Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem reologia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

reologia


  1. [Technika]   dzia? mechaniki badaj?cy powstawanie odkszta?ce? i ich zmian z up?ywem czasu
  2. [Technika]   dzia? mechaniki technicznej
  3. [Technika]   dział mechaniki zajmujący się zagadnieniami powstawania i narastania odkształceń ciał
  4. [Medycyna]   nauka badaj?ca zjawiska przep?ywu krwi
  5. [Fizyka]   nauka o deformacjach i p?yni?ciu ró?nych realnych cia?
  6. [Technika]   nauka o odkszta?ceniach w czasie
  7. [Medycyna]   traktuje o krwiobiegu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: