Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rota Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rota


  1. [Muzyka]   "Nie rzucim ziemi sk?d nasz ród"
  2.   "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
  3.   "Nie rzucim ziemi..."
  4. [Wojsko]   ?lubowanie
  5.   ?piewana przez niektórych Polaków od 1910 r.
  6.   ?piewana przez solidurni
  7. [Muzyka]   ?piewany wiersz Konopnickiej
  8. [Muzyka]   ?piewnie zapewnia, ?e nie rzucim ziemi...
  9. [Muzyka]   ?redniowieczny instrument strunowy b?d?cy prototypem skrzypiec
  10. [Muzyka]   ?redniowieczny instrument strunowy, pierwotna forma skrzypiec
  11. [Film]   autor muzyki do "La Strady" i "Osiem i pó?"
  12.   bywa piechoty, bywa przysi?gi
  13. [Muzyka]   chrotta, chordofon smyczkowy, rodzaj liry
  14. [Literatura]   daje s?owo honoru
  15.   dawna kompania
  16. [Wojsko]   dawna polska jednostka piechoty
  17. [Wojsko]   dawna polska jednostka piechoty zaci??nej licz?ca do trzystu ?o?nierzy
  18. [Wojsko]   dawniej oddzia? wojska
  19. [Historia]   dawniej: tortura polegaj?ca na wplataniu skazanego w ko?o
  20. [Wojsko]   dawny oddzia? wojska
  21. [Wojsko]   dawny szwadron
  22.   do przysi?gi!
  23. [Wojsko]   formu?a ?lubowania
  24.   formu?a ka?dej przysi?gi
  25. [Wojsko]   formu?a przyrzeczenia
  26. [Wojsko]   formu?a przysi?gi
  27. [Wojsko]   formu?a przysi?gi wojskowej
  28. [Prawo i polityka]   formu?a przysi?gi, przyrzeczenia
  29.   formu?ka przyrzeczenia
  30.   formuła przyrzeczenia
  31.   formuła przysięgi
  32.   hymn ludowców
  33. [Historia]   jednostka organizacyjna i taktyczna piechoty zaci??nej sk?adaj?ca si? z 80-300 ?o?nierzy
  34. [Wojsko]   jednostka piechoty zaci??nej
  35. [Historia]   ko?o u?ywane przy torturach
  36. [Muzyka]   kompozytor Felliniego
  37. [Muzyka]   nasza pie?? patriotyczna
  38. [Muzyka]   nazwa kanonu ko?owego
  39. [Muzyka]   nie rzucim ziemi
  40. [Literatura]   Nie rzucim ziemi ...
  41. [Wojsko]   niewielki oddzia? zbrojny
  42. [Muzyka]   Nino
  43. [Muzyka]   Nino ... (1911-1979), kompozytor w?oski
  44. [Muzyka]   Nino albo staropolska kompania
  45. [Film]   Nino, 1919-79, w?oski kompozytor, twórca muzyki filmowej: "La Strada", "S?odkie ?ycie", "8 i 1/2", "Roco i jego bracia", "Wojna i pokój", "Ojciec chrzestny"
  46. [Muzyka]   Nino, kompozytor
  47. [Film]   Nino, kompozytor filmowy
  48. [Muzyka]   Nino, kompozytor muzyki do "Ojca chrzestnego"
  49.   obiecuj?ca formu?a
  50. [Wojsko]   obiecuj?cy...oddzia? ?o?nierzy
  51. [Wojsko]   oddzia? ?o?nierzy w?ród przysi?g
  52. [Wojsko]   oddzia? w dawnej armii
  53. [Wojsko]   oddzia? wojska, dwuszereg
  54.   oddział żółnierzy albo słowa przysięgi
  55.   oddział żółnierzy bądź słowa przysięgi
  56.   oddział żółnierzy lub słowa przysięgi
  57.   patriotyczna pie??
  58. [Muzyka]   patriotyczna pie?? do s?ów Marii Konopnickiej
  59.   patriotyczny utwór Konopnickiej
  60.   patriotyczny utwór M. Konopnickiej
  61.   patriotyczny utwór Marii Konopnickiej
  62. [Literatura]   patriotyczny wiersz Konopnickiej
  63. [Literatura]   patriotyczny wiersz Marii Konopnickiej
  64. [Literatura]   pie?? Marii Konopnickiej
  65. [Muzyka]   pie?? patriotyczna
  66. [Literatura]   pie?? patriotyczna do s?ów wiersza Konopnickiej
  67. [Muzyka]   pie?? patriotyczna z muzyk? Feliksa Nowowiejskiego
  68. [Muzyka]   pie?? polska patriotyczna
  69. [Literatura]   polska pie?? hymniczna
  70. [Muzyka]   polska pie?? patriotyczna
  71. [Literatura]   przyrzeczenie
  72. [Prawo i polityka]   przyrzeczenie, ?lub
  73. [Prawo i polityka]   przysi?ga
  74. [Prawo i polityka]   przysi?ga uroczysta
  75. [Historia]   rodzaj dawnych tortur
  76. [Prawo i polityka]   rodzaj tortur, w czasie których wplatano skaza?ca w ko?o
  77. [Muzyka]   rozpoczyna si? od s?ów: "Nie rzucim ziemi sk?d nasz ród"
  78. [Religie]   rzymska, trybuna? papieski
  79. [Wojsko]   s?owa ?lubowania
  80. [Literatura]   s?owa honoru
  81. [Literatura]   s?owa przysi?gi
  82.   s?owa przysi?gi wojskowej
  83.   s?owa wojskowej przysi?gi
  84.   s?ynny utwór Konopnickiej
  85. [Literatura]   s?ynny wiersz Marii Konopnickiej
  86.   słowa przysięgi
  87.   słowa przysięgi albo oddział żółnierzy
  88.   słowa przysięgi bądź oddział żółnierzy
  89.   słowa przysięgi lub oddział żółnierzy
  90. [Literatura]   strofy z krzy?ack? zawieruch?
  91. [Wojsko]   tekst ?lubowania
  92.   tekst przyrzeczenia
  93. [Wojsko]   tekst przysi?gi
  94.   tekst przysi?gi wojskowej
  95. [Literatura]   tekst przysi?gi, przyrzeczenia
  96.   tekst przysięgi
  97.   tekst przysięgi, ślubowania
  98.   tekst sk?adanej przysi?gi
  99.   tekst ślubowania
  100.   tekst ślubowania, przysięgi
  101. [Literatura]   tre?? przysi?gi
  102.   treść przysięgi
  103. [Religie]   trybuna? kolegialny
  104. [Religie]   trybuna? papieski
  105. [Literatura]   tytu? patriotycznego wiersza autorstwa Marii Konopnickiej
  106. [Literatura]   utwór Konopnickiej
  107. [Literatura]   utwór M. Konopnickiej
  108. [Literatura]   utwór Marii Konopnickiej
  109. [Wojsko]   w dawnym wojsku polskim oddzia? piechoty lub jazdy
  110. [Literatura]   wiersz Konopnickiej
  111.   wiersz M. Konopnickiej
  112.   wiersz Marii Konopnickiej
  113. [Literatura]   wiersz Marii Konopnickiej przeciw germanizacji
  114. [Literatura]   wiersz z "krzy?ack? zawieruch?"
  115. [Literatura]   wiersz, w którym "pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg"
  116. [Literatura]   zaczyna si? s?owami: "Nie rzucim ziemi sk?d nasz ród"
  117. [Historia]   znana jak "Mazurek D?browskiego"
  118.   znany utwór Konopnickiej
  119.   znany utwór M. Konopnickiej
  120.   znany utwór Marii Konopnickiej
  121.   znany wiersz Konopnickiej
  122.   znany wiersz M. Konopnickiej
  123.   znany wiersz Marii Konopnickiej

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: