Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem sierp Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

sierp


  1.   "dziadek" kosy
  2. [Astronomia]   "ksi??ycowe" narz?dzie lub cios
  3.   "księżycowe" narzędzie
  4. [Muzyka]   "Na niebie ksi??yca ..., cierp!", ?piewa Hanna Banaszak
  5. [Technika]   ??to nim zbo?e
  6. [Astronomia]   ?uk ksi??yca
  7.   był na fladze ZSRR
  8.   cios boksera
  9.   cios bokserski
  10.   cios bokserski albo narz?dzie rolnicze
  11.   cios bokserski albo narzędzie rolnicze
  12.   cios bokserski b?d? narz?dzie rolnicze
  13.   cios bokserski bądź narzędzie rolnicze
  14. [Sport]   cios bokserski lub narz?dzie rolnicze
  15.   cios bokserski lub narzędzie rolnicze
  16.   cios w k?os
  17. [Technika]   daw. w r?ku ?e?ca
  18.   daw. w ręku żeńca
  19. [Technika]   dawne narz?dzie ?niwiarza
  20. [Technika]   dawne narz?dzie do ??cia zbó?
  21. [Historia]   dawne narz?dzie rolnicze
  22.   dawniej do ??cia zbó?
  23.   do pary z m?otem
  24.   do pary z młotem
  25. [Astronomia]   jedna z form Ksi??yca
  26.   kszta?t Ksi??yca
  27. [Astronomia]   kszta?t Ksi??yca w nowiu
  28.   łuk Księżyca
  29. [Technika]   mniejszy od kosy
  30. [Historia]   najs?ynniejsze narz?dzie rolnicze w emblemacie
  31. [Technika]   najstarsze z r?cznych narz?dzi rolniczych
  32. [Botanika]   narz?dzie ?e?ca
  33.   narz?dzie daw. ?niwiarza
  34. [Technika]   narz?dzie do ??cia
  35.   narz?dzie do ?cinania zbo?a
  36. [Technika]   narz?dzie rolnicze do ??cia zbó? i traw
  37. [Prawo i polityka]   narz?dzie w herbie Austrii
  38.   narzędzie dawnego żniwiarza
  39. [Technika]   narzędzie rolnicze
  40.   narzędzie rolnicze albo cios bokserski
  41.   narzędzie rolnicze bądź cios bokserski
  42.   narzędzie rolnicze lub cios bokserski
  43.   narzędzie z flagi
  44.   nów Księżyca
  45. [Historia]   ostre narz?dzie z komunistycznego symbolu
  46. [Sport]   ostry cios po gongu
  47.   pierwsze narz?dzie ?niwiarza
  48.   po nim kosa
  49. [Technika]   poprzednik kosy
  50. [Technika]   pó?koliste ostrze z trzonkiem
  51.   pó?kolisty cios boksera
  52. [Sport]   pó?kolisty cios bokserski
  53.   pó?kolisty cios pi??ciarza
  54.   pó?kolisty cios pi?karza
  55. [Astronomia]   półksiężyc
  56.   przed kosą
  57. [Technika]   przodek kosy
  58. [Technika]   r?czne narz?dzie rolnicze do ??cia
  59.   rogal dla ?e?ca
  60. [Astronomia]   rogal Ksi??yca
  61. [Technika]   s?u?y? do ??cia
  62. [Historia]   sierota bez m?ota
  63.   sprz?t ?e?ca
  64. [Technika]   sprz?t ?e?ców
  65.   sprzęt do żęcia
  66. [Sport]   uderzenie w boksie
  67.   w d?oni ?e?ca
  68. [Historia]   w komplecie z m?otem
  69. [Botanika]   w r?ku ?e?ca
  70.   w r?ku ?niwiarki
  71. [Botanika]   w r?ku dawnego ?e?ca
  72.   wyparła go kosa
  73. [Technika]   wyparty przez kos?
  74.   wyparty przez kosę
  75. [Prawo i polityka]   wyst?powa? z m?otem
  76.   z m?otem na fladze ZSRR
  77. [Historia]   z m?otem w godle
  78. [Prawo i polityka]   z m?otem w godle Austrii
  79.   z młotem tworzył godło ZSRR
  80.   z młotem w godle Austrii
  81.   z młotem w godle ZSRR
  82.   zast?pi?a go kosa
  83.   zastąpiła go kosa

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: