Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rzeka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rzeka


  1. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia"
  2. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia" (Tilt)
  3. [Film]   "... tajemnic" film Clinta Eastwooda
  4. [Film]   "... tajemnic", film Clinta Eastwooda
  5. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?"
  6. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?", pyta? Kaczmarski
  7. [Film]   "Czerwona ..."
  8. [Film]   "Czerwona ...", film z Johnem Waynem
  9. [Film]   "Dzika ...", film z udzia?em Meryl Streep
  10. [Literatura]   "Wierna ..."
  11. [Literatura]   "Wierna ..." ?eromskiego
  12.   "Wierna..." S. Żeromskiego
  13.   "Wierna..." Stefana Żeromskiego
  14.   "Wierna..." w powie?ci ?eromskiego
  15.   "Wierna..." w powie?ci S. ?eromskiego
  16.   "Wierna..." w powie?ci Stefana ?eromskiego
  17.   "Wierna..." Żeromskiego
  18. [Literatura]   "Wierna...', powie?? Stefana ?eromskiego
  19. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca
  20. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca, przep?ywa przez Montreal
  21. [Przysłowia]   ... w gór? nie pop?ynie
  22.   ...w górę nie popłynie
  23. [Geografia]   ?ród?owa Nilu - Kagera
  24.   ?ródl?dowa droga wodna
  25. [Geografia]   Adour w po?udniowo-zachodniej Francji o d?ugo?ci 335 km, w Bajonnie wpada do Zatoki Biskajskiej
  26. [Geografia]   Amazonka
  27.   Amur albo Odra
  28.   Amur b?d? Odra
  29.   Amur bądź Odra
  30.   Amur lub Odra
  31.   B?otnica albo Marycha
  32.   B?otnica b?d? Marycha
  33.   B?otnica lub Marycha
  34.   Błotnica albo Marycha
  35.   Błotnica albo Piaśnica
  36.   Błotnica bądź Marycha
  37.   Błotnica bądź Piaśnica
  38.   Błotnica lub Marycha
  39.   Błotnica lub Piaśnica
  40. [Geografia]   Bóbr albo Ren
  41.   Bóbr b?d? Ren
  42.   Bóbr bądź Ren
  43. [Geografia]   Bóbr i Ren
  44.   Bóbr lub Ren
  45.   Bóbr, Kura albo Wieprz
  46.   Bóbr, Kura b?d? Wieprz
  47.   Bóbr, Kura bądź Wieprz
  48.   Bóbr, Kura lub Wieprz
  49.   Bóbr, Wieprz albo Kura
  50.   Bóbr, Wieprz b?d? Kura
  51.   Bóbr, Wieprz bądź Kura
  52.   Bóbr, Wieprz lub Kura
  53. [Geografia]   Bug albo San
  54. [Geografia]   Bug b?d? San
  55.   Bug bądź San
  56. [Geografia]   Bug i San
  57. [Geografia]   Bug lub San
  58. [Geografia]   bywa uregulowana
  59. [Geografia]   bywa, ?e wylewa
  60.   ciek naturalny
  61. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków albo wyp?ywaj?cy z jeziora
  62. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków b?d? wyp?ywaj?cy z jeziora
  63. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków lub wyp?ywaj?cy z jeziora
  64. [Technika]   co? poruszaj?ce si? du?ym strumieniem
  65. [Geografia]   cz??ciej jest dop?ywem
  66. [Geografia]   Czarma Woda lub Odra
  67.   Czarna lub Pilica
  68.   Czarna Woda albo Odra
  69.   Czarna Woda bądź Odra
  70.   Czarna Woda lub Odra
  71. [Geografia]   czasem meandruje
  72. [Geografia]   czsami wylewa
  73. [Geografia]   Don
  74.   Drwęca albo Parsęta
  75.   Drwęca bądź Parsęta
  76.   Drwęca lub Parsęta
  77.   du?a ilo?? jakiej? cieczy
  78. [Geografia]   Dunaj albo Dunajec
  79. [Geografia]   Dunaj b?d? Dunajec
  80.   Dunaj bądź Dunajec
  81. [Geografia]   Dunaj i Dunajec
  82. [Geografia]   Dunaj lub Dunajec
  83. [Geografia]   Dunajec
  84.   Dunajec bądź Dunaj
  85. [Geografia]   dzieli miasto na cz??? prawobrze?n? i lewobrze?n?
  86. [Geografia]   francuska - Loara
  87. [Literatura]   g?szcz, fala, dop?yw
  88.   Ganges
  89. [Geografia]   górska rw?ca
  90.   gro?na, gdy wezbrana
  91.   groźna, gdy wezbrana
  92. [Geografia]   i Niemen, i Hudson
  93.   i San, i Pilica
  94. [Geografia]   i Skamander, i Meander
  95.   je?li nie wyschnie, znajdzie uj?cie
  96.   Jordan
  97.   ka?da gdzie? uchodzi
  98. [Geografia]   ka?da ma swoje koryto
  99.   ka?da p?ynie w korycie
  100.   ka?da znajdzie uj?cie
  101. [Geografia]   kaszubska - Reda
  102.   każda ma swoje koryto
  103.   każda znajdzie ujście
  104.   kończy swój bieg w morzu
  105. [Geografia]   koryto z nurtem
  106. [Geografia]   kreska niebieska
  107.   Kura lub Odra
  108.   Kura, Bóbr albo Wieprz
  109.   Kura, Bóbr b?d? Wieprz
  110.   Kura, Bóbr lub Wieprz
  111. [Mitologia]   Lete, zapomnienia w Hadesie
  112.   Łobżonka albo Rurzyca
  113.   Łobżonka bądź Rurzyca
  114.   Łobżonka lub Rurzyca
  115. [Geografia]   ma ?ród?o i uj?cie
  116.   ma dwa brzegi
  117.   ma dwa brzegi i koryto
  118.   ma koryto i dwa brzegi
  119.   ma swoje koryto
  120. [Geografia]   ma uj?cie
  121.   ma ujście
  122.   Marycha albo B?otnica
  123.   Marycha albo Błotnica
  124.   Marycha b?d? B?otnica
  125.   Marycha bądź Błotnica
  126.   Marycha lub B?otnica
  127.   Marycha lub Błotnica
  128. [Geografia]   masa wody p?yn?ca d?ugim korytem
  129. [Geografia]   meandruje
  130. [Geografia]   mo?e tworzy? rozlewiska
  131. [Geografia]   mo?na j? przej?? w brud
  132. [Literatura]   najazd, nalot, huk
  133. [Geografia]   Narew albo Odra
  134. [Geografia]   Narew b?d? Odra
  135. [Geografia]   Narew i Odra
  136. [Geografia]   Narew lub Odra
  137. [Literatura]   nat?ok, morze, masa
  138. [Geografia]   naturalny, wi?kszy ciek wodny
  139. [Literatura]   nawa?, lawina, inwazja
  140. [Geografia]   nie ka?da wpada do morza
  141. [Geografia]   nie ujdzie na sucho
  142. [Geografia]   niebieska linia na mapie
  143. [Geografia]   niebieska wst?ga na mapie
  144. [Geografia]   niejedna wije si?
  145. [Geografia]   Niemen albo Hudson
  146. [Geografia]   Niemen b?d? Hudson
  147. [Geografia]   Niemen i Hudson
  148. [Geografia]   Niemen lub Hudson
  149. [Geografia]   Niewolnicza w Kanadzie, ?ab?dzia w Australii
  150.   Nil albo Warta
  151.   Nil bądź Warta
  152.   Nil lub Warta
  153. [Geografia]   np. Bug
  154. [Geografia]   np. Cybina
  155. [Geografia]   np. Piedra
  156.   np. Ren
  157.   np. Rodan
  158. [Geografia]   np. San
  159. [Geografia]   Nysa, Olza lub Odra
  160.   o du?ej ilo?ci obiektów poruszaj?cych si? nieprzerwanym, miarowym ruchem
  161.   Ob albo Tag
  162. [Geografia]   Ob lub Tag
  163. [Sztuka]   obraz Aleksandra Gierymskiego
  164. [Geografia]   od ?ród?a do uj?cia
  165. [Geografia]   od ?róde? do uj?cia
  166.   Odra albo Amur
  167.   Odra albo Czarna Woda
  168.   Odra albo Sekwana
  169.   Odra b?d? Amur
  170.   Odra b?d? Sekwana
  171.   Odra bądź Amur
  172.   Odra bądź Czarna Woda
  173.   Odra lub Amur
  174.   Odra lub Czarna Woda
  175.   Odra lub Sekwana
  176. [Geografia]   Olza albo Nysa
  177. [Geografia]   Olza b?d? Nysa
  178. [Geografia]   Olza i Nysa
  179.   Olza lub Nysa
  180. [Geografia]   Orinoko lub Wolbórka
  181. [Geografia]   Osa lub Wieprz
  182. [Geografia]   p?yn?ca ?o?yskiem
  183. [Geografia]   p?ynie do uj?cia
  184. [Geografia]   p?ynie pod mostem
  185. [Geografia]   p?ynie swoim korytem
  186. [Geografia]   p?ynie swym korytem
  187. [Geografia]   p?ynie w korycie
  188. [Geografia]   p?ynie wartko albo leniwie
  189. [Geografia]   p?ynie wartko b?d? leniwie
  190.   p?ynie wartko lub leniwie
  191. [Geografia]   Pars?ta albo Prosna
  192. [Geografia]   Pars?ta b?d? Prosna
  193. [Geografia]   Pars?ta i Prosna
  194. [Geografia]   Pars?ta lub Prosna
  195. [Geografia]   pcha si? do koryta
  196.   Piaśnica albo Błotnica
  197.   Piaśnica bądź Błotnica
  198.   Piaśnica lub Błotnica
  199. [Geografia]   Pilica albo Ebro
  200. [Geografia]   Pilica albo Prosna
  201.   Pilica albo Wolbórka
  202. [Geografia]   Pilica b?d? Ebro
  203. [Geografia]   Pilica b?d? Prosna
  204.   Pilica bądź Wolbórka
  205. [Geografia]   Pilica i Ebro
  206. [Geografia]   Pilica i Prosna
  207. [Geografia]   Pilica lub Ebro
  208.   Pilica lub Prosna
  209.   Pilica lub Wolbórka
  210.   płynie do ujścia
  211.   płynie z gór do morza
  212. [Geografia]   pod??a korytem
  213.   podmywa brzegi
  214. [Literatura]   potok, ulewa, ?awica
  215. [Literatura]   powie?? ...
  216. [Literatura]   powie?? ... (nurt w literaturze?)
  217.   powie?? z wod?
  218.   przep?ywa pod mostem
  219. [Geografia]   przep?ywa przez Wis??
  220.   Ren albo Bóbr
  221.   Ren b?d? Bóbr
  222.   Ren bądź Bóbr
  223. [Geografia]   Ren lub Bóbr
  224.   Rodan
  225. [Geografia]   rój, potop, strumie?
  226.   Rurzyca albo Łobżonka
  227.   Rurzyca bądź Łobżonka
  228.   Rurzyca lub Łobżonka
  229. [Geografia]   rwie z koryta
  230. [Geografia]   rzeczka, ruczaj, p?yw
  231. [Geografia]   San albo Bug
  232. [Geografia]   San albo Wo?ga
  233. [Geografia]   San b?d? Bug
  234. [Geografia]   San b?d? Wo?ga
  235.   San bądź Bug
  236. [Geografia]   San i Bug
  237. [Geografia]   San i Wo?ga
  238. [Geografia]   San lub Bug
  239. [Geografia]   San lub Wo?ga
  240.   Sekwana albo Odra
  241.   Sekwana b?d? Odra
  242.   Sekwana lub Odra
  243. [Literatura]   strugi, krwi potop
  244.   szumi pod mostem
  245. [Literatura]   t?um, ocean, struga
  246. [Geografia]   Tamiza albo Sekwana
  247. [Geografia]   Tamiza b?d? Sekwana
  248. [Geografia]   Tamiza i Sekwana
  249. [Geografia]   Tamiza lub Sekwana
  250. [Geografia]   Tanana w Alasce, lewy dop?yw Jukonu
  251. [Geografia]   toczy wody
  252. [Geografia]   trudno zabra? jej koryto
  253. [Geografia]   Tygrys, Wieprz, Bóbr, Kura...
  254. [Geografia]   uchodzi do morza
  255. [Geografia]   Ural albo Ebro
  256. [Geografia]   Ural b?d? Ebro
  257. [Geografia]   Ural i Ebro
  258. [Geografia]   Ural lub Ebro
  259. [Geografia]   usunie wielk? k?od? a nie ud?wignie ma?ego kamyczka
  260. [Geografia]   w korycie
  261. [Geografia]   Warta
  262.   Warta albo Nil
  263.   Warta bądź Nil
  264.   Warta lub Nil
  265. [Geografia]   Warta w Poznaniu
  266. [Geografia]   Wda albo Gwda
  267. [Geografia]   Wda albo San
  268. [Geografia]   Wda b?d? Gwda
  269. [Geografia]   Wda b?d? San
  270. [Geografia]   Wda i Gwda
  271. [Geografia]   Wda i San
  272. [Geografia]   Wda lub Gwda
  273. [Edukacja]   Wda lub San
  274. [Geografia]   wi?kszy ciek wodny p?yn?cy stale lub okresowo, wp?ywaj?cy do morza
  275. [Geografia]   Wieprz albo Wieprza
  276. [Geografia]   Wieprz b?d? Wieprza
  277. [Geografia]   Wieprz i Wieprza
  278. [Geografia]   Wieprz lub Wieprza
  279. [Geografia]   Wieprz w korycie
  280. [Geografia]   Wieprz, który dorwa? si? do koryta
  281.   wierna u Żeromskiego
  282.   wierna w powie?ci ?eromskiego
  283.   wierna w powie?ci S. ?eromskiego
  284.   wierna w powie?ci Stefana ?eromskiego
  285. [Literatura]   wierna w tytule powie?ci ?eromskiego
  286.   wije si? meandrami
  287.   wije si? w korycie
  288. [Geografia]   Wis?a
  289. [Geografia]   Wis?a lub Wo?ga
  290. [Geografia]   woda p?yn?ca ?o?yskiem do uj?cia
  291. [Geografia]   woda w korycie
  292. [Geografia]   woda z nurtem
  293.   Wolbórka albo Pilica
  294.   Wolbórka bądź Pilica
  295.   Wolbórka lub Pilica
  296. [Geografia]   wp?ywa do morza
  297. [Geografia]   wpada do morza
  298.   wylewa si? z koryta
  299.   wylewa się z koryta
  300.   wzd?u? niej bulwary
  301.   wzdłuż niej bulwary
  302.   z delt? u uj?cia
  303. [Geografia]   z dop?ywami
  304. [Geografia]   z pr?dem i korytem
  305. [Geografia]   z?yta z korytem
  306. [Literatura]   zalew, rzeczu?ka, powód?
  307. [Geografia]   zasilana dop?ywami
  308.   zawsze gdzie? wpada
  309. [Geografia]   zbiera dop?ywy
  310.   zdarza si?, ?e wylewa
  311.   zdarza się, że wylewa
  312. [Geografia]   zwykle s? przez ni? wszystkie mosty

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: