Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem schody Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

schody


  1. [Technika]   ??cz? pi?tra
  2.   bywają ruchome
  3.   drabina w klatce
  4. [Technika]   element budynku, który umo?liwia komunikacj? mi?dzy ró?nymi poziomami
  5. [Technika]   eskalator zamiast windy
  6.   frontowe lub kuchenne
  7. [Geografia]   hiszpa?skie w Rzymie
  8. [Technika]   klatka schodowa, schodek, trepy
  9.   konstrukcja z por?cz? i stopniami
  10.   konstrukcja ze stopniami i por?cz?
  11.   kr?cone lub ruchome
  12.   kr?cone na klatce
  13. [Technika]   maj? powodzenie, gdy winda nie dzia?a
  14.   maj? wzi?cie, gdy winda nie dzia?a
  15. [Technika]   mi?dzy pierwszym a drugim (pi?trem)
  16.   nie jednego sprowadzi?y do parteru
  17. [Literatura]   pi?trz?ce si? trudno?ci, tarapaty
  18. [Technika]   prowadz? w gór? lub dó?
  19. [Technika]   przej?cie pomi?dzy pi?trami
  20. [Technika]   stopnie w klatce
  21.   stopnie w szkole
  22. [Technika]   szereg stopni, umo?liwiaj?cy przechodzenie z jednego poziomu na inny
  23. [Muzyka]   szósty album studyjny zespo?u Perfect, wydany 1 kwietnia 2004 w wersji internetowej
  24. [Technika]   szyk lec?cych w grupie samolotów
  25.   uzupe?nia je winda
  26.   winda je czasem zaastępuje
  27.   winda je czasem zast?puje
  28. [Przysłowia]   zaczynaj? si? po ?artach
  29.   zaczynają się po żartach

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: