Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rota Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rota


  1. [Muzyka]   "Nie rzucim ziemi sk?d nasz ród"
  2.   "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
  3.   "Nie rzucim ziemi..."
  4. [Wojsko]   ?lubowanie
  5.   ?piewana przez niektórych Polaków od 1910 r.
  6.   ?piewana przez solidurni
  7. [Muzyka]   ?piewany wiersz Konopnickiej
  8. [Muzyka]   ?piewnie zapewnia, ?e nie rzucim ziemi...
  9. [Muzyka]   ?redniowieczny instrument strunowy b?d?cy prototypem skrzypiec
  10. [Muzyka]   ?redniowieczny instrument strunowy, pierwotna forma skrzypiec
  11. [Film]   autor muzyki do "La Strady" i "Osiem i pó?"
  12.   bywa piechoty, bywa przysi?gi
  13. [Muzyka]   chrotta, chordofon smyczkowy, rodzaj liry
  14. [Literatura]   daje s?owo honoru
  15.   dawna kompania
  16. [Wojsko]   dawna polska jednostka piechoty
  17. [Wojsko]   dawna polska jednostka piechoty zaci??nej licz?ca do trzystu ?o?nierzy
  18. [Wojsko]   dawniej oddzia? wojska
  19. [Historia]   dawniej: tortura polegaj?ca na wplataniu skazanego w ko?o
  20. [Wojsko]   dawny oddzia? wojska
  21.   dawny oddział jak przysięga
  22. [Wojsko]   dawny szwadron
  23.   do przysi?gi!
  24. [Wojsko]   formu?a ?lubowania
  25.   formu?a ka?dej przysi?gi
  26. [Wojsko]   formu?a przyrzeczenia
  27. [Wojsko]   formu?a przysi?gi
  28. [Wojsko]   formu?a przysi?gi wojskowej
  29. [Prawo i polityka]   formu?a przysi?gi, przyrzeczenia
  30.   formu?ka przyrzeczenia
  31.   formuła przyrzeczenia
  32.   formuła przysięgi
  33.   hymn ludowców
  34. [Historia]   jednostka organizacyjna i taktyczna piechoty zaci??nej sk?adaj?ca si? z 80-300 ?o?nierzy
  35. [Wojsko]   jednostka piechoty zaci??nej
  36. [Historia]   ko?o u?ywane przy torturach
  37. [Muzyka]   kompozytor Felliniego
  38. [Muzyka]   nasza pie?? patriotyczna
  39. [Muzyka]   nazwa kanonu ko?owego
  40. [Muzyka]   nie rzucim ziemi
  41. [Literatura]   Nie rzucim ziemi ...
  42. [Wojsko]   niewielki oddzia? zbrojny
  43. [Muzyka]   Nino
  44. [Muzyka]   Nino ... (1911-1979), kompozytor w?oski
  45. [Muzyka]   Nino albo staropolska kompania
  46. [Film]   Nino, 1919-79, w?oski kompozytor, twórca muzyki filmowej: "La Strada", "S?odkie ?ycie", "8 i 1/2", "Roco i jego bracia", "Wojna i pokój", "Ojciec chrzestny"
  47. [Muzyka]   Nino, kompozytor
  48. [Film]   Nino, kompozytor filmowy
  49. [Muzyka]   Nino, kompozytor muzyki do "Ojca chrzestnego"
  50.   obiecuj?ca formu?a
  51. [Wojsko]   obiecuj?cy...oddzia? ?o?nierzy
  52. [Wojsko]   oddzia? ?o?nierzy w?ród przysi?g
  53. [Wojsko]   oddzia? w dawnej armii
  54. [Wojsko]   oddzia? wojska, dwuszereg
  55.   oddział żółnierzy albo słowa przysięgi
  56.   oddział żółnierzy bądź słowa przysięgi
  57.   oddział żółnierzy lub słowa przysięgi
  58.   patriotyczna pie??
  59. [Muzyka]   patriotyczna pie?? do s?ów Marii Konopnickiej
  60.   patriotyczny utwór Konopnickiej
  61.   patriotyczny utwór M. Konopnickiej
  62.   patriotyczny utwór Marii Konopnickiej
  63. [Literatura]   patriotyczny wiersz Konopnickiej
  64. [Literatura]   patriotyczny wiersz Marii Konopnickiej
  65. [Literatura]   pie?? Marii Konopnickiej
  66. [Muzyka]   pie?? patriotyczna
  67. [Literatura]   pie?? patriotyczna do s?ów wiersza Konopnickiej
  68. [Muzyka]   pie?? patriotyczna z muzyk? Feliksa Nowowiejskiego
  69. [Muzyka]   pie?? polska patriotyczna
  70. [Literatura]   pieśń, w której "nie pójdziem żywo w trumnę"
  71. [Literatura]   polska pie?? hymniczna
  72. [Muzyka]   polska pie?? patriotyczna
  73. [Literatura]   przyrzeczenie
  74. [Prawo i polityka]   przyrzeczenie, ?lub
  75. [Prawo i polityka]   przysi?ga
  76. [Prawo i polityka]   przysi?ga uroczysta
  77. [Historia]   rodzaj dawnych tortur
  78. [Prawo i polityka]   rodzaj tortur, w czasie których wplatano skaza?ca w ko?o
  79. [Muzyka]   rozpoczyna si? od s?ów: "Nie rzucim ziemi sk?d nasz ród"
  80. [Religie]   rzymska, trybuna? papieski
  81. [Wojsko]   s?owa ?lubowania
  82. [Literatura]   s?owa honoru
  83. [Literatura]   s?owa przysi?gi
  84.   s?owa przysi?gi wojskowej
  85.   s?owa wojskowej przysi?gi
  86.   s?ynny utwór Konopnickiej
  87. [Literatura]   s?ynny wiersz Marii Konopnickiej
  88.   słowa przysięgi
  89.   słowa przysięgi albo oddział żółnierzy
  90.   słowa przysięgi bądź oddział żółnierzy
  91.   słowa przysięgi lub oddział żółnierzy
  92. [Literatura]   strofy z krzy?ack? zawieruch?
  93. [Wojsko]   tekst ?lubowania
  94.   tekst przyrzeczenia
  95. [Wojsko]   tekst przysi?gi
  96.   tekst przysi?gi wojskowej
  97. [Literatura]   tekst przysi?gi, przyrzeczenia
  98.   tekst przysięgi
  99.   tekst przysięgi, ślubowania
  100.   tekst sk?adanej przysi?gi
  101.   tekst ślubowania
  102.   tekst ślubowania, przysięgi
  103.   tekst wygłaszanej przysięgi
  104. [Literatura]   tre?? przysi?gi
  105.   treść przysięgi
  106. [Religie]   trybuna? kolegialny
  107. [Religie]   trybuna? papieski
  108. [Literatura]   tytu? patriotycznego wiersza autorstwa Marii Konopnickiej
  109. [Literatura]   utwór Konopnickiej
  110. [Literatura]   utwór M. Konopnickiej
  111. [Literatura]   utwór Marii Konopnickiej
  112. [Wojsko]   w dawnym wojsku polskim oddzia? piechoty lub jazdy
  113.   wiersz dla pseudopatriotów
  114.   wiersz katowany przez pseudopatriotów
  115. [Literatura]   wiersz Konopnickiej
  116.   wiersz M. Konopnickiej
  117.   wiersz Marii Konopnickiej
  118. [Literatura]   wiersz Marii Konopnickiej przeciw germanizacji
  119. [Literatura]   wiersz z "krzy?ack? zawieruch?"
  120. [Literatura]   wiersz, w którym "pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg"
  121. [Literatura]   zaczyna si? s?owami: "Nie rzucim ziemi sk?d nasz ród"
  122. [Historia]   znana jak "Mazurek D?browskiego"
  123.   znany utwór Konopnickiej
  124.   znany utwór M. Konopnickiej
  125.   znany utwór Marii Konopnickiej
  126.   znany wiersz Konopnickiej
  127.   znany wiersz M. Konopnickiej
  128.   znany wiersz Marii Konopnickiej

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: