Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem renta Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

renta


  1.   ...inwalidzka
  2.   ?wiadczenie dla inwalidów
  3. [Ekonomia]   ?wiadczenie dla inwalidy
  4. [Ekonomia]   ?wiadczenie dla niepe?nosprawnego
  5. [Prawo i polityka]   ?wiadczenie inwalidy
  6.   ?wiadczenie wyp?acane inwalidzie
  7. [Ekonomia]   ?wiadczenie z tytu?u ubezpiecze? spo?ecznych
  8. [Ekonomia]   ?wiadczenie z ZUS-u
  9. [Medycyna]   chorobowa
  10. [Ekonomia]   d?ugoterminowe ?wiadczenie pieni??ne
  11.   dochody inwalidy
  12.   dochód chorego
  13. [Ekonomia]   dochód starczy, co nie na wiele starczy
  14. [Ekonomia]   dochód z kapita?u
  15. [Ekonomia]   feudalna - była dochodem właściciela z pracy poddanych chłopów
  16. [Ekonomia]   i gruntowa, i inwalidzka
  17. [Ekonomia]   inwalidzka albo kapita?owa
  18. [Ekonomia]   inwalidzka albo powypadkowa
  19. [Ekonomia]   inwalidzka albo rodzinna
  20. [Ekonomia]   inwalidzka b?d? kapita?owa
  21. [Ekonomia]   inwalidzka b?d? powypadkowa
  22. [Ekonomia]   inwalidzka b?d? rodzinna
  23.   inwalidzka bądź rodzinna
  24. [Ekonomia]   inwalidzka i kapita?owa
  25. [Ekonomia]   inwalidzka i powypadkowa
  26. [Ekonomia]   inwalidzka i rodzinna
  27. [Ekonomia]   inwalidzka lub kapita?owa
  28. [Ekonomia]   inwalidzka lub powypadkowa
  29. [Ekonomia]   inwalidzka lub rodzinna
  30.   inwalidzkie pobory
  31. [Ekonomia]   jedno ze ?wiadcze? ZUS-u
  32.   jeszcze nie emerytura
  33. [Ekonomia]   legalny dochód bez pracy
  34.   nieco grosza od listonosza
  35. [Ekonomia]   np. emerytura
  36. [Ekonomia]   obok emerytury
  37.   otrzymywana z ZUS-u
  38.   p?acona przez ZUS
  39. [Ekonomia]   pensja dla inwalidy
  40. [Ekonomia]   pensja inwalidy
  41. [Ekonomia]   pensja po utracie zdrowia
  42. [Ekonomia]   pensja starcza, która nie zawsze starcza
  43. [Ekonomia]   pensja z ZUS-u
  44.   pieni?dze babki Kiepskiej
  45. [Ekonomia]   pieni?dze dla inwalidy
  46.   pobory inwalidy
  47. [Ekonomia]   przyznawana inwalidzie
  48. [Ekonomia]   regularnie otrzymywany dochód z kapita?u
  49. [Ekonomia]   regularnie otrzymywany dochód z kapita?u lub maj?tku
  50.   rodzaj zusowskiego ?wiadczenia
  51. [Ekonomia]   rodzinna albo inwalidzka
  52. [Ekonomia]   rodzinna b?d? inwalidzka
  53.   rodzinna bądź inwalidzka
  54. [Ekonomia]   rodzinna i inwalidzka
  55. [Ekonomia]   rodzinna lub inwalidzka
  56.   rolnicza w zamian za przekazan? ziemi?
  57. [Ekonomia]   sta?y dochód bez pracy
  58. [Ekonomia]   starcza - cz?sto nie starcza...
  59. [Ekonomia]   starcza albo inwalidzka
  60. [Ekonomia]   starcza b?d? inwalidzka
  61. [Ekonomia]   starcza i inwalidzka
  62. [Ekonomia]   starcza lub inwalidzka
  63. [Ekonomia]   starcza nie starcza
  64. [Ekonomia]   starcza rzadko starcza
  65. [Ekonomia]   stypendium dla niezdolnych
  66.   świadczenie z ZUS-u
  67. [Ekonomia]   uposa?enie inwalidy
  68. [Ekonomia]   uposa?enie z ZUS-u
  69. [Geografia]   wie? w woj. wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice
  70.   wyp?acana inwalidzie
  71. [Ekonomia]   wyp?acana przez ZUS
  72.   wyp?ata z ZUS-u
  73.   wypłacana inwalidom
  74.   wypłata z ZUS
  75. [Ekonomia]   ZUS-owskie ?wiadczenie
  76.   zusowskie ?wiadczenie
  77. [Ekonomia]   zwykle ni?sza od emerytury

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: