Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rzeka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rzeka


  1. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia"
  2. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia" (Tilt)
  3. [Film]   "... tajemnic" film Clinta Eastwooda
  4. [Film]   "... tajemnic", film Clinta Eastwooda
  5. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?"
  6. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?", pyta? Kaczmarski
  7. [Film]   "Czerwona ..."
  8. [Film]   "Czerwona ...", film z Johnem Waynem
  9. [Film]   "Dzika ...", film z udzia?em Meryl Streep
  10. [Literatura]   "Wierna ..."
  11. [Literatura]   "Wierna ..." ?eromskiego
  12.   "Wierna..." S. Żeromskiego
  13.   "Wierna..." Stefana Żeromskiego
  14.   "Wierna..." w powie?ci ?eromskiego
  15.   "Wierna..." w powie?ci S. ?eromskiego
  16.   "Wierna..." w powie?ci Stefana ?eromskiego
  17.   "Wierna..." Żeromskiego
  18. [Literatura]   "Wierna...', powie?? Stefana ?eromskiego
  19. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca
  20. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca, przep?ywa przez Montreal
  21. [Przysłowia]   ... w gór? nie pop?ynie
  22.   ...w górę nie popłynie
  23. [Geografia]   ?ród?owa Nilu - Kagera
  24.   ?ródl?dowa droga wodna
  25. [Geografia]   Adour w po?udniowo-zachodniej Francji o d?ugo?ci 335 km, w Bajonnie wpada do Zatoki Biskajskiej
  26. [Geografia]   Amazonka
  27.   Amur albo Odra
  28.   Amur b?d? Odra
  29.   Amur bądź Odra
  30.   Amur lub Odra
  31.   B?otnica albo Marycha
  32.   B?otnica b?d? Marycha
  33.   B?otnica lub Marycha
  34.   Błotnica albo Marycha
  35.   Błotnica albo Piaśnica
  36.   Błotnica bądź Marycha
  37.   Błotnica bądź Piaśnica
  38.   Błotnica lub Marycha
  39.   Błotnica lub Piaśnica
  40. [Geografia]   Bóbr albo Ren
  41.   Bóbr b?d? Ren
  42.   Bóbr bądź Ren
  43. [Geografia]   Bóbr i Ren
  44.   Bóbr lub Ren
  45.   Bóbr, Kura albo Wieprz
  46.   Bóbr, Kura b?d? Wieprz
  47.   Bóbr, Kura bądź Wieprz
  48.   Bóbr, Kura lub Wieprz
  49.   Bóbr, Wieprz albo Kura
  50.   Bóbr, Wieprz b?d? Kura
  51.   Bóbr, Wieprz bądź Kura
  52.   Bóbr, Wieprz lub Kura
  53. [Geografia]   Bug albo San
  54. [Geografia]   Bug b?d? San
  55.   Bug bądź San
  56. [Geografia]   Bug i San
  57. [Geografia]   Bug lub San
  58. [Geografia]   bywa uregulowana
  59. [Geografia]   bywa, ?e wylewa
  60.   bywa, że meandruje
  61.   ciek naturalny
  62. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków albo wyp?ywaj?cy z jeziora
  63. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków b?d? wyp?ywaj?cy z jeziora
  64. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków lub wyp?ywaj?cy z jeziora
  65. [Technika]   co? poruszaj?ce si? du?ym strumieniem
  66. [Geografia]   cz??ciej jest dop?ywem
  67. [Geografia]   Czarma Woda lub Odra
  68.   Czarna lub Pilica
  69.   Czarna Woda albo Odra
  70.   Czarna Woda bądź Odra
  71.   Czarna Woda lub Odra
  72. [Geografia]   czasem meandruje
  73. [Geografia]   czsami wylewa
  74. [Geografia]   Don
  75.   Drwęca albo Parsęta
  76.   Drwęca bądź Parsęta
  77.   Drwęca lub Parsęta
  78.   du?a ilo?? jakiej? cieczy
  79. [Geografia]   Dunaj albo Dunajec
  80. [Geografia]   Dunaj b?d? Dunajec
  81.   Dunaj bądź Dunajec
  82. [Geografia]   Dunaj i Dunajec
  83. [Geografia]   Dunaj lub Dunajec
  84. [Geografia]   Dunajec
  85.   Dunajec bądź Dunaj
  86. [Geografia]   dzieli miasto na cz??? prawobrze?n? i lewobrze?n?
  87. [Geografia]   francuska - Loara
  88. [Literatura]   g?szcz, fala, dop?yw
  89.   Ganges
  90. [Geografia]   górska rw?ca
  91.   gro?na, gdy wezbrana
  92.   groźna, gdy wezbrana
  93. [Geografia]   i Niemen, i Hudson
  94.   i San, i Pilica
  95. [Geografia]   i Skamander, i Meander
  96.   je?li nie wyschnie, znajdzie uj?cie
  97.   Jordan
  98.   ka?da gdzie? uchodzi
  99. [Geografia]   ka?da ma swoje koryto
  100.   ka?da p?ynie w korycie
  101.   ka?da znajdzie uj?cie
  102. [Geografia]   kaszubska - Reda
  103.   każda ma swoje koryto
  104.   każda znajdzie ujście
  105.   kończy swój bieg w morzu
  106. [Geografia]   koryto z nurtem
  107. [Geografia]   kreska niebieska
  108.   Kura lub Odra
  109.   Kura, Bóbr albo Wieprz
  110.   Kura, Bóbr b?d? Wieprz
  111.   Kura, Bóbr lub Wieprz
  112. [Mitologia]   Lete, zapomnienia w Hadesie
  113.   Łobżonka albo Rurzyca
  114.   Łobżonka bądź Rurzyca
  115.   Łobżonka lub Rurzyca
  116. [Geografia]   ma ?ród?o i uj?cie
  117.   ma dwa brzegi
  118.   ma dwa brzegi i koryto
  119.   ma koryto i dwa brzegi
  120.   ma swoje koryto
  121. [Geografia]   ma uj?cie
  122.   ma ujście
  123.   Marycha albo B?otnica
  124.   Marycha albo Błotnica
  125.   Marycha b?d? B?otnica
  126.   Marycha bądź Błotnica
  127.   Marycha lub B?otnica
  128.   Marycha lub Błotnica
  129. [Geografia]   masa wody p?yn?ca d?ugim korytem
  130. [Geografia]   meandruje
  131. [Geografia]   mo?e tworzy? rozlewiska
  132. [Geografia]   mo?na j? przej?? w brud
  133.   może tworzyć łachy
  134.   nad nią most
  135. [Literatura]   najazd, nalot, huk
  136. [Geografia]   Narew albo Odra
  137. [Geografia]   Narew b?d? Odra
  138. [Geografia]   Narew i Odra
  139. [Geografia]   Narew lub Odra
  140. [Literatura]   nat?ok, morze, masa
  141. [Geografia]   naturalny, wi?kszy ciek wodny
  142. [Literatura]   nawa?, lawina, inwazja
  143. [Geografia]   nie ka?da wpada do morza
  144. [Geografia]   nie ujdzie na sucho
  145. [Geografia]   niebieska linia na mapie
  146. [Geografia]   niebieska wst?ga na mapie
  147. [Geografia]   niejedna wije si?
  148. [Geografia]   Niemen albo Hudson
  149. [Geografia]   Niemen b?d? Hudson
  150. [Geografia]   Niemen i Hudson
  151. [Geografia]   Niemen lub Hudson
  152. [Geografia]   Niewolnicza w Kanadzie, ?ab?dzia w Australii
  153.   Nil albo Warta
  154.   Nil bądź Warta
  155.   Nil lub Warta
  156. [Geografia]   np. Bug
  157. [Geografia]   np. Cybina
  158. [Geografia]   np. Piedra
  159.   np. Ren
  160.   np. Rodan
  161. [Geografia]   np. San
  162. [Geografia]   Nysa, Olza lub Odra
  163.   o du?ej ilo?ci obiektów poruszaj?cych si? nieprzerwanym, miarowym ruchem
  164.   Ob albo Tag
  165. [Geografia]   Ob lub Tag
  166. [Sztuka]   obraz Aleksandra Gierymskiego
  167. [Geografia]   od ?ród?a do uj?cia
  168. [Geografia]   od ?róde? do uj?cia
  169.   od źródła do ujścia
  170.   Odra albo Amur
  171.   Odra albo Czarna Woda
  172.   Odra albo Sekwana
  173.   Odra b?d? Amur
  174.   Odra b?d? Sekwana
  175.   Odra bądź Amur
  176.   Odra bądź Czarna Woda
  177.   Odra lub Amur
  178.   Odra lub Czarna Woda
  179.   Odra lub Sekwana
  180. [Geografia]   Olza albo Nysa
  181. [Geografia]   Olza b?d? Nysa
  182. [Geografia]   Olza i Nysa
  183.   Olza lub Nysa
  184. [Geografia]   Orinoko lub Wolbórka
  185. [Geografia]   Osa lub Wieprz
  186. [Geografia]   p?yn?ca ?o?yskiem
  187. [Geografia]   p?ynie do uj?cia
  188. [Geografia]   p?ynie pod mostem
  189. [Geografia]   p?ynie swoim korytem
  190. [Geografia]   p?ynie swym korytem
  191. [Geografia]   p?ynie w korycie
  192. [Geografia]   p?ynie wartko albo leniwie
  193. [Geografia]   p?ynie wartko b?d? leniwie
  194.   p?ynie wartko lub leniwie
  195. [Geografia]   Pars?ta albo Prosna
  196. [Geografia]   Pars?ta b?d? Prosna
  197. [Geografia]   Pars?ta i Prosna
  198. [Geografia]   Pars?ta lub Prosna
  199. [Geografia]   pcha si? do koryta
  200.   Piaśnica albo Błotnica
  201.   Piaśnica bądź Błotnica
  202.   Piaśnica lub Błotnica
  203. [Geografia]   Pilica albo Ebro
  204. [Geografia]   Pilica albo Prosna
  205.   Pilica albo Wisła
  206.   Pilica albo Wolbórka
  207. [Geografia]   Pilica b?d? Ebro
  208. [Geografia]   Pilica b?d? Prosna
  209.   Pilica bądź Wisła
  210.   Pilica bądź Wolbórka
  211. [Geografia]   Pilica i Ebro
  212. [Geografia]   Pilica i Prosna
  213. [Geografia]   Pilica lub Ebro
  214.   Pilica lub Prosna
  215.   Pilica lub Wisła
  216.   Pilica lub Wolbórka
  217.   płynie do ujścia
  218.   płynie z gór do morza
  219. [Geografia]   pod??a korytem
  220.   podmywa brzegi
  221. [Literatura]   potok, ulewa, ?awica
  222. [Literatura]   powie?? ...
  223. [Literatura]   powie?? ... (nurt w literaturze?)
  224.   powie?? z wod?
  225.   przep?ywa pod mostem
  226. [Geografia]   przep?ywa przez Wis??
  227.   Ren albo Bóbr
  228.   Ren b?d? Bóbr
  229.   Ren bądź Bóbr
  230. [Geografia]   Ren lub Bóbr
  231.   Rodan
  232. [Geografia]   rój, potop, strumie?
  233.   Rurzyca albo Łobżonka
  234.   Rurzyca bądź Łobżonka
  235.   Rurzyca lub Łobżonka
  236. [Geografia]   rwie z koryta
  237. [Geografia]   rzeczka, ruczaj, p?yw
  238. [Geografia]   San albo Bug
  239. [Geografia]   San albo Wo?ga
  240. [Geografia]   San b?d? Bug
  241. [Geografia]   San b?d? Wo?ga
  242.   San bądź Bug
  243. [Geografia]   San i Bug
  244. [Geografia]   San i Wo?ga
  245. [Geografia]   San lub Bug
  246. [Geografia]   San lub Wo?ga
  247.   Sekwana albo Odra
  248.   Sekwana b?d? Odra
  249.   Sekwana lub Odra
  250. [Literatura]   strugi, krwi potop
  251.   szumi pod mostem
  252. [Literatura]   t?um, ocean, struga
  253. [Geografia]   Tamiza albo Sekwana
  254. [Geografia]   Tamiza b?d? Sekwana
  255. [Geografia]   Tamiza i Sekwana
  256. [Geografia]   Tamiza lub Sekwana
  257. [Geografia]   Tanana w Alasce, lewy dop?yw Jukonu
  258. [Geografia]   toczy wody
  259. [Geografia]   trudno zabra? jej koryto
  260. [Geografia]   Tygrys, Wieprz, Bóbr, Kura...
  261. [Geografia]   uchodzi do morza
  262. [Geografia]   Ural albo Ebro
  263. [Geografia]   Ural b?d? Ebro
  264. [Geografia]   Ural i Ebro
  265. [Geografia]   Ural lub Ebro
  266. [Geografia]   usunie wielk? k?od? a nie ud?wignie ma?ego kamyczka
  267. [Geografia]   w korycie
  268. [Geografia]   Warta
  269.   Warta albo Nil
  270.   Warta bądź Nil
  271.   Warta lub Nil
  272. [Geografia]   Warta w Poznaniu
  273. [Geografia]   Wda albo Gwda
  274. [Geografia]   Wda albo San
  275. [Geografia]   Wda b?d? Gwda
  276. [Geografia]   Wda b?d? San
  277. [Geografia]   Wda i Gwda
  278. [Geografia]   Wda i San
  279. [Geografia]   Wda lub Gwda
  280. [Edukacja]   Wda lub San
  281. [Geografia]   wi?kszy ciek wodny p?yn?cy stale lub okresowo, wp?ywaj?cy do morza
  282. [Geografia]   Wieprz albo Wieprza
  283. [Geografia]   Wieprz b?d? Wieprza
  284. [Geografia]   Wieprz i Wieprza
  285. [Geografia]   Wieprz lub Wieprza
  286. [Geografia]   Wieprz w korycie
  287. [Geografia]   Wieprz, który dorwa? si? do koryta
  288.   wierna u Żeromskiego
  289.   wierna w powie?ci ?eromskiego
  290.   wierna w powie?ci S. ?eromskiego
  291.   wierna w powie?ci Stefana ?eromskiego
  292. [Literatura]   wierna w tytule powie?ci ?eromskiego
  293.   wije si? meandrami
  294.   wije si? w korycie
  295. [Geografia]   Wis?a
  296. [Geografia]   Wis?a lub Wo?ga
  297.   Wisła albo Pilica
  298.   Wisła bądź Pilica
  299.   Wisła lub Pilica
  300. [Geografia]   woda p?yn?ca ?o?yskiem do uj?cia
  301. [Geografia]   woda w korycie
  302. [Geografia]   woda z nurtem
  303.   Wolbórka albo Pilica
  304.   Wolbórka bądź Pilica
  305.   Wolbórka lub Pilica
  306. [Geografia]   wp?ywa do morza
  307. [Geografia]   wpada do morza
  308.   wylewa si? z koryta
  309.   wylewa się z koryta
  310.   wzd?u? niej bulwary
  311.   wzdłuż niej bulwary
  312.   z delt? u uj?cia
  313. [Geografia]   z dop?ywami
  314. [Geografia]   z pr?dem i korytem
  315. [Geografia]   z?yta z korytem
  316. [Literatura]   zalew, rzeczu?ka, powód?
  317. [Geografia]   zasilana dop?ywami
  318.   zawsze gdzie? wpada
  319. [Geografia]   zbiera dop?ywy
  320.   zdarza si?, ?e wylewa
  321.   zdarza się, że wylewa
  322. [Geografia]   zwykle s? przez ni? wszystkie mosty

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: