Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rata Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rata


  1. [Ekonomia]   "u?amek" d?ugu
  2. [Ekonomia]   co miesi?c wisi nad d?u?nikiem
  3. [Ekonomia]   co miesi?c wp?acana do banku
  4.   co miesiąc wpłacana do banku
  5. [Prawo i polityka]   co? dla wierzyciela
  6.   comiesi?czna udr?ka d?u?nika
  7.   comiesi?czna wp?ata kredytobiorcy
  8. [Ekonomia]   comiesi?czna zmora d?u?nika
  9.   comiesi?czny haracz dla banku
  10.   comiesięczna wpłata kredytobiorcy
  11.   coś dla wierzyciela
  12. [Ekonomia]   cz??? d?ugu
  13. [Ekonomia]   cz??? d?ugu sp?aconego
  14. [Ekonomia]   cz??? do zap?aty
  15. [Ekonomia]   cz??? kredytu
  16. [Ekonomia]   cz??? kredytu bankowego
  17.   cz??? nale?nej sp?aty
  18.   cz??? nale?no?ci
  19. [Ekonomia]   cz??? nale?no?ci pieni??nej
  20. [Ekonomia]   cz??? nale?no?ci pieni??nej, p?atna w oznaczonym terminie
  21.   cz??? oddawanego d?igu
  22. [Ekonomia]   cz??? p?atno?ci
  23. [Ekonomia]   cz??? po?yczki
  24.   cz??? regulowanego d?ugu
  25. [Ekonomia]   cz??? sp?acanego d?ugu
  26. [Ekonomia]   cz??? sp?acanego kredytu
  27. [Ekonomia]   cz??? sp?aty
  28. [Ekonomia]   cz??? sp?aty d?ugu
  29. [Ekonomia]   cz??? sp?aty kredytu
  30. [Ekonomia]   cz??? sp?aty kredytu , zad?u?enia
  31.   cz??? sp?aty po?yczki
  32. [Ekonomia]   cz??? telewizora
  33.   cz??? zwróconej nale?no?ci
  34.   cz?stka d?ugu
  35.   cz?stka d?ugu do sp?acenia
  36. [Ekonomia]   cz?stka kredytu
  37. [Ekonomia]   cz?stka nale?no?ci
  38.   cząstka należności
  39.   częściowa spłata
  40.   część długu
  41.   część kredytu
  42.   część należności
  43.   część płatności
  44.   część pożyczki
  45.   część spłacanego długu
  46.   część spłaty
  47.   część spłaty kredytu
  48. [Ekonomia]   d?u?nika gn?bi
  49.   do niej doliczane s? odsetki
  50.   do niej doliczane są odsetki
  51.   do niej doliczone odsetki
  52. [Ekonomia]   do sp?acenia
  53. [Ekonomia]   do sp?aty w kredycie
  54. [Ekonomia]   doliczane s? do niej odsetki
  55.   doliczone do niej odsetki
  56.   etap, cz???
  57. [Ekonomia]   jedna z cz??ci po?yczki
  58.   jedna z części pożyczki
  59.   kawa?ek d?ugu
  60. [Ekonomia]   kojarzy si? ze sp?acaniem
  61. [Ekonomia]   kolejna do sp?acenia
  62. [Ekonomia]   kolejna do zap?acenia
  63. [Żeglarstwo]   Laka ; heros i wielki ?eglarz polinezyjski
  64. [Ekonomia]   miesi?czna cz?stka d?ugu
  65. [Ekonomia]   miesi?czna sp?ata kredytu
  66. [Ekonomia]   n?ka d?u?nika
  67.   najlepiej p?aci? j? w terminie
  68.   nale?no?? w kawa?kach
  69. [Ekonomia]   niejedna do sp?acenia
  70.   niejedna do spłacenia
  71.   niejedna dr?czy kredytobiorc?
  72. [Ekonomia]   niejedna w kredycie
  73. [Ekonomia]   niska, je?li po?yczka jest ma?a
  74.   ostatnia ko?czy sp?at?
  75. [Ekonomia]   ostatnia ko?czy sp?at? d?ugu
  76.   ostatnia kończy spłatę
  77. [Ekonomia]   p?aci j? d?u?nik
  78. [Ekonomia]   p?acona co miesi?c
  79.   p?acona co miesi?c za auto
  80.   p?acona ka?dego miesi?ca
  81.   p?acona przez d?u?nika
  82.   p?acona w okre?lonym terminie
  83.   p?acona wraz z odsetkami
  84.   p?acona z odsetkami
  85.   płacona raz w miesiącu
  86.   płacona z odsetkami
  87.   płacona zwykle z odsetkami
  88.   płatna w stałych terminach
  89.   po wp?aceniu zmniejsza stan zad?u?enia
  90. [Ekonomia]   porcja d?ugu
  91. [Ekonomia]   porcja do sp?aty
  92. [Ekonomia]   porcja spłacanego kredytu
  93. [Geografia]   rzeka w po?udniowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie
  94. [Geografia]   rzeka w Polsce i na zachodniej Ukrainie
  95.   rzut, porcja
  96. [Ekonomia]   sk?adka, op?ata, abonament
  97. [Ekonomia]   sk?adowa sp?aty
  98.   sp?acana co miesi?c
  99.   sp?acana cz??? d?ugu
  100. [Ekonomia]   sp?acana porcja d?ugu albo kredytu
  101. [Ekonomia]   sp?acana porcja d?ugu b?d? kredytu
  102. [Ekonomia]   sp?acana porcja d?ugu lub kredytu
  103.   sp?acana przez d?u?nika
  104.   sp?acana przez po?yczkobiorc?
  105. [Ekonomia]   sp?acana z odsetkami
  106. [Ekonomia]   sp?acane cz??ci po?yczki
  107. [Ekonomia]   sp?ata d?ugu
  108.   spłacana cząstka kredytu
  109.   spłacana część długu
  110. [Ekonomia]   stawka, stopa, tempo, wspó?czynnik
  111.   stresuje d?u?nika
  112. [Ekonomia]   u?amek kredytu
  113.   ułamek długu
  114. [Ekonomia]   w terminie p?atna
  115. [Geografia]   wie? na Ukrainie, w rejonie ?ó?kiewskim
  116. [Ekonomia]   wielobran?owy sklep na obszarach rolniczych w Nikaragui
  117.   wp?acana do banku co miesi?c
  118.   wp?acana z odsetkami
  119.   wp?acana zmniejsza d?ug
  120.   wp?acona zmniejsza d?ug
  121.   z doliczonymi odsetkami
  122. [Ekonomia]   zach?ta dla biednego konsumenta
  123. [Ekonomia]   zakup na fakturze
  124. [Ekonomia]   zmniejsza stan zad?u?enia
  125. [Ekonomia]   zmora d?u?nika
  126.   zmora kredytobiorcy
  127.   zmora zad?u?onego

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: