Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rata Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rata


  1. [Ekonomia]   "u?amek" d?ugu
  2. [Ekonomia]   co miesi?c wisi nad d?u?nikiem
  3. [Ekonomia]   co miesi?c wp?acana do banku
  4.   co miesiąc wpłacana do banku
  5. [Prawo i polityka]   co? dla wierzyciela
  6.   comiesi?czna udr?ka d?u?nika
  7.   comiesi?czna wp?ata kredytobiorcy
  8. [Ekonomia]   comiesi?czna zmora d?u?nika
  9.   comiesi?czny haracz dla banku
  10.   comiesięczna wpłata kredytobiorcy
  11.   coś dla wierzyciela
  12. [Ekonomia]   cz??? d?ugu
  13. [Ekonomia]   cz??? d?ugu sp?aconego
  14. [Ekonomia]   cz??? do zap?aty
  15. [Ekonomia]   cz??? kredytu
  16. [Ekonomia]   cz??? kredytu bankowego
  17.   cz??? nale?nej sp?aty
  18.   cz??? nale?no?ci
  19. [Ekonomia]   cz??? nale?no?ci pieni??nej
  20. [Ekonomia]   cz??? nale?no?ci pieni??nej, p?atna w oznaczonym terminie
  21.   cz??? oddawanego d?igu
  22. [Ekonomia]   cz??? p?atno?ci
  23. [Ekonomia]   cz??? po?yczki
  24.   cz??? regulowanego d?ugu
  25. [Ekonomia]   cz??? sp?acanego d?ugu
  26. [Ekonomia]   cz??? sp?acanego kredytu
  27. [Ekonomia]   cz??? sp?aty
  28. [Ekonomia]   cz??? sp?aty d?ugu
  29. [Ekonomia]   cz??? sp?aty kredytu
  30. [Ekonomia]   cz??? sp?aty kredytu , zad?u?enia
  31.   cz??? sp?aty po?yczki
  32. [Ekonomia]   cz??? telewizora
  33.   cz??? zwróconej nale?no?ci
  34.   cz?stka d?ugu
  35.   cz?stka d?ugu do sp?acenia
  36. [Ekonomia]   cz?stka kredytu
  37. [Ekonomia]   cz?stka nale?no?ci
  38.   cząstka należności
  39.   częściowa spłata
  40.   część długu
  41.   część kredytu
  42.   część należności
  43.   część płatności
  44.   część pożyczki
  45.   część spłacanego długu
  46.   część spłaty
  47.   część spłaty kredytu
  48. [Ekonomia]   d?u?nika gn?bi
  49.   do niej doliczane s? odsetki
  50.   do niej doliczane są odsetki
  51.   do niej doliczone odsetki
  52. [Ekonomia]   do sp?acenia
  53. [Ekonomia]   do sp?aty w kredycie
  54. [Ekonomia]   doliczane s? do niej odsetki
  55.   doliczone do niej odsetki
  56.   etap, cz???
  57. [Ekonomia]   jedna z cz??ci po?yczki
  58.   kawa?ek d?ugu
  59. [Ekonomia]   kojarzy si? ze sp?acaniem
  60. [Ekonomia]   kolejna do sp?acenia
  61. [Ekonomia]   kolejna do zap?acenia
  62. [Żeglarstwo]   Laka ; heros i wielki ?eglarz polinezyjski
  63. [Ekonomia]   miesi?czna cz?stka d?ugu
  64. [Ekonomia]   miesi?czna sp?ata kredytu
  65. [Ekonomia]   n?ka d?u?nika
  66.   najlepiej p?aci? j? w terminie
  67.   nale?no?? w kawa?kach
  68. [Ekonomia]   niejedna do sp?acenia
  69.   niejedna do spłacenia
  70.   niejedna dr?czy kredytobiorc?
  71. [Ekonomia]   niejedna w kredycie
  72. [Ekonomia]   niska, je?li po?yczka jest ma?a
  73.   ostatnia ko?czy sp?at?
  74. [Ekonomia]   ostatnia ko?czy sp?at? d?ugu
  75.   ostatnia kończy spłatę
  76. [Ekonomia]   p?aci j? d?u?nik
  77. [Ekonomia]   p?acona co miesi?c
  78.   p?acona co miesi?c za auto
  79.   p?acona ka?dego miesi?ca
  80.   p?acona przez d?u?nika
  81.   p?acona w okre?lonym terminie
  82.   p?acona wraz z odsetkami
  83.   p?acona z odsetkami
  84.   płacona raz w miesiącu
  85.   płacona z odsetkami
  86.   płacona zwykle z odsetkami
  87.   płatna w stałych terminach
  88.   po wp?aceniu zmniejsza stan zad?u?enia
  89. [Ekonomia]   porcja d?ugu
  90. [Ekonomia]   porcja do sp?aty
  91. [Ekonomia]   porcja spłacanego kredytu
  92. [Geografia]   rzeka w po?udniowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie
  93. [Geografia]   rzeka w Polsce i na zachodniej Ukrainie
  94.   rzut, porcja
  95. [Ekonomia]   sk?adka, op?ata, abonament
  96. [Ekonomia]   sk?adowa sp?aty
  97.   sp?acana co miesi?c
  98.   sp?acana cz??? d?ugu
  99. [Ekonomia]   sp?acana porcja d?ugu albo kredytu
  100. [Ekonomia]   sp?acana porcja d?ugu b?d? kredytu
  101. [Ekonomia]   sp?acana porcja d?ugu lub kredytu
  102.   sp?acana przez d?u?nika
  103.   sp?acana przez po?yczkobiorc?
  104. [Ekonomia]   sp?acana z odsetkami
  105. [Ekonomia]   sp?acane cz??ci po?yczki
  106. [Ekonomia]   sp?ata d?ugu
  107.   spłacana cząstka kredytu
  108.   spłacana część długu
  109. [Ekonomia]   stawka, stopa, tempo, wspó?czynnik
  110.   stresuje d?u?nika
  111. [Ekonomia]   u?amek kredytu
  112.   ułamek długu
  113. [Ekonomia]   w terminie p?atna
  114. [Geografia]   wie? na Ukrainie, w rejonie ?ó?kiewskim
  115. [Ekonomia]   wielobran?owy sklep na obszarach rolniczych w Nikaragui
  116.   wp?acana do banku co miesi?c
  117.   wp?acana z odsetkami
  118.   wp?acana zmniejsza d?ug
  119.   wp?acona zmniejsza d?ug
  120.   z doliczonymi odsetkami
  121. [Ekonomia]   zach?ta dla biednego konsumenta
  122. [Ekonomia]   zakup na fakturze
  123. [Ekonomia]   zmniejsza stan zad?u?enia
  124. [Ekonomia]   zmora d?u?nika
  125.   zmora kredytobiorcy
  126.   zmora zad?u?onego

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: