Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem skok Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gości



Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

skok


  1.   ...o tyczce
  2.   ...w bok
  3.   ...w bok, czyli krótkotrwały romans
  4.   ...w bok, czyli przelotny romans
  5.   ...w bok, krótkotrwa?y romans
  6. [Zoologia]   ?abi krok
  7. [Prawo i polityka]   ?upie?, kradzie?
  8. [Technika]   akceleracja
  9.   axel albo salto
  10.   axel bądź salto
  11.   axel lub salto
  12.   bryk, szybki ruch
  13.   bywa w bok
  14. [Sport]   bywa w dal, bywa w bok
  15. [Medycyna]   ci?nienia: przeskok, zmiana, zwrot
  16. [Prawo i polityka]   czyn rabusia
  17. [Sport]   daleki Ma?ysza
  18.   daleki Małysza
  19.   do wody albo na bank
  20.   do wody albo o tyczce
  21.   do wody albo w dal
  22.   do wody b?d? na bank
  23.   do wody b?d? w dal
  24.   do wody bądź na bank
  25.   do wody bądź o tyczce
  26.   do wody bądź w dal
  27.   do wody lub na bank
  28.   do wody lub o tyczce
  29.   do wody lub w dal
  30.   do wody z trampoliny
  31. [Prawo i polityka]   grabie?, wzrost
  32.   gwałtowny spadek temperatury
  33. [Literatura]   hop! do przodu
  34.   hycni?cie
  35.   hycnięcie
  36.   jeśli w bok to romans
  37. [Zoologia]   kangurzy krok
  38. [Sport]   konkurencja lekkoatletyczna
  39. [Sport]   konkurencja sportowa
  40.   krok kangura
  41. [Prawo i polityka]   krok prowadz?cy do paki
  42. [Zoologia]   krok zaj?ca
  43.   krok zająca
  44.   lansada albo nur
  45.   lansada bądź nur
  46.   lansada lub nur
  47. [Technika]   mo?e by? gwintu
  48.   mo?e by? o tyczce
  49. [Przysłowia]   mo?e by? w bok
  50.   może być gwintu
  51.   może być o tyczce
  52.   może być w bok
  53. [Prawo i polityka]   na bank
  54.   na bank albo przez konia
  55.   na bank albo w bok
  56.   na bank albo w dal
  57.   na bank b?d? w bok
  58.   na bank bądź do wody
  59.   na bank bądź przez konia
  60.   na bank bądź w bok
  61.   na bank bądź w dal
  62.   na bank lub przez konia
  63.   na bank lub w bok
  64.   na bank lub w dal
  65. [Sport]   na bungee
  66. [Sport]   na bungee-dla wielbicieli sportów ekstremalnych
  67. [Prawo i polityka]   na kas?
  68. [Sport]   nad poprzeczk? lub spadochronowy
  69.   nad poprzeczką albo spadochronowy
  70.   nad poprzeczką bądź spadochronowy
  71.   nad poprzeczką lub spadochronowy
  72. [Geografia]   nag?a zmiana ci?nienia
  73. [Technika]   nag?y przyrost
  74.   nagła zmiana ciśnienia
  75.   nagły przyrost
  76. [Prawo i polityka]   napad na bank
  77.   napad na jubilera
  78. [Prawo i polityka]   napad rabunkowy
  79. [Sport]   narciarski lub do wody
  80. [Sport]   niejeden w karierze A. Ma?ysza
  81.   niejeden w karierze A. Małysza
  82.   nieudany ko?czy si? wi?zieniem
  83.   nieudany kończy się więzieniem
  84.   nieudany to wi?zienie
  85. [Zoologia]   noga zaj?ca
  86. [Sport]   np. aksel
  87.   np. salto akrobaty
  88.   nur albo lansada
  89.   nur bądź lansada
  90.   nur lub lansada
  91.   o tyczce
  92.   o tyczce albo do wody
  93.   o tyczce albo na bank
  94.   o tyczce albo w bok
  95.   o tyczce albo w dal
  96.   o tyczce albo wzwy?
  97.   o tyczce b?d? na bank
  98.   o tyczce b?d? wzwy?
  99.   o tyczce bądź do wody
  100.   o tyczce bądź na bank
  101.   o tyczce bądź w bok
  102.   o tyczce bądź w dal
  103.   o tyczce bądź wzwyż
  104.   o tyczce lub do wody
  105. [Sport]   o tyczce lub na bank
  106.   o tyczce lub w bok
  107.   o tyczce lub w dal
  108.   o tyczce lub wzwy?
  109.   o tyczce, w dal albo wzwyż
  110.   o tyczce, w dal bądź wzwyż
  111.   o tyczce, w dal lub wzwyż
  112. [Sport]   o tyczce, wzwy? lub w bok
  113.   o tyczce, wzwyż albo w dal
  114.   o tyczce, wzwyż bądź w dal
  115.   o tyczce, wzwyż lub w dal
  116. [Zoologia]   odcinek stopy ptaków
  117. [Prawo i polityka]   oddawany na bank
  118. [Technika]   odleg?o?? mi?dzy 2 s?siednimi zwojami gwintu
  119. [Technika]   odleg?o?? mi?dzy dwoma s?siednimi grzbietami gwintu
  120.   odległość między dwoma zwojami gwintu
  121.   podskok, przeskok, sus
  122. [Sport]   poprzedzony rozbiegiem
  123. [Technika]   post?p szybki
  124. [Technika]   powierzchnia nasypu
  125.   przez konia albo na bank
  126.   przez konia bądź na bank
  127.   przez konia lub na bank
  128. [Prawo i polityka]   rabunek
  129.   raz w bok (od ?ony)
  130. [Sport]   rodzaj wyczynu sportowego
  131. [Sport]   rozbieg lekkoatlety ko?czy
  132. [Sport]   ruch gwa?towny
  133. [Technika]   ruch nag?y
  134. [Zoologia]   ruch pasikonika
  135. [Sport]   s?ynny Kozakiewicza
  136. [Sztuka]   salto akrobaty
  137.   salto albo axel
  138.   salto albo sus
  139.   salto b?d? sus
  140.   salto bądź axel
  141.   salto bądź sus
  142.   salto lub axel
  143.   salto lub sus
  144.   salto mortale
  145.   skok do wody albo o tyczce
  146.   skok do wody bądź o tyczce
  147.   skok do wody lub o tyczce
  148.   skok o tyczce albo do wody
  149.   skok o tyczce lub do wody
  150.   słynny Kozakiewicza
  151.   spadochronowy albo nad poprzeczką
  152.   spadochronowy albo wzwy?
  153.   spadochronowy b?d? wzwy?
  154.   spadochronowy bądź nad poprzeczką
  155. [Sport]   spadochronowy lub na bungee
  156.   spadochronowy lub nad poprzeczką
  157.   spadochronowy lub wzwy?
  158. [Zoologia]   sus
  159.   sus bądź salto
  160.   sus kangura
  161.   sus w bok
  162.   sus w dal
  163.   sus z koksu
  164. [Technika]   suw t?oka
  165.   suw tłoka
  166.   szczupak, ho?ubiec, ?abka
  167.   szybki postęp
  168.   tak okre?lany jest napad na bank
  169.   tak określany jest napad na bank
  170.   tak?e o tyczce
  171.   także o tyczce
  172.   uskok
  173.   w bok , to przelotny romans
  174.   w bok albo na bank
  175.   w bok albo o tyczce
  176.   w bok b?d? na bank
  177.   w bok b?d? o tyczce
  178.   w bok bądź na bank
  179.   w bok bądź o tyczce
  180.   w bok bądź w dal
  181.   w bok lub na bank
  182. [Sport]   w bok lub o tyczce
  183.   w bok to przelotny romans
  184.   w bok, powód rozwodów
  185. [Sport]   w dal - do piasku
  186. [Sport]   w dal - w sporcie
  187.   w dal albo do wody
  188.   w dal albo na bank
  189.   w dal albo o tyczce
  190.   w dal albo w bok
  191.   w dal albo wzwy?
  192.   w dal albo wzwyż
  193.   w dal albo z trampoliny
  194.   w dal b?d? do wody
  195.   w dal b?d? w bok
  196. [Sport]   w dal b?d? wzwy?
  197. [Sport]   w dal b?d? z trampoliny
  198.   w dal bądź do wody
  199.   w dal bądź na bank
  200.   w dal bądź o tyczce
  201.   w dal bądź w bok
  202.   w dal bądź wzwyż
  203.   w dal lub do wody
  204.   w dal lub na bank
  205.   w dal lub o tyczce
  206. [Sport]   w dal lub w bok
  207. [Sport]   w dal lub wzwy?
  208.   w dal lub wzwyż
  209.   w dal lub z trampoliny
  210. [Sport]   w dal na olimpiadzie
  211.   w dal, wzwy? albo o tyczce
  212. [Sport]   w dal, wzwy? lub o tyczce
  213.   w dal, wzwy?, o tyczce
  214.   w dal, wzwyż albo o tyczce
  215.   w dal, wzwyż bądź o tyczce
  216.   w dal, wzwyż lub o tyczce
  217. [Zoologia]   wróbla krok
  218. [Zoologia]   wyd?u?ony dolny odcinek nogi ptaka le??cy poni?ej stawu skokowego
  219. [Sport]   wykonany przez narciarza na skoczni
  220. [Prawo i polityka]   wypad rabunkowy
  221.   wypad rabunkowy, kradzie?
  222. [Sport]   wzwy? albo o tyczce
  223.   wzwy? albo spadochronowy
  224. [Sport]   wzwy? b?d? o tyczce
  225.   wzwy? b?d? spadochronowy
  226. [Sport]   wzwy? lub o tyczce
  227.   wzwy? lub spadochronowy
  228.   wzwy?, w dal albo w bok
  229.   wzwy?, w dal lub w bok
  230.   wzwyż albo w dal
  231.   wzwyż bądź w dal
  232.   wzwyż lub w dal
  233.   wzwyż, w dal albo o tyczce
  234.   wzwyż, w dal bądź o tyczce
  235.   wzwyż, w dal lub o tyczce
  236. [Sport]   z trampoliny do wody
  237. [Literatura]   z?odziejstwo, napad
  238. [Zoologia]   zaj?cza noga
  239. [Prawo i polityka]   zamach, wyskok
  240. [Wojsko]   ze spadochronem
  241.   ze spadochronem albo na bank
  242.   ze spadochronem b?d? na bank
  243.   ze spadochronem lub na bank
  244. [Sport]   ze spadochronem z samolotu
  245. [Technika]   zmiana gwa?towna
  246. [Sport]   zryw
  247.   zryw nag?y
  248. [Technika]   zwrot gwa?towny
  249. [Sport]   zwrot nag?y

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: