Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem skarpa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

skarpa


  1. [Geografia]   ?ciana uczyniona z s i pniaka
  2. [Technika]   ?ciana wykopu
  3. [Technika]   architektoniczna przypora
  4.   bok nasypu
  5. [Geografia]   dzielnica Torunia
  6. [Geografia]   faleza
  7. [Technika]   filar przy?cienny
  8. [Technika]   filar przy?cienny podpieraj?cy mury budowli z zewn?trz
  9. [Geografia]   klif
  10. [Geografia]   nadrzeczna pochy?o??
  11.   nadrzeczna pochyłość
  12. [Geografia]   nadrzeczny stok
  13. [Geografia]   nasyp
  14.   nasyp ziemny
  15.   naturalna spadzista płszczyzna terenu
  16.   naturalna spadzistość terenu
  17. [Geografia]   naturalny spadek terenu
  18. [Technika]   pionowy element konstrukcyjny
  19. [Technika]   pochy?a ?ciana nasypu
  20. [Technika]   pochy?a ?ciana nasypu ziemnego
  21. [Geografia]   pochy?a ?ciana wykopu
  22.   pochy?a ?ciana zbocza
  23. [Technika]   pochy?e zbocze wykopu
  24.   pochy?o??, stok
  25.   pochy?y brzeg jeziora
  26.   pochyła stromizna
  27.   pochyła ściana nasypu
  28.   pochyła ściana nasypu albo wykopu
  29.   pochyła ściana nasypu bądź wykopu
  30.   pochyła ściana nasypu lub wykopu
  31.   pochyła ściana wykopu
  32.   pochyła ściana wykopu albo nasypu
  33.   pochyła ściana wykopu bądź nasypu
  34.   pochyła ściana wykopu lub nasypu
  35.   pochyłe zbocze wykopu
  36. [Geografia]   pochyłość
  37.   pochyłość terenu
  38.   pochyły bok nasypu
  39.   podpora muru w kszta?cie filara
  40.   podpora muru w kszta?cie filara, przypora
  41. [Technika]   podpora muru w kszta?cie wystaj?cego na zewn?trz filara
  42. [Technika]   przypora
  43. [Technika]   przypora stosowana zw?aszcza w budownictwie gotyckim
  44.   przypora, podpora muru w kszta?cie filara
  45. [Geografia]   s + pniak z korzeniami w?ród stoków
  46. [Geografia]   spadzista ?ciana urwiska
  47.   spadzista p?aszczyzna
  48.   spadzista płaszczyzna terenu
  49.   spadzista ściana urwiska
  50. [Geografia]   stoczek
  51. [Geografia]   stok
  52. [Technika]   stok nasypu
  53. [Technika]   stok nasypu ziemnego
  54. [Geografia]   stok wa?u
  55.   stok wa?u lub nasypu
  56.   stromizna
  57.   stromy brzeg jeziora
  58.   stromy brzeg rzeki
  59. [Geografia]   szkarpa
  60. [Technika]   taka "wa?a"
  61. [Geografia]   upłaz
  62. [Geografia]   urwisko
  63. [Geografia]   wał
  64. [Geografia]   wie? w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie s?pole?skim,w gminie S?pólno Kraje?skie
  65. [Geografia]   wie? w województwie warmi?sko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Mi?om?y
  66. [Geografia]   wody jej odesz?y
  67. [Technika]   wzmocnienie cz?sto stosowana w budownictwie gotyckim
  68. [Technika]   zbocze nasypu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: