Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem skok Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

skok


  1.   ...o tyczce
  2.   ...w bok
  3.   ...w bok, czyli krótkotrwały romans
  4.   ...w bok, czyli przelotny romans
  5.   ...w bok, krótkotrwa?y romans
  6. [Zoologia]   ?abi krok
  7. [Prawo i polityka]   ?upie?, kradzie?
  8. [Technika]   akceleracja
  9.   axel albo salto
  10.   axel bądź salto
  11.   axel lub salto
  12.   bryk, szybki ruch
  13.   bywa w bok
  14. [Sport]   bywa w dal, bywa w bok
  15. [Medycyna]   ci?nienia: przeskok, zmiana, zwrot
  16. [Prawo i polityka]   czyn rabusia
  17. [Sport]   daleki Ma?ysza
  18.   daleki Małysza
  19.   do wody albo na bank
  20.   do wody albo o tyczce
  21.   do wody albo w dal
  22.   do wody b?d? na bank
  23.   do wody b?d? w dal
  24.   do wody bądź na bank
  25.   do wody bądź o tyczce
  26.   do wody bądź w dal
  27.   do wody lub na bank
  28.   do wody lub o tyczce
  29.   do wody lub w dal
  30.   do wody z trampoliny
  31. [Prawo i polityka]   grabie?, wzrost
  32.   gwałtowny spadek temperatury
  33. [Literatura]   hop! do przodu
  34.   hycni?cie
  35.   hycnięcie
  36.   jeśli w bok to romans
  37. [Zoologia]   kangurzy krok
  38. [Sport]   konkurencja lekkoatletyczna
  39. [Sport]   konkurencja sportowa
  40.   krok kangura
  41. [Prawo i polityka]   krok prowadz?cy do paki
  42. [Zoologia]   krok zaj?ca
  43.   krok zająca
  44.   lansada albo nur
  45.   lansada bądź nur
  46.   lansada lub nur
  47. [Technika]   mo?e by? gwintu
  48.   mo?e by? o tyczce
  49. [Przysłowia]   mo?e by? w bok
  50.   może być gwintu
  51.   może być o tyczce
  52.   może być w bok
  53. [Prawo i polityka]   na bank
  54.   na bank albo w bok
  55.   na bank b?d? w bok
  56.   na bank bądź do wody
  57.   na bank bądź w bok
  58.   na bank lub w bok
  59. [Sport]   na bungee
  60. [Sport]   na bungee-dla wielbicieli sportów ekstremalnych
  61. [Prawo i polityka]   na kas?
  62. [Sport]   nad poprzeczk? lub spadochronowy
  63.   nad poprzeczką albo spadochronowy
  64.   nad poprzeczką bądź spadochronowy
  65.   nad poprzeczką lub spadochronowy
  66. [Geografia]   nag?a zmiana ci?nienia
  67. [Technika]   nag?y przyrost
  68.   nagła zmiana ciśnienia
  69.   nagły przyrost
  70. [Prawo i polityka]   napad na bank
  71. [Prawo i polityka]   napad rabunkowy
  72. [Sport]   narciarski lub do wody
  73. [Sport]   niejeden w karierze A. Ma?ysza
  74.   niejeden w karierze A. Małysza
  75.   nieudany ko?czy si? wi?zieniem
  76.   nieudany kończy się więzieniem
  77.   nieudany to wi?zienie
  78. [Zoologia]   noga zaj?ca
  79. [Sport]   np. aksel
  80.   np. salto akrobaty
  81.   nur albo lansada
  82.   nur bądź lansada
  83.   nur lub lansada
  84.   o tyczce
  85.   o tyczce albo do wody
  86.   o tyczce albo na bank
  87.   o tyczce albo w bok
  88.   o tyczce albo w dal
  89.   o tyczce albo wzwy?
  90.   o tyczce b?d? na bank
  91.   o tyczce b?d? wzwy?
  92.   o tyczce bądź do wody
  93.   o tyczce bądź na bank
  94.   o tyczce bądź w bok
  95.   o tyczce bądź w dal
  96.   o tyczce bądź wzwyż
  97.   o tyczce lub do wody
  98. [Sport]   o tyczce lub na bank
  99.   o tyczce lub w bok
  100.   o tyczce lub w dal
  101.   o tyczce lub wzwy?
  102.   o tyczce, w dal albo wzwyż
  103.   o tyczce, w dal bądź wzwyż
  104.   o tyczce, w dal lub wzwyż
  105. [Sport]   o tyczce, wzwy? lub w bok
  106.   o tyczce, wzwyż albo w dal
  107.   o tyczce, wzwyż bądź w dal
  108.   o tyczce, wzwyż lub w dal
  109. [Zoologia]   odcinek stopy ptaków
  110. [Prawo i polityka]   oddawany na bank
  111. [Technika]   odleg?o?? mi?dzy 2 s?siednimi zwojami gwintu
  112. [Technika]   odleg?o?? mi?dzy dwoma s?siednimi grzbietami gwintu
  113.   odległość między dwoma zwojami gwintu
  114.   podskok, przeskok, sus
  115. [Sport]   poprzedzony rozbiegiem
  116. [Technika]   post?p szybki
  117. [Technika]   powierzchnia nasypu
  118. [Prawo i polityka]   rabunek
  119.   raz w bok (od ?ony)
  120. [Sport]   rodzaj wyczynu sportowego
  121. [Sport]   rozbieg lekkoatlety ko?czy
  122. [Sport]   ruch gwa?towny
  123. [Technika]   ruch nag?y
  124. [Zoologia]   ruch pasikonika
  125. [Sport]   s?ynny Kozakiewicza
  126. [Sztuka]   salto akrobaty
  127.   salto albo axel
  128.   salto albo sus
  129.   salto b?d? sus
  130.   salto bądź axel
  131.   salto bądź sus
  132.   salto lub axel
  133.   salto lub sus
  134.   salto mortale
  135.   skok do wody albo o tyczce
  136.   skok do wody bądź o tyczce
  137.   skok do wody lub o tyczce
  138.   skok o tyczce albo do wody
  139.   skok o tyczce lub do wody
  140.   słynny Kozakiewicza
  141.   spadochronowy albo nad poprzeczką
  142.   spadochronowy albo wzwy?
  143.   spadochronowy b?d? wzwy?
  144.   spadochronowy bądź nad poprzeczką
  145. [Sport]   spadochronowy lub na bungee
  146.   spadochronowy lub nad poprzeczką
  147.   spadochronowy lub wzwy?
  148. [Zoologia]   sus
  149.   sus bądź salto
  150.   sus kangura
  151.   sus w bok
  152.   sus w dal
  153.   sus z koksu
  154. [Technika]   suw t?oka
  155.   suw tłoka
  156.   szczupak, ho?ubiec, ?abka
  157.   szybki postęp
  158.   tak okre?lany jest napad na bank
  159.   tak określany jest napad na bank
  160.   tak?e o tyczce
  161.   także o tyczce
  162.   uskok
  163.   w bok , to przelotny romans
  164.   w bok albo na bank
  165.   w bok albo o tyczce
  166.   w bok b?d? na bank
  167.   w bok b?d? o tyczce
  168.   w bok bądź na bank
  169.   w bok bądź o tyczce
  170.   w bok bądź w dal
  171.   w bok lub na bank
  172. [Sport]   w bok lub o tyczce
  173.   w bok to przelotny romans
  174.   w bok, powód rozwodów
  175. [Sport]   w dal - do piasku
  176. [Sport]   w dal - w sporcie
  177.   w dal albo do wody
  178.   w dal albo o tyczce
  179.   w dal albo w bok
  180.   w dal albo wzwy?
  181.   w dal albo wzwyż
  182.   w dal albo z trampoliny
  183.   w dal b?d? do wody
  184.   w dal b?d? w bok
  185. [Sport]   w dal b?d? wzwy?
  186. [Sport]   w dal b?d? z trampoliny
  187.   w dal bądź do wody
  188.   w dal bądź o tyczce
  189.   w dal bądź w bok
  190.   w dal bądź wzwyż
  191.   w dal lub do wody
  192.   w dal lub o tyczce
  193. [Sport]   w dal lub w bok
  194. [Sport]   w dal lub wzwy?
  195.   w dal lub wzwyż
  196.   w dal lub z trampoliny
  197. [Sport]   w dal na olimpiadzie
  198.   w dal, wzwy? albo o tyczce
  199. [Sport]   w dal, wzwy? lub o tyczce
  200.   w dal, wzwy?, o tyczce
  201.   w dal, wzwyż albo o tyczce
  202.   w dal, wzwyż bądź o tyczce
  203.   w dal, wzwyż lub o tyczce
  204. [Zoologia]   wróbla krok
  205. [Zoologia]   wyd?u?ony dolny odcinek nogi ptaka le??cy poni?ej stawu skokowego
  206. [Sport]   wykonany przez narciarza na skoczni
  207. [Prawo i polityka]   wypad rabunkowy
  208.   wypad rabunkowy, kradzie?
  209. [Sport]   wzwy? albo o tyczce
  210.   wzwy? albo spadochronowy
  211. [Sport]   wzwy? b?d? o tyczce
  212.   wzwy? b?d? spadochronowy
  213. [Sport]   wzwy? lub o tyczce
  214.   wzwy? lub spadochronowy
  215.   wzwy?, w dal albo w bok
  216.   wzwy?, w dal lub w bok
  217.   wzwyż albo w dal
  218.   wzwyż bądź w dal
  219.   wzwyż lub w dal
  220.   wzwyż, w dal albo o tyczce
  221.   wzwyż, w dal bądź o tyczce
  222.   wzwyż, w dal lub o tyczce
  223. [Sport]   z trampoliny do wody
  224. [Literatura]   z?odziejstwo, napad
  225. [Zoologia]   zaj?cza noga
  226. [Prawo i polityka]   zamach, wyskok
  227. [Wojsko]   ze spadochronem
  228.   ze spadochronem albo na bank
  229.   ze spadochronem b?d? na bank
  230.   ze spadochronem lub na bank
  231. [Sport]   ze spadochronem z samolotu
  232. [Technika]   zmiana gwa?towna
  233. [Sport]   zryw
  234.   zryw nag?y
  235. [Technika]   zwrot gwa?towny
  236. [Sport]   zwrot nag?y

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: