Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem skarpa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

skarpa


  1. [Geografia]   ?ciana uczyniona z s i pniaka
  2. [Technika]   ?ciana wykopu
  3. [Technika]   architektoniczna przypora
  4.   bok nasypu
  5. [Geografia]   dzielnica Torunia
  6. [Geografia]   faleza
  7. [Technika]   filar przy?cienny
  8. [Technika]   filar przy?cienny podpieraj?cy mury budowli z zewn?trz
  9. [Geografia]   klif
  10. [Geografia]   nadrzeczna pochy?o??
  11.   nadrzeczna pochyłość
  12. [Geografia]   nadrzeczny stok
  13. [Geografia]   nasyp
  14.   nasyp ziemny
  15.   naturalna spadzistość terenu
  16. [Geografia]   naturalny spadek terenu
  17. [Technika]   pionowy element konstrukcyjny
  18. [Technika]   pochy?a ?ciana nasypu
  19. [Technika]   pochy?a ?ciana nasypu ziemnego
  20. [Geografia]   pochy?a ?ciana wykopu
  21.   pochy?a ?ciana zbocza
  22. [Technika]   pochy?e zbocze wykopu
  23.   pochy?o??, stok
  24.   pochy?y brzeg jeziora
  25.   pochyła stromizna
  26.   pochyła ściana nasypu
  27.   pochyła ściana nasypu albo wykopu
  28.   pochyła ściana nasypu bądź wykopu
  29.   pochyła ściana nasypu lub wykopu
  30.   pochyła ściana wykopu
  31.   pochyła ściana wykopu albo nasypu
  32.   pochyła ściana wykopu bądź nasypu
  33.   pochyła ściana wykopu lub nasypu
  34.   pochyłe zbocze wykopu
  35. [Geografia]   pochyłość
  36.   pochyłość terenu
  37.   pochyły bok nasypu
  38.   podpora muru w kszta?cie filara
  39.   podpora muru w kszta?cie filara, przypora
  40. [Technika]   podpora muru w kszta?cie wystaj?cego na zewn?trz filara
  41. [Technika]   przypora
  42. [Technika]   przypora stosowana zw?aszcza w budownictwie gotyckim
  43.   przypora, podpora muru w kszta?cie filara
  44. [Geografia]   s + pniak z korzeniami w?ród stoków
  45. [Geografia]   spadzista ?ciana urwiska
  46.   spadzista p?aszczyzna
  47.   spadzista płaszczyzna terenu
  48.   spadzista ściana urwiska
  49. [Geografia]   stoczek
  50. [Geografia]   stok
  51. [Technika]   stok nasypu
  52. [Technika]   stok nasypu ziemnego
  53. [Geografia]   stok wa?u
  54.   stok wa?u lub nasypu
  55.   stromizna
  56.   stromy brzeg jeziora
  57.   stromy brzeg rzeki
  58. [Geografia]   szkarpa
  59. [Technika]   taka "wa?a"
  60. [Geografia]   upłaz
  61. [Geografia]   urwisko
  62. [Geografia]   wał
  63. [Geografia]   wie? w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie s?pole?skim,w gminie S?pólno Kraje?skie
  64. [Geografia]   wie? w województwie warmi?sko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Mi?om?y
  65. [Geografia]   wody jej odesz?y
  66. [Technika]   wzmocnienie cz?sto stosowana w budownictwie gotyckim
  67. [Technika]   zbocze nasypu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: