka pomocy
  109. [Edukacja]   nauczka
  110. [Edukacja]   nauczycielskie zebranie
  111.   nie szukaj jej u g?upiego
  112. [Historia]   np. RWPG
  113.   obraduj?ce zgromadzenie
  114. [Ekonomia]   organ doradczy ; zespó? , komitet , komisja , kolegium
  115.   organ samorz?dowy
  116.   organ samorządowy
  117.   pa?stwa lub nadzorcza
  118. [Edukacja]   pedagogiczna
  119. [Edukacja]   pedagogiczna - decyduje o promocji uczniów
  120. [Edukacja]   pedagogiczna - w szkole
  121. [Edukacja]   pedagogiczna - zwoływana w każdej szkole
  122.   pedagogiczna albo nadzorcza
  123.   pedagogiczna bądź nadzorcza
  124.   pedagogiczna lub nadzorcza
  125. [Historia]   Pi?ciuset, powi?kszona Rada Czterystu
  126.   po ni? do przyjaciela
  127.   pocieszenie, wskazówka
  128. [Edukacja]   podpowied?
  129.   podpowied? , wskazanie , pouczenie
  130.   podpowied? m?drca
  131.   podpowiedź, wskazówka
  132. [Prawo i polityka]   Polityki Pieni??nej
  133.   pomoc słowna
  134. [Edukacja]   pomoc ustna
  135. [Prawo i polityka]   pomoc, doradztwo
  136. [Prawo i polityka]   pomocna uwaga
  137. [Edukacja]   pomocna wskazówka
  138.   porada
  139.   porada, podpowied?, wskazówka
  140.   pouczenie
  141. [Prawo i polityka]   pouczenie ?yczliwe
  142.   pouczenie, wskazówka
  143.   powiatu bądź gminy
  144.   powiatu bądź miasta
  145. [Przysłowia]   Pró?na ... po szkodzie
  146.   przyjacielska albo życzliwa
  147.   przyjacielska bądź życzliwa
  148.   przyjacielska lub życzliwa
  149.   przyjacielska wskazówka
  150.   przys?uga przyjacielska
  151. [Prawo i polityka]   R w RPP
  152.   rad? sobie sam
  153.   regencyjna albo ministrów
  154.   regencyjna b?d? ministrów
  155.   regencyjna lub ministrów
  156.   remedium na k?opoty
  157.   remedium na kłopoty
  158. [Literatura]   remedium, recepta, klaster
  159. [Prawo i polityka]   s?owna pomoc
  160.   s?owna wskazówka
  161. [Prawo i polityka]   samorz?d
  162.   siódma ksi?ga "Pana Tadeusza"
  163.   słowna pomoc
  164. [Edukacja]   sugestia
  165.   uczelniana albo ministrów
  166.   uczelniana bądź ministrów
  167.   uczelniana lub ministrów
  168. [Edukacja]   udzielana m?odszej osobie
  169.   udzielana niezdecydowanemu
  170.   udzielana wahaj?cemu si?
  171.   udzieli jej przyjaciel
  172.   udzielona wskazówka
  173.   ustna pomoc
  174. [Edukacja]   uwaga, wskazówka
  175. [Edukacja]   uwaga, wytyczna
  176.   VII Ksi?ga "Pana Tadeusza"
  177. [Literatura]   VII ksi?ga Pana Tadeusza;
  178.   w szkole pedagogiczna
  179. [Prawo i polityka]   w?adza terenowa
  180.   warto jej pos?ucha?
  181. [Edukacja]   wskazanie
  182.   wskazanie, sugestia, pouczenie
  183. [Edukacja]   wskazówka
  184.   wskazówka od przyjaciela
  185.   wskazówka od znajomego
  186. [Edukacja]   wskazówka udzielana
  187. [Edukacja]   wskazówka, dorada
  188.   wskazówka, dyrektywa
  189.   wskazówka, podpowiedź
  190.   wskazówka, pouczenie
  191.   wskazówka, wytyczna
  192.   wskazówka, zalecenie
  193.   wsparcie s?owne
  194. [Edukacja]   za darmo brana i dawana
  195.   zalecenie , wsparcie , pomoc
  196. [Edukacja]   zalecenie, wskazanie
  197.   zalecenie, wskazówka
  198.   zawsze cenna od rodziców
  199. [Prawo i polityka]   zbiorowisko, skupisko, grupa, grono
  200.   zespo?owy organ w?adzy
  201. [Prawo i polityka]   zespó? ludzi
  202. [Prawo i polityka]   zespó? ludzi decyduj?cych w pewnych sprawach
  203. [Prawo i polityka]   zespó? organizacyjny
  204. [Prawo i polityka]   zespó?, komitet, komisja
  205. [Prawo i polityka]   zgromadzenie ludzi maj?cych wspólne cele
  206. [Prawo i polityka]   zgromadzenie, konsylium
  207. [Prawo i polityka]   zrób to tak
  208.   zwykle daj? j? darmo
  209.   życzliwa albo przyjacielska
  210.   życzliwa bądź przyjacielska
  211.   życzliwa do dawania
  212.   życzliwa lub przyjacielska

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: