Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem rzeka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

rzeka


  1. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia"
  2. [Muzyka]   "... mi?o?ci, morze rado?ci, ocean szcz??cia" (Tilt)
  3. [Film]   "... tajemnic" film Clinta Eastwooda
  4. [Film]   "... tajemnic", film Clinta Eastwooda
  5. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?"
  6. [Muzyka]   "Bo có? dr??y kszta?t przysz?ych przestrzeni, jak nie ... podziemna?", pyta? Kaczmarski
  7. [Film]   "Czerwona ..."
  8. [Film]   "Czerwona ...", film z Johnem Waynem
  9. [Film]   "Dzika ...", film z udzia?em Meryl Streep
  10. [Literatura]   "Wierna ..."
  11. [Literatura]   "Wierna ..." ?eromskiego
  12.   "Wierna..." S. Żeromskiego
  13.   "Wierna..." Stefana Żeromskiego
  14.   "Wierna..." w powie?ci ?eromskiego
  15.   "Wierna..." w powie?ci S. ?eromskiego
  16.   "Wierna..." w powie?ci Stefana ?eromskiego
  17.   "Wierna..." Żeromskiego
  18. [Literatura]   "Wierna...', powie?? Stefana ?eromskiego
  19. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca
  20. [Geografia]   ... ?wi?tego Wawrzy?ca, przep?ywa przez Montreal
  21. [Przysłowia]   ... w gór? nie pop?ynie
  22.   ...w górę nie popłynie
  23. [Geografia]   ?ród?owa Nilu - Kagera
  24.   ?ródl?dowa droga wodna
  25. [Geografia]   Adour w po?udniowo-zachodniej Francji o d?ugo?ci 335 km, w Bajonnie wpada do Zatoki Biskajskiej
  26. [Geografia]   Amazonka
  27.   Amur albo Odra
  28.   Amur b?d? Odra
  29.   Amur bądź Odra
  30.   Amur lub Odra
  31.   B?otnica albo Marycha
  32.   B?otnica b?d? Marycha
  33.   B?otnica lub Marycha
  34.   Błotnica albo Marycha
  35.   Błotnica albo Piaśnica
  36.   Błotnica bądź Marycha
  37.   Błotnica bądź Piaśnica
  38.   Błotnica lub Marycha
  39.   Błotnica lub Piaśnica
  40. [Geografia]   Bóbr albo Ren
  41.   Bóbr b?d? Ren
  42.   Bóbr bądź Ren
  43. [Geografia]   Bóbr i Ren
  44.   Bóbr lub Ren
  45.   Bóbr, Kura albo Wieprz
  46.   Bóbr, Kura b?d? Wieprz
  47.   Bóbr, Kura bądź Wieprz
  48.   Bóbr, Kura lub Wieprz
  49.   Bóbr, Wieprz albo Kura
  50.   Bóbr, Wieprz b?d? Kura
  51.   Bóbr, Wieprz bądź Kura
  52.   Bóbr, Wieprz lub Kura
  53. [Geografia]   Bug albo San
  54. [Geografia]   Bug b?d? San
  55.   Bug bądź San
  56. [Geografia]   Bug i San
  57. [Geografia]   Bug lub San
  58. [Geografia]   bywa uregulowana
  59. [Geografia]   bywa, ?e wylewa
  60.   ciek naturalny
  61. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków albo wyp?ywaj?cy z jeziora
  62. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków b?d? wyp?ywaj?cy z jeziora
  63. [Geografia]   ciek wodny powsta?y z po??czenia potoków lub wyp?ywaj?cy z jeziora
  64. [Technika]   co? poruszaj?ce si? du?ym strumieniem
  65. [Geografia]   cz??ciej jest dop?ywem
  66. [Geografia]   Czarma Woda lub Odra
  67.   Czarna lub Pilica
  68.   Czarna Woda albo Odra
  69.   Czarna Woda bądź Odra
  70.   Czarna Woda lub Odra
  71. [Geografia]   czasem meandruje
  72. [Geografia]   czsami wylewa
  73. [Geografia]   Don
  74.   Drwęca albo Parsęta
  75.   Drwęca bądź Parsęta
  76.   Drwęca lub Parsęta
  77.   du?a ilo?? jakiej? cieczy
  78. [Geografia]   Dunaj albo Dunajec
  79. [Geografia]   Dunaj b?d? Dunajec
  80.   Dunaj bądź Dunajec
  81. [Geografia]   Dunaj i Dunajec
  82. [Geografia]   Dunaj lub Dunajec
  83. [Geografia]   Dunajec
  84.   Dunajec bądź Dunaj
  85. [Geografia]   dzieli miasto na cz??? prawobrze?n? i lewobrze?n?
  86. [Geografia]   francuska - Loara
  87. [Literatura]   g?szcz, fala, dop?yw
  88.   Ganges
  89. [Geografia]   górska rw?ca
  90.   gro?na, gdy wezbrana
  91.   groźna, gdy wezbrana
  92. [Geografia]   i Niemen, i Hudson
  93.   i San, i Pilica
  94. [Geografia]   i Skamander, i Meander
  95.   je?li nie wyschnie, znajdzie uj?cie
  96.   Jordan
  97.   ka?da gdzie? uchodzi
  98. [Geografia]   ka?da ma swoje koryto
  99.   ka?da p?ynie w korycie
  100.   ka?da znajdzie uj?cie
  101. [Geografia]   kaszubska - Reda
  102.   każda ma swoje koryto
  103.   każda znajdzie ujście
  104.   kończy swój bieg w morzu
  105. [Geografia]   koryto z nurtem
  106. [Geografia]   kreska niebieska
  107.   Kura lub Odra
  108.   Kura, Bóbr albo Wieprz
  109.   Kura, Bóbr b?d? Wieprz
  110.   Kura, Bóbr lub Wieprz
  111. [Mitologia]   Lete, zapomnienia w Hadesie
  112.   Łobżonka albo Rurzyca
  113.   Łobżonka bądź Rurzyca
  114.   Łobżonka lub Rurzyca
  115. [Geografia]   ma ?ród?o i uj?cie
  116.   ma dwa brzegi
  117.   ma dwa brzegi i koryto
  118.   ma koryto i dwa brzegi
  119.   ma swoje koryto
  120. [Geografia]   ma uj?cie
  121.   ma ujście
  122.   Marycha albo B?otnica
  123.   Marycha albo Błotnica
  124.   Marycha b?d? B?otnica
  125.   Marycha bądź Błotnica
  126.   Marycha lub B?otnica
  127.   Marycha lub Błotnica
  128. [Geografia]   masa wody p?yn?ca d?ugim korytem
  129. [Geografia]   meandruje
  130. [Geografia]   mo?e tworzy? rozlewiska
  131. [Geografia]   mo?na j? przej?? w brud
  132.   może tworzyć łachy
  133.   nad nią most
  134. [Literatura]   najazd, nalot, huk
  135. [Geografia]   Narew albo Odra
  136. [Geografia]   Narew b?d? Odra
  137. [Geografia]   Narew i Odra
  138. [Geografia]   Narew lub Odra
  139. [Literatura]   nat?ok, morze, masa
  140. [Geografia]   naturalny, wi?kszy ciek wodny
  141. [Literatura]   nawa?, lawina, inwazja
  142. [Geografia]   nie ka?da wpada do morza
  143. [Geografia]   nie ujdzie na sucho
  144. [Geografia]   niebieska linia na mapie
  145. [Geografia]   niebieska wst?ga na mapie
  146. [Geografia]   niejedna wije si?
  147. [Geografia]   Niemen albo Hudson
  148. [Geografia]   Niemen b?d? Hudson
  149. [Geografia]   Niemen i Hudson
  150. [Geografia]   Niemen lub Hudson
  151. [Geografia]   Niewolnicza w Kanadzie, ?ab?dzia w Australii
  152.   Nil albo Warta
  153.   Nil bądź Warta
  154.   Nil lub Warta
  155. [Geografia]   np. Bug
  156. [Geografia]   np. Cybina
  157. [Geografia]   np. Piedra
  158.   np. Ren
  159.   np. Rodan
  160. [Geografia]   np. San
  161. [Geografia]   Nysa, Olza lub Odra
  162.   o du?ej ilo?ci obiektów poruszaj?cych si? nieprzerwanym, miarowym ruchem
  163.   Ob albo Tag
  164. [Geografia]   Ob lub Tag
  165. [Sztuka]   obraz Aleksandra Gierymskiego
  166. [Geografia]   od ?ród?a do uj?cia
  167. [Geografia]   od ?róde? do uj?cia
  168.   Odra albo Amur
  169.   Odra albo Czarna Woda
  170.   Odra albo Sekwana
  171.   Odra b?d? Amur
  172.   Odra b?d? Sekwana
  173.   Odra bądź Amur
  174.   Odra bądź Czarna Woda
  175.   Odra lub Amur
  176.   Odra lub Czarna Woda
  177.   Odra lub Sekwana
  178. [Geografia]   Olza albo Nysa
  179. [Geografia]   Olza b?d? Nysa
  180. [Geografia]   Olza i Nysa
  181.   Olza lub Nysa
  182. [Geografia]   Orinoko lub Wolbórka
  183. [Geografia]   Osa lub Wieprz
  184. [Geografia]   p?yn?ca ?o?yskiem
  185. [Geografia]   p?ynie do uj?cia
  186. [Geografia]   p?ynie pod mostem
  187. [Geografia]   p?ynie swoim korytem
  188. [Geografia]   p?ynie swym korytem
  189. [Geografia]   p?ynie w korycie
  190. [Geografia]   p?ynie wartko albo leniwie
  191. [Geografia]   p?ynie wartko b?d? leniwie
  192.   p?ynie wartko lub leniwie
  193. [Geografia]   Pars?ta albo Prosna
  194. [Geografia]   Pars?ta b?d? Prosna
  195. [Geografia]   Pars?ta i Prosna
  196. [Geografia]   Pars?ta lub Prosna
  197. [Geografia]   pcha si? do koryta
  198.   Piaśnica albo Błotnica
  199.   Piaśnica bądź Błotnica
  200.   Piaśnica lub Błotnica
  201. [Geografia]   Pilica albo Ebro
  202. [Geografia]   Pilica albo Prosna
  203.   Pilica albo Wisła
  204.   Pilica albo Wolbórka
  205. [Geografia]   Pilica b?d? Ebro
  206. [Geografia]   Pilica b?d? Prosna
  207.   Pilica bądź Wisła
  208.   Pilica bądź Wolbórka
  209. [Geografia]   Pilica i Ebro
  210. [Geografia]   Pilica i Prosna
  211. [Geografia]   Pilica lub Ebro
  212.   Pilica lub Prosna
  213.   Pilica lub Wisła
  214.   Pilica lub Wolbórka
  215.   płynie do ujścia
  216.   płynie z gór do morza
  217. [Geografia]   pod??a korytem
  218.   podmywa brzegi
  219. [Literatura]   potok, ulewa, ?awica
  220. [Literatura]   powie?? ...
  221. [Literatura]   powie?? ... (nurt w literaturze?)
  222.   powie?? z wod?
  223.   przep?ywa pod mostem
  224. [Geografia]   przep?ywa przez Wis??
  225.   Ren albo Bóbr
  226.   Ren b?d? Bóbr
  227.   Ren bądź Bóbr
  228. [Geografia]   Ren lub Bóbr
  229.   Rodan
  230. [Geografia]   rój, potop, strumie?
  231.   Rurzyca albo Łobżonka
  232.   Rurzyca bądź Łobżonka
  233.   Rurzyca lub Łobżonka
  234. [Geografia]   rwie z koryta
  235. [Geografia]   rzeczka, ruczaj, p?yw
  236. [Geografia]   San albo Bug
  237. [Geografia]   San albo Wo?ga
  238. [Geografia]   San b?d? Bug
  239. [Geografia]   San b?d? Wo?ga
  240.   San bądź Bug
  241. [Geografia]   San i Bug
  242. [Geografia]   San i Wo?ga
  243. [Geografia]   San lub Bug
  244. [Geografia]   San lub Wo?ga
  245.   Sekwana albo Odra
  246.   Sekwana b?d? Odra
  247.   Sekwana lub Odra
  248. [Literatura]   strugi, krwi potop
  249.   szumi pod mostem
  250. [Literatura]   t?um, ocean, struga
  251. [Geografia]   Tamiza albo Sekwana
  252. [Geografia]   Tamiza b?d? Sekwana
  253. [Geografia]   Tamiza i Sekwana
  254. [Geografia]   Tamiza lub Sekwana
  255. [Geografia]   Tanana w Alasce, lewy dop?yw Jukonu
  256. [Geografia]   toczy wody
  257. [Geografia]   trudno zabra? jej koryto
  258. [Geografia]   Tygrys, Wieprz, Bóbr, Kura...
  259. [Geografia]   uchodzi do morza
  260. [Geografia]   Ural albo Ebro
  261. [Geografia]   Ural b?d? Ebro
  262. [Geografia]   Ural i Ebro
  263. [Geografia]   Ural lub Ebro
  264. [Geografia]   usunie wielk? k?od? a nie ud?wignie ma?ego kamyczka
  265. [Geografia]   w korycie
  266. [Geografia]   Warta
  267.   Warta albo Nil
  268.   Warta bądź Nil
  269.   Warta lub Nil
  270. [Geografia]   Warta w Poznaniu
  271. [Geografia]   Wda albo Gwda
  272. [Geografia]   Wda albo San
  273. [Geografia]   Wda b?d? Gwda
  274. [Geografia]   Wda b?d? San
  275. [Geografia]   Wda i Gwda
  276. [Geografia]   Wda i San
  277. [Geografia]   Wda lub Gwda
  278. [Edukacja]   Wda lub San
  279. [Geografia]   wi?kszy ciek wodny p?yn?cy stale lub okresowo, wp?ywaj?cy do morza
  280. [Geografia]   Wieprz albo Wieprza
  281. [Geografia]   Wieprz b?d? Wieprza
  282. [Geografia]   Wieprz i Wieprza
  283. [Geografia]   Wieprz lub Wieprza
  284. [Geografia]   Wieprz w korycie
  285. [Geografia]   Wieprz, który dorwa? si? do koryta
  286.   wierna u Żeromskiego
  287.   wierna w powie?ci ?eromskiego
  288.   wierna w powie?ci S. ?eromskiego
  289.   wierna w powie?ci Stefana ?eromskiego
  290. [Literatura]   wierna w tytule powie?ci ?eromskiego
  291.   wije si? meandrami
  292.   wije si? w korycie
  293. [Geografia]   Wis?a
  294. [Geografia]   Wis?a lub Wo?ga
  295.   Wisła albo Pilica
  296.   Wisła bądź Pilica
  297.   Wisła lub Pilica
  298. [Geografia]   woda p?yn?ca ?o?yskiem do uj?cia
  299. [Geografia]   woda w korycie
  300. [Geografia]   woda z nurtem
  301.   Wolbórka albo Pilica
  302.   Wolbórka bądź Pilica
  303.   Wolbórka lub Pilica
  304. [Geografia]   wp?ywa do morza
  305. [Geografia]   wpada do morza
  306.   wylewa si? z koryta
  307.   wylewa się z koryta
  308.   wzd?u? niej bulwary
  309.   wzdłuż niej bulwary
  310.   z delt? u uj?cia
  311. [Geografia]   z dop?ywami
  312. [Geografia]   z pr?dem i korytem
  313. [Geografia]   z?yta z korytem
  314. [Literatura]   zalew, rzeczu?ka, powód?
  315. [Geografia]   zasilana dop?ywami
  316.   zawsze gdzie? wpada
  317. [Geografia]   zbiera dop?ywy
  318.   zdarza si?, ?e wylewa
  319.   zdarza się, że wylewa
  320. [Geografia]   zwykle s? przez ni? wszystkie mosty

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: