Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rewir Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rewir


  1.   ??czy kelnera z my?liwym
  2.   ??czy my?liwego z kelnerem
  3. [Zoologia]   ?owiecki rejon
  4. [Zoologia]   ?owiecki teren
  5. [Botanika]   cz??? lasu nadzorowana przez le?niczego
  6. [Botanika]   cz??? lasu pod nadzorem le?niczego
  7.   dawn. dzielnica
  8. [Film]   dla Kondrata zakazany
  9.   dzielnica kelnera
  10.   kelnerski obwód
  11.   kilka stolików jednego kelnera
  12.   kwarta?, sektor
  13.   le?ny obszar, rejon
  14.   le?ny obwód
  15.   łączy kelnera z leśniczym
  16.   łączy leśniczego z kelnerem
  17.   łączy myśliwego z kelnerem
  18.   łowiecki teren
  19.   my?liwski obwód
  20.   myśliwski obwód
  21. [Film]   obs?ugiwa? Roman Wilhelmi
  22.   obs?ugiwany przez kelnera
  23.   obszar dla le?ników
  24.   obszar lasu
  25. [Prawo i polityka]   obszar lasu podleg?y le?niczemu
  26. [Botanika]   obszar le?ny
  27. [Geografia]   obszar le?ny, rejon
  28.   obszar, rejon
  29. [Zoologia]   obszar, rejon ?owiecki
  30. [Geografia]   obwód, dzielnica
  31. [Prawo i polityka]   obwód, dzielnica miasta
  32. [Prawo i polityka]   obwód, rejon
  33. [Geografia]   ograniczony teren
  34. [Zoologia]   okr?g ?owiecki
  35.   okr?g, rejon, obwód
  36. [Gastronomia]   pod okiem kelnera
  37. [Zoologia]   rejon ?owiecki
  38.   rejon ?owiecki lub kelnerski
  39. [Gastronomia]   rejon dla kelnera
  40.   rejon dla kelnera albo łowcy
  41.   rejon dla kelnera bądź łowcy
  42.   rejon dla kelnera lub łowcy
  43.   rejon dla łowcy albo kelnera
  44.   rejon dla łowcy bądź kelnera
  45.   rejon dla łowcy lub kelnera
  46. [Prawo i polityka]   rejon dzia?ania posterunkowego
  47.   rejon kelnera albo myśliwego
  48.   rejon kelnera bądź myśliwego
  49.   rejon kelnera lub myśliwego
  50.   rejon kelnerski
  51.   rejon łowiecki
  52.   rejon my?liwych
  53.   rejon myśliwego albo kelnera
  54.   rejon myśliwego bądź kelnera
  55.   rejon myśliwego lub kelnera
  56.   rejon, obszar
  57. [Ekonomia]   sektor kelnera
  58. [Gastronomia]   stoliki jednego kelnera
  59. [Gastronomia]   stoliki obs?ugiwane przez jednego kelnera
  60.   stoliki obs?ugiwane przez kelnera
  61.   strefa kelnera
  62.   strefa pracy kelnera
  63. [Historia]   szpital w hitlerowskich obozach zag?ady
  64. [Zoologia]   teren dla ?owcy
  65.   teren dla kelnera lat 20.
  66.   teren dla kelnera lat 20. XX wieku
  67.   teren dla my?liwych
  68.   teren dzielnicowego
  69.   teren łowiecki
  70. [Prawo i polityka]   terytorium, obowi?zek, obr?b
  71. [Gastronomia]   w gestii kelnera
  72. [Gastronomia]   wszystki stoliki jednego kelnera
  73.   wydzielony obszar ?owiecki
  74. [Botanika]   Wyznaczony obszar
  75. [Zoologia]   wyznaczony teren ?owiecki
  76.   wyznaczony teren łowiecki
  77. [Gastronomia]   zakl?ty stolik

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: