Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rzeka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rzeka


  1. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia"
  2. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia" (Tilt)
  3. [Film]   "... tajemnic" film Clinta Eastwooda
  4. [Film]   "... tajemnic", film Clinta Eastwooda
  5. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?"
  6. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?", pyta? Kaczmarski
  7. [Film]   "Czerwona ..."
  8. [Film]   "Czerwona ...", film z Johnem Waynem
  9. [Film]   "Dzika ...", film z udzia?em Meryl Streep
  10. [Literatura]   "Wierna ..."
  11. [Literatura]   "Wierna ..." ?eromskiego
  12.   "Wierna..." S. Żeromskiego
  13.   "Wierna..." Stefana Żeromskiego
  14.   "Wierna..." w powie?ci ?eromskiego
  15.   "Wierna..." w powie?ci S. ?eromskiego
  16.   "Wierna..." w powie?ci Stefana ?eromskiego
  17.   "Wierna..." Żeromskiego
  18. [Literatura]   "Wierna...', powie?? Stefana ?eromskiego
  19. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca
  20. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca, przep?ywa przez Montreal
  21. [Przysłowia]   ... w gór? nie pop?ynie
  22.   ...w górę nie popłynie
  23. [Geografia]   ?ród?owa Nilu - Kagera
  24.   ?ródl?dowa droga wodna
  25. [Geografia]   Adour w po?udniowo-zachodniej Francji o d?ugo?ci 335 km, w Bajonnie wpada do Zatoki Biskajskiej
  26. [Geografia]   Amazonka
  27.   Amur albo Odra
  28.   Amur b?d? Odra
  29.   Amur bądź Odra
  30.   Amur lub Odra
  31.   B?otnica albo Marycha
  32.   B?otnica b?d? Marycha
  33.   B?otnica lub Marycha
  34.   Błotnica albo Marycha
  35.   Błotnica albo Piaśnica
  36.   Błotnica bądź Marycha
  37.   Błotnica bądź Piaśnica
  38.   Błotnica lub Marycha
  39.   Błotnica lub Piaśnica
  40. [Geografia]   Bóbr albo Ren
  41.   Bóbr b?d? Ren
  42.   Bóbr bądź Ren
  43. [Geografia]   Bóbr i Ren
  44.   Bóbr lub Ren
  45.   Bóbr, Kura albo Wieprz
  46.   Bóbr, Kura b?d? Wieprz
  47.   Bóbr, Kura bądź Wieprz
  48.   Bóbr, Kura lub Wieprz
  49.   Bóbr, Wieprz albo Kura
  50.   Bóbr, Wieprz b?d? Kura
  51.   Bóbr, Wieprz bądź Kura
  52.   Bóbr, Wieprz lub Kura
  53. [Geografia]   Bug albo San
  54. [Geografia]   Bug b?d? San
  55.   Bug bądź San
  56. [Geografia]   Bug i San
  57. [Geografia]   Bug lub San
  58. [Geografia]   bywa uregulowana
  59. [Geografia]   bywa, ?e wylewa
  60. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków albo wyp?ywaj?cy z jeziora
  61. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków b?d? wyp?ywaj?cy z jeziora
  62. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków lub wyp?ywaj?cy z jeziora
  63. [Technika]   co? poruszaj?ce si? du?ym strumieniem
  64. [Geografia]   cz??ciej jest dop?ywem
  65. [Geografia]   Czarma Woda lub Odra
  66.   Czarna lub Pilica
  67.   Czarna Woda albo Odra
  68.   Czarna Woda bądź Odra
  69.   Czarna Woda lub Odra
  70. [Geografia]   czasem meandruje
  71. [Geografia]   czsami wylewa
  72. [Geografia]   Don
  73.   du?a ilo?? jakiej? cieczy
  74. [Geografia]   Dunaj albo Dunajec
  75. [Geografia]   Dunaj b?d? Dunajec
  76.   Dunaj bądź Dunajec
  77. [Geografia]   Dunaj i Dunajec
  78. [Geografia]   Dunaj lub Dunajec
  79. [Geografia]   Dunajec
  80.   Dunajec bądź Dunaj
  81. [Geografia]   dzieli miasto na cz??? prawobrze?n? i lewobrze?n?
  82. [Geografia]   francuska - Loara
  83. [Literatura]   g?szcz, fala, dop?yw
  84.   Ganges
  85. [Geografia]   górska rw?ca
  86.   gro?na, gdy wezbrana
  87.   groźna, gdy wezbrana
  88. [Geografia]   i Niemen, i Hudson
  89. [Geografia]   i Skamander, i Meander
  90.   je?li nie wyschnie, znajdzie uj?cie
  91.   Jordan
  92.   ka?da gdzie? uchodzi
  93. [Geografia]   ka?da ma swoje koryto
  94.   ka?da p?ynie w korycie
  95.   ka?da znajdzie uj?cie
  96. [Geografia]   kaszubska - Reda
  97.   każda ma swoje koryto
  98.   każda znajdzie ujście
  99.   kończy swój bieg w morzu
  100. [Geografia]   koryto z nurtem
  101. [Geografia]   kreska niebieska
  102.   Kura lub Odra
  103.   Kura, Bóbr albo Wieprz
  104.   Kura, Bóbr b?d? Wieprz
  105.   Kura, Bóbr lub Wieprz
  106. [Mitologia]   Lete, zapomnienia w Hadesie
  107.   Łobżonka albo Rurzyca
  108.   Łobżonka bądź Rurzyca
  109.   Łobżonka lub Rurzyca
  110. [Geografia]   ma ?ród?o i uj?cie
  111.   ma dwa brzegi
  112.   ma dwa brzegi i koryto
  113.   ma koryto i dwa brzegi
  114.   ma swoje koryto
  115. [Geografia]   ma uj?cie
  116.   ma ujście
  117.   Marycha albo B?otnica
  118.   Marycha albo Błotnica
  119.   Marycha b?d? B?otnica
  120.   Marycha bądź Błotnica
  121.   Marycha lub B?otnica
  122.   Marycha lub Błotnica
  123. [Geografia]   masa wody p?yn?ca d?ugim korytem
  124. [Geografia]   meandruje
  125. [Geografia]   mo?e tworzy? rozlewiska
  126. [Geografia]   mo?na j? przej?? w brud
  127. [Literatura]   najazd, nalot, huk
  128. [Geografia]   Narew albo Odra
  129. [Geografia]   Narew b?d? Odra
  130. [Geografia]   Narew i Odra
  131. [Geografia]   Narew lub Odra
  132. [Literatura]   nat?ok, morze, masa
  133. [Geografia]   naturalny, wi?kszy ciek wodny
  134. [Literatura]   nawa?, lawina, inwazja
  135. [Geografia]   nie ka?da wpada do morza
  136. [Geografia]   nie ujdzie na sucho
  137. [Geografia]   niebieska linia na mapie
  138. [Geografia]   niebieska wst?ga na mapie
  139. [Geografia]   niejedna wije si?
  140. [Geografia]   Niemen albo Hudson
  141. [Geografia]   Niemen b?d? Hudson
  142. [Geografia]   Niemen i Hudson
  143. [Geografia]   Niemen lub Hudson
  144. [Geografia]   Niewolnicza w Kanadzie, ?ab?dzia w Australii
  145.   Nil albo Warta
  146.   Nil bądź Warta
  147.   Nil lub Warta
  148. [Geografia]   np. Bug
  149. [Geografia]   np. Cybina
  150. [Geografia]   np. Piedra
  151.   np. Ren
  152.   np. Rodan
  153. [Geografia]   np. San
  154. [Geografia]   Nysa, Olza lub Odra
  155.   o du?ej ilo?ci obiektów poruszaj?cych si? nieprzerwanym, miarowym ruchem
  156.   Ob albo Tag
  157. [Geografia]   Ob lub Tag
  158. [Sztuka]   obraz Aleksandra Gierymskiego
  159. [Geografia]   od ?ród?a do uj?cia
  160. [Geografia]   od ?róde? do uj?cia
  161.   Odra albo Amur
  162.   Odra albo Czarna Woda
  163.   Odra albo Sekwana
  164.   Odra b?d? Amur
  165.   Odra b?d? Sekwana
  166.   Odra bądź Amur
  167.   Odra bądź Czarna Woda
  168.   Odra lub Amur
  169.   Odra lub Czarna Woda
  170.   Odra lub Sekwana
  171. [Geografia]   Olza albo Nysa
  172. [Geografia]   Olza b?d? Nysa
  173. [Geografia]   Olza i Nysa
  174.   Olza lub Nysa
  175. [Geografia]   Orinoko lub Wolbórka
  176. [Geografia]   Osa lub Wieprz
  177. [Geografia]   p?yn?ca ?o?yskiem
  178. [Geografia]   p?ynie do uj?cia
  179. [Geografia]   p?ynie pod mostem
  180. [Geografia]   p?ynie swoim korytem
  181. [Geografia]   p?ynie swym korytem
  182. [Geografia]   p?ynie w korycie
  183. [Geografia]   p?ynie wartko albo leniwie
  184. [Geografia]   p?ynie wartko b?d? leniwie
  185.   p?ynie wartko lub leniwie
  186. [Geografia]   Pars?ta albo Prosna
  187. [Geografia]   Pars?ta b?d? Prosna
  188. [Geografia]   Pars?ta i Prosna
  189. [Geografia]   Pars?ta lub Prosna
  190. [Geografia]   pcha si? do koryta
  191.   Piaśnica albo Błotnica
  192.   Piaśnica bądź Błotnica
  193.   Piaśnica lub Błotnica
  194. [Geografia]   Pilica albo Ebro
  195. [Geografia]   Pilica albo Prosna
  196.   Pilica albo Wolbórka
  197. [Geografia]   Pilica b?d? Ebro
  198. [Geografia]   Pilica b?d? Prosna
  199.   Pilica bądź Wolbórka
  200. [Geografia]   Pilica i Ebro
  201. [Geografia]   Pilica i Prosna
  202. [Geografia]   Pilica lub Ebro
  203.   Pilica lub Prosna
  204.   Pilica lub Wolbórka
  205.   płynie do ujścia
  206. [Geografia]   pod??a korytem
  207.   podmywa brzegi
  208. [Literatura]   potok, ulewa, ?awica
  209. [Literatura]   powie?? ...
  210. [Literatura]   powie?? ... (nurt w literaturze?)
  211.   powie?? z wod?
  212.   przep?ywa pod mostem
  213. [Geografia]   przep?ywa przez Wis??
  214.   Ren albo Bóbr
  215.   Ren b?d? Bóbr
  216.   Ren bądź Bóbr
  217. [Geografia]   Ren lub Bóbr
  218.   Rodan
  219. [Geografia]   rój, potop, strumie?
  220.   Rurzyca albo Łobżonka
  221.   Rurzyca bądź Łobżonka
  222.   Rurzyca lub Łobżonka
  223. [Geografia]   rwie z koryta
  224. [Geografia]   rzeczka, ruczaj, p?yw
  225. [Geografia]   San albo Bug
  226. [Geografia]   San albo Wo?ga
  227. [Geografia]   San b?d? Bug
  228. [Geografia]   San b?d? Wo?ga
  229.   San bądź Bug
  230. [Geografia]   San i Bug
  231. [Geografia]   San i Wo?ga
  232. [Geografia]   San lub Bug
  233. [Geografia]   San lub Wo?ga
  234.   Sekwana albo Odra
  235.   Sekwana b?d? Odra
  236.   Sekwana lub Odra
  237. [Literatura]   strugi, krwi potop
  238.   szumi pod mostem
  239. [Literatura]   t?um, ocean, struga
  240. [Geografia]   Tamiza albo Sekwana
  241. [Geografia]   Tamiza b?d? Sekwana
  242. [Geografia]   Tamiza i Sekwana
  243. [Geografia]   Tamiza lub Sekwana
  244. [Geografia]   Tanana w Alasce, lewy dop?yw Jukonu
  245. [Geografia]   toczy wody
  246. [Geografia]   trudno zabra? jej koryto
  247. [Geografia]   Tygrys, Wieprz, Bóbr, Kura...
  248. [Geografia]   uchodzi do morza
  249. [Geografia]   Ural albo Ebro
  250. [Geografia]   Ural b?d? Ebro
  251. [Geografia]   Ural i Ebro
  252. [Geografia]   Ural lub Ebro
  253. [Geografia]   usunie wielk? k?od? a nie ud?wignie ma?ego kamyczka
  254. [Geografia]   w korycie
  255. [Geografia]   Warta
  256.   Warta albo Nil
  257.   Warta bądź Nil
  258.   Warta lub Nil
  259. [Geografia]   Warta w Poznaniu
  260. [Geografia]   Wda albo Gwda
  261. [Geografia]   Wda albo San
  262. [Geografia]   Wda b?d? Gwda
  263. [Geografia]   Wda b?d? San
  264. [Geografia]   Wda i Gwda
  265. [Geografia]   Wda i San
  266. [Geografia]   Wda lub Gwda
  267. [Edukacja]   Wda lub San
  268. [Geografia]   wi?kszy ciek wodny p?yn?cy stale lub okresowo, wp?ywaj?cy do morza
  269. [Geografia]   Wieprz albo Wieprza
  270. [Geografia]   Wieprz b?d? Wieprza
  271. [Geografia]   Wieprz i Wieprza
  272. [Geografia]   Wieprz lub Wieprza
  273. [Geografia]   Wieprz w korycie
  274. [Geografia]   Wieprz, który dorwa? si? do koryta
  275.   wierna u Żeromskiego
  276.   wierna w powie?ci ?eromskiego
  277.   wierna w powie?ci S. ?eromskiego
  278.   wierna w powie?ci Stefana ?eromskiego
  279. [Literatura]   wierna w tytule powie?ci ?eromskiego
  280.   wije si? meandrami
  281.   wije si? w korycie
  282. [Geografia]   Wis?a
  283. [Geografia]   Wis?a lub Wo?ga
  284. [Geografia]   woda p?yn?ca ?o?yskiem do uj?cia
  285. [Geografia]   woda w korycie
  286. [Geografia]   woda z nurtem
  287.   Wolbórka albo Pilica
  288.   Wolbórka bądź Pilica
  289.   Wolbórka lub Pilica
  290. [Geografia]   wp?ywa do morza
  291. [Geografia]   wpada do morza
  292.   wylewa si? z koryta
  293.   wylewa się z koryta
  294.   wzd?u? niej bulwary
  295.   wzdłuż niej bulwary
  296.   z delt? u uj?cia
  297. [Geografia]   z dop?ywami
  298. [Geografia]   z pr?dem i korytem
  299. [Geografia]   z?yta z korytem
  300. [Literatura]   zalew, rzeczu?ka, powód?
  301. [Geografia]   zasilana dop?ywami
  302.   zawsze gdzie? wpada
  303. [Geografia]   zbiera dop?ywy
  304.   zdarza si?, ?e wylewa
  305.   zdarza się, że wylewa
  306. [Geografia]   zwykle s? przez ni? wszystkie mosty

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: