Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rzeka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rzeka


  1. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia"
  2. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia" (Tilt)
  3. [Film]   "... tajemnic" film Clinta Eastwooda
  4. [Film]   "... tajemnic", film Clinta Eastwooda
  5. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?"
  6. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?", pyta? Kaczmarski
  7. [Film]   "Czerwona ..."
  8. [Film]   "Czerwona ...", film z Johnem Waynem
  9. [Film]   "Dzika ...", film z udzia?em Meryl Streep
  10. [Literatura]   "Wierna ..."
  11. [Literatura]   "Wierna ..." ?eromskiego
  12.   "Wierna..." S. Żeromskiego
  13.   "Wierna..." Stefana Żeromskiego
  14.   "Wierna..." w powie?ci ?eromskiego
  15.   "Wierna..." w powie?ci S. ?eromskiego
  16.   "Wierna..." w powie?ci Stefana ?eromskiego
  17.   "Wierna..." Żeromskiego
  18. [Literatura]   "Wierna...', powie?? Stefana ?eromskiego
  19. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca
  20. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca, przep?ywa przez Montreal
  21. [Przysłowia]   ... w gór? nie pop?ynie
  22.   ...św. Wawrzyńca
  23.   ...w górę nie popłynie
  24. [Geografia]   ?ród?owa Nilu - Kagera
  25.   ?ródl?dowa droga wodna
  26. [Geografia]   Adour w po?udniowo-zachodniej Francji o d?ugo?ci 335 km, w Bajonnie wpada do Zatoki Biskajskiej
  27. [Geografia]   Amazonka
  28.   Amur albo Odra
  29.   Amur b?d? Odra
  30.   Amur bądź Odra
  31.   Amur lub Odra
  32.   B?otnica albo Marycha
  33.   B?otnica b?d? Marycha
  34.   B?otnica lub Marycha
  35.   Błotnica albo Marycha
  36.   Błotnica albo Piaśnica
  37.   Błotnica bądź Marycha
  38.   Błotnica bądź Piaśnica
  39.   Błotnica lub Marycha
  40.   Błotnica lub Piaśnica
  41. [Geografia]   Bóbr albo Ren
  42.   Bóbr b?d? Ren
  43.   Bóbr bądź Ren
  44. [Geografia]   Bóbr i Ren
  45.   Bóbr lub Ren
  46.   Bóbr, Kura albo Wieprz
  47.   Bóbr, Kura b?d? Wieprz
  48.   Bóbr, Kura bądź Wieprz
  49.   Bóbr, Kura lub Wieprz
  50.   Bóbr, Wieprz albo Kura
  51.   Bóbr, Wieprz b?d? Kura
  52.   Bóbr, Wieprz bądź Kura
  53.   Bóbr, Wieprz lub Kura
  54. [Geografia]   Bug albo San
  55. [Geografia]   Bug b?d? San
  56.   Bug bądź San
  57. [Geografia]   Bug i San
  58. [Geografia]   Bug lub San
  59. [Geografia]   bywa uregulowana
  60. [Geografia]   bywa, ?e wylewa
  61.   bywa, że meandruje
  62.   ciek naturalny
  63. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków albo wyp?ywaj?cy z jeziora
  64. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków b?d? wyp?ywaj?cy z jeziora
  65. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków lub wyp?ywaj?cy z jeziora
  66. [Technika]   co? poruszaj?ce si? du?ym strumieniem
  67. [Geografia]   cz??ciej jest dop?ywem
  68. [Geografia]   Czarma Woda lub Odra
  69.   Czarna lub Pilica
  70.   Czarna Woda albo Odra
  71.   Czarna Woda bądź Odra
  72.   Czarna Woda lub Odra
  73. [Geografia]   czasem meandruje
  74. [Geografia]   czsami wylewa
  75. [Geografia]   Don
  76.   Drwęca albo Parsęta
  77.   Drwęca bądź Parsęta
  78.   Drwęca lub Parsęta
  79.   du?a ilo?? jakiej? cieczy
  80. [Geografia]   Dunaj albo Dunajec
  81. [Geografia]   Dunaj b?d? Dunajec
  82.   Dunaj bądź Dunajec
  83. [Geografia]   Dunaj i Dunajec
  84. [Geografia]   Dunaj lub Dunajec
  85. [Geografia]   Dunajec
  86.   Dunajec bądź Dunaj
  87. [Geografia]   dzieli miasto na cz??? prawobrze?n? i lewobrze?n?
  88. [Geografia]   francuska - Loara
  89. [Literatura]   g?szcz, fala, dop?yw
  90.   Ganges
  91. [Geografia]   górska rw?ca
  92.   gro?na, gdy wezbrana
  93.   groźna, gdy wezbrana
  94. [Geografia]   i Niemen, i Hudson
  95.   i San, i Pilica
  96. [Geografia]   i Skamander, i Meander
  97.   je?li nie wyschnie, znajdzie uj?cie
  98.   Jordan
  99.   ka?da gdzie? uchodzi
  100. [Geografia]   ka?da ma swoje koryto
  101.   ka?da p?ynie w korycie
  102.   ka?da znajdzie uj?cie
  103. [Geografia]   kaszubska - Reda
  104.   każda ma swoje koryto
  105.   każda znajdzie ujście
  106.   kończy swój bieg w morzu
  107. [Geografia]   koryto z nurtem
  108. [Geografia]   kreska niebieska
  109.   Kura lub Odra
  110.   Kura, Bóbr albo Wieprz
  111.   Kura, Bóbr b?d? Wieprz
  112.   Kura, Bóbr lub Wieprz
  113.   Kwai z filmu
  114. [Mitologia]   Lete, zapomnienia w Hadesie
  115.   Łobżonka albo Rurzyca
  116.   Łobżonka bądź Rurzyca
  117.   Łobżonka lub Rurzyca
  118. [Geografia]   ma ?ród?o i uj?cie
  119.   ma dwa brzegi
  120.   ma dwa brzegi i koryto
  121.   ma koryto i dwa brzegi
  122.   ma swoje koryto
  123. [Geografia]   ma uj?cie
  124.   ma ujście
  125.   Marycha albo B?otnica
  126.   Marycha albo Błotnica
  127.   Marycha b?d? B?otnica
  128.   Marycha bądź Błotnica
  129.   Marycha lub B?otnica
  130.   Marycha lub Błotnica
  131. [Geografia]   masa wody p?yn?ca d?ugim korytem
  132. [Geografia]   meandruje
  133. [Geografia]   mo?e tworzy? rozlewiska
  134. [Geografia]   mo?na j? przej?? w brud
  135.   Moza albo Sawa
  136.   Moza bądź Sawa
  137.   Moza lub Sawa
  138.   może tworzyć łachy
  139.   nad nią most
  140. [Literatura]   najazd, nalot, huk
  141. [Geografia]   Narew albo Odra
  142. [Geografia]   Narew b?d? Odra
  143. [Geografia]   Narew i Odra
  144. [Geografia]   Narew lub Odra
  145. [Literatura]   nat?ok, morze, masa
  146. [Geografia]   naturalny, wi?kszy ciek wodny
  147. [Literatura]   nawa?, lawina, inwazja
  148. [Geografia]   nie ka?da wpada do morza
  149. [Geografia]   nie ujdzie na sucho
  150. [Geografia]   niebieska linia na mapie
  151. [Geografia]   niebieska wst?ga na mapie
  152. [Geografia]   niejedna wije si?
  153. [Geografia]   Niemen albo Hudson
  154. [Geografia]   Niemen b?d? Hudson
  155. [Geografia]   Niemen i Hudson
  156. [Geografia]   Niemen lub Hudson
  157. [Geografia]   Niewolnicza w Kanadzie, ?ab?dzia w Australii
  158.   Nil albo Warta
  159.   Nil bądź Warta
  160.   Nil lub Warta
  161. [Geografia]   np. Bug
  162. [Geografia]   np. Cybina
  163. [Geografia]   np. Piedra
  164.   np. Ren
  165.   np. Rodan
  166. [Geografia]   np. San
  167. [Geografia]   Nysa, Olza lub Odra
  168.   o du?ej ilo?ci obiektów poruszaj?cych si? nieprzerwanym, miarowym ruchem
  169.   Ob albo Tag
  170. [Geografia]   Ob lub Tag
  171. [Sztuka]   obraz Aleksandra Gierymskiego
  172. [Geografia]   od ?ród?a do uj?cia
  173. [Geografia]   od ?róde? do uj?cia
  174.   od źródła do ujścia
  175.   Odra albo Amur
  176.   Odra albo Czarna Woda
  177.   Odra albo Sekwana
  178.   Odra b?d? Amur
  179.   Odra b?d? Sekwana
  180.   Odra bądź Amur
  181.   Odra bądź Czarna Woda
  182.   Odra lub Amur
  183.   Odra lub Czarna Woda
  184.   Odra lub Sekwana
  185. [Geografia]   Olza albo Nysa
  186. [Geografia]   Olza b?d? Nysa
  187. [Geografia]   Olza i Nysa
  188.   Olza lub Nysa
  189. [Geografia]   Orinoko lub Wolbórka
  190. [Geografia]   Osa lub Wieprz
  191. [Geografia]   p?yn?ca ?o?yskiem
  192. [Geografia]   p?ynie do uj?cia
  193. [Geografia]   p?ynie pod mostem
  194. [Geografia]   p?ynie swoim korytem
  195. [Geografia]   p?ynie swym korytem
  196. [Geografia]   p?ynie w korycie
  197. [Geografia]   p?ynie wartko albo leniwie
  198. [Geografia]   p?ynie wartko b?d? leniwie
  199.   p?ynie wartko lub leniwie
  200. [Geografia]   Pars?ta albo Prosna
  201. [Geografia]   Pars?ta b?d? Prosna
  202. [Geografia]   Pars?ta i Prosna
  203. [Geografia]   Pars?ta lub Prosna
  204. [Geografia]   pcha si? do koryta
  205.   Piaśnica albo Błotnica
  206.   Piaśnica bądź Błotnica
  207.   Piaśnica lub Błotnica
  208. [Geografia]   Pilica albo Ebro
  209. [Geografia]   Pilica albo Prosna
  210.   Pilica albo Wisła
  211.   Pilica albo Wolbórka
  212. [Geografia]   Pilica b?d? Ebro
  213. [Geografia]   Pilica b?d? Prosna
  214.   Pilica bądź Wisła
  215.   Pilica bądź Wolbórka
  216. [Geografia]   Pilica i Ebro
  217. [Geografia]   Pilica i Prosna
  218. [Geografia]   Pilica lub Ebro
  219.   Pilica lub Prosna
  220.   Pilica lub Wisła
  221.   Pilica lub Wolbórka
  222.   płynie do ujścia
  223.   płynie z gór do morza
  224. [Geografia]   pod??a korytem
  225.   podmywa brzegi
  226. [Literatura]   potok, ulewa, ?awica
  227. [Literatura]   powie?? ...
  228. [Literatura]   powie?? ... (nurt w literaturze?)
  229.   powie?? z wod?
  230.   przep?ywa pod mostem
  231. [Geografia]   przep?ywa przez Wis??
  232.   Ren albo Bóbr
  233.   Ren b?d? Bóbr
  234.   Ren bądź Bóbr
  235. [Geografia]   Ren lub Bóbr
  236.   Rodan
  237. [Geografia]   rój, potop, strumie?
  238.   Rurzyca albo Łobżonka
  239.   Rurzyca bądź Łobżonka
  240.   Rurzyca lub Łobżonka
  241. [Geografia]   rwie z koryta
  242. [Geografia]   rzeczka, ruczaj, p?yw
  243. [Geografia]   San albo Bug
  244. [Geografia]   San albo Wo?ga
  245. [Geografia]   San b?d? Bug
  246. [Geografia]   San b?d? Wo?ga
  247.   San bądź Bug
  248. [Geografia]   San i Bug
  249. [Geografia]   San i Wo?ga
  250. [Geografia]   San lub Bug
  251. [Geografia]   San lub Wo?ga
  252.   Sawa albo Moza
  253.   Sawa bądź Moza
  254.   Sawa lub Moza
  255.   Sekwana albo Odra
  256.   Sekwana b?d? Odra
  257.   Sekwana lub Odra
  258. [Literatura]   strugi, krwi potop
  259.   szumi pod mostem
  260.   święta to Ganges
  261. [Literatura]   t?um, ocean, struga
  262. [Geografia]   Tamiza albo Sekwana
  263. [Geografia]   Tamiza b?d? Sekwana
  264. [Geografia]   Tamiza i Sekwana
  265. [Geografia]   Tamiza lub Sekwana
  266. [Geografia]   Tanana w Alasce, lewy dop?yw Jukonu
  267. [Geografia]   toczy wody
  268. [Geografia]   trudno zabra? jej koryto
  269. [Geografia]   Tygrys, Wieprz, Bóbr, Kura...
  270. [Geografia]   uchodzi do morza
  271. [Geografia]   Ural albo Ebro
  272. [Geografia]   Ural b?d? Ebro
  273. [Geografia]   Ural i Ebro
  274. [Geografia]   Ural lub Ebro
  275. [Geografia]   usunie wielk? k?od? a nie ud?wignie ma?ego kamyczka
  276. [Geografia]   w korycie
  277. [Geografia]   Warta
  278.   Warta albo Nil
  279.   Warta bądź Nil
  280.   Warta lub Nil
  281. [Geografia]   Warta w Poznaniu
  282. [Geografia]   Wda albo Gwda
  283. [Geografia]   Wda albo San
  284. [Geografia]   Wda b?d? Gwda
  285. [Geografia]   Wda b?d? San
  286. [Geografia]   Wda i Gwda
  287. [Geografia]   Wda i San
  288. [Geografia]   Wda lub Gwda
  289. [Edukacja]   Wda lub San
  290. [Geografia]   wi?kszy ciek wodny p?yn?cy stale lub okresowo, wp?ywaj?cy do morza
  291. [Geografia]   Wieprz albo Wieprza
  292. [Geografia]   Wieprz b?d? Wieprza
  293. [Geografia]   Wieprz i Wieprza
  294. [Geografia]   Wieprz lub Wieprza
  295. [Geografia]   Wieprz w korycie
  296. [Geografia]   Wieprz, który dorwa? si? do koryta
  297.   wierna u Żeromskiego
  298.   wierna w powie?ci ?eromskiego
  299.   wierna w powie?ci S. ?eromskiego
  300.   wierna w powie?ci Stefana ?eromskiego
  301. [Literatura]   wierna w tytule powie?ci ?eromskiego
  302.   wije si? meandrami
  303.   wije si? w korycie
  304. [Geografia]   Wis?a
  305. [Geografia]   Wis?a lub Wo?ga
  306.   Wisła albo Pilica
  307.   Wisła bądź Pilica
  308.   Wisła lub Pilica
  309. [Geografia]   woda p?yn?ca ?o?yskiem do uj?cia
  310. [Geografia]   woda w korycie
  311. [Geografia]   woda z nurtem
  312.   Wolbórka albo Pilica
  313.   Wolbórka bądź Pilica
  314.   Wolbórka lub Pilica
  315. [Geografia]   wp?ywa do morza
  316. [Geografia]   wpada do morza
  317.   wylewa si? z koryta
  318.   wylewa się z koryta
  319.   wzd?u? niej bulwary
  320.   wzdłuż niej bulwary
  321.   z delt? u uj?cia
  322. [Geografia]   z dop?ywami
  323. [Geografia]   z pr?dem i korytem
  324. [Geografia]   z?yta z korytem
  325. [Literatura]   zalew, rzeczu?ka, powód?
  326. [Geografia]   zasilana dop?ywami
  327.   zawsze gdzie? wpada
  328. [Geografia]   zbiera dop?ywy
  329.   zdarza si?, ?e wylewa
  330.   zdarza się, że wylewa
  331. [Geografia]   zwykle s? przez ni? wszystkie mosty

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: