Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem skok Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

skok


  1.   ...o tyczce
  2.   ...w bok
  3.   ...w bok, czyli krótkotrwały romans
  4.   ...w bok, czyli przelotny romans
  5.   ...w bok, krótkotrwa?y romans
  6. [Zoologia]   ?abi krok
  7. [Prawo i polityka]   ?upie?, kradzie?
  8. [Technika]   akceleracja
  9.   axel albo salto
  10.   axel bądź salto
  11.   axel lub salto
  12.   bryk, szybki ruch
  13.   bywa w bok
  14. [Sport]   bywa w dal, bywa w bok
  15. [Medycyna]   ci?nienia: przeskok, zmiana, zwrot
  16. [Prawo i polityka]   czyn rabusia
  17. [Sport]   daleki Ma?ysza
  18.   daleki Małysza
  19.   do wody albo na bank
  20.   do wody albo o tyczce
  21.   do wody albo w dal
  22.   do wody b?d? na bank
  23.   do wody b?d? w dal
  24.   do wody bądź na bank
  25.   do wody bądź o tyczce
  26.   do wody bądź w dal
  27.   do wody lub na bank
  28.   do wody lub o tyczce
  29.   do wody lub w dal
  30.   do wody z trampoliny
  31. [Prawo i polityka]   grabie?, wzrost
  32.   gwałtowny spadek temperatury
  33. [Literatura]   hop! do przodu
  34.   hycni?cie
  35.   hycnięcie
  36.   jeśli w bok to romans
  37. [Zoologia]   kangurzy krok
  38. [Sport]   konkurencja lekkoatletyczna
  39. [Sport]   konkurencja sportowa
  40.   krok kangura
  41. [Prawo i polityka]   krok prowadz?cy do paki
  42. [Zoologia]   krok zaj?ca
  43.   krok zająca
  44.   lansada albo nur
  45.   lansada bądź nur
  46.   lansada lub nur
  47. [Technika]   mo?e by? gwintu
  48.   mo?e by? o tyczce
  49. [Przysłowia]   mo?e by? w bok
  50.   może być gwintu
  51.   może być o tyczce
  52.   może być w bok
  53. [Prawo i polityka]   na bank
  54.   na bank albo przez konia
  55.   na bank albo w bok
  56.   na bank b?d? w bok
  57.   na bank bądź do wody
  58.   na bank bądź przez konia
  59.   na bank bądź w bok
  60.   na bank lub przez konia
  61.   na bank lub w bok
  62. [Sport]   na bungee
  63. [Sport]   na bungee-dla wielbicieli sportów ekstremalnych
  64. [Prawo i polityka]   na kas?
  65. [Sport]   nad poprzeczk? lub spadochronowy
  66.   nad poprzeczką albo spadochronowy
  67.   nad poprzeczką bądź spadochronowy
  68.   nad poprzeczką lub spadochronowy
  69. [Geografia]   nag?a zmiana ci?nienia
  70. [Technika]   nag?y przyrost
  71.   nagła zmiana ciśnienia
  72.   nagły przyrost
  73. [Prawo i polityka]   napad na bank
  74. [Prawo i polityka]   napad rabunkowy
  75. [Sport]   narciarski lub do wody
  76. [Sport]   niejeden w karierze A. Ma?ysza
  77.   niejeden w karierze A. Małysza
  78.   nieudany ko?czy si? wi?zieniem
  79.   nieudany kończy się więzieniem
  80.   nieudany to wi?zienie
  81. [Zoologia]   noga zaj?ca
  82. [Sport]   np. aksel
  83.   np. salto akrobaty
  84.   nur albo lansada
  85.   nur bądź lansada
  86.   nur lub lansada
  87.   o tyczce
  88.   o tyczce albo do wody
  89.   o tyczce albo na bank
  90.   o tyczce albo w bok
  91.   o tyczce albo w dal
  92.   o tyczce albo wzwy?
  93.   o tyczce b?d? na bank
  94.   o tyczce b?d? wzwy?
  95.   o tyczce bądź do wody
  96.   o tyczce bądź na bank
  97.   o tyczce bądź w bok
  98.   o tyczce bądź w dal
  99.   o tyczce bądź wzwyż
  100.   o tyczce lub do wody
  101. [Sport]   o tyczce lub na bank
  102.   o tyczce lub w bok
  103.   o tyczce lub w dal
  104.   o tyczce lub wzwy?
  105.   o tyczce, w dal albo wzwyż
  106.   o tyczce, w dal bądź wzwyż
  107.   o tyczce, w dal lub wzwyż
  108. [Sport]   o tyczce, wzwy? lub w bok
  109.   o tyczce, wzwyż albo w dal
  110.   o tyczce, wzwyż bądź w dal
  111.   o tyczce, wzwyż lub w dal
  112. [Zoologia]   odcinek stopy ptaków
  113. [Prawo i polityka]   oddawany na bank
  114. [Technika]   odleg?o?? mi?dzy 2 s?siednimi zwojami gwintu
  115. [Technika]   odleg?o?? mi?dzy dwoma s?siednimi grzbietami gwintu
  116.   odległość między dwoma zwojami gwintu
  117.   podskok, przeskok, sus
  118. [Sport]   poprzedzony rozbiegiem
  119. [Technika]   post?p szybki
  120. [Technika]   powierzchnia nasypu
  121.   przez konia albo na bank
  122.   przez konia bądź na bank
  123.   przez konia lub na bank
  124. [Prawo i polityka]   rabunek
  125.   raz w bok (od ?ony)
  126. [Sport]   rodzaj wyczynu sportowego
  127. [Sport]   rozbieg lekkoatlety ko?czy
  128. [Sport]   ruch gwa?towny
  129. [Technika]   ruch nag?y
  130. [Zoologia]   ruch pasikonika
  131. [Sport]   s?ynny Kozakiewicza
  132. [Sztuka]   salto akrobaty
  133.   salto albo axel
  134.   salto albo sus
  135.   salto b?d? sus
  136.   salto bądź axel
  137.   salto bądź sus
  138.   salto lub axel
  139.   salto lub sus
  140.   salto mortale
  141.   skok do wody albo o tyczce
  142.   skok do wody bądź o tyczce
  143.   skok do wody lub o tyczce
  144.   skok o tyczce albo do wody
  145.   skok o tyczce lub do wody
  146.   słynny Kozakiewicza
  147.   spadochronowy albo nad poprzeczką
  148.   spadochronowy albo wzwy?
  149.   spadochronowy b?d? wzwy?
  150.   spadochronowy bądź nad poprzeczką
  151. [Sport]   spadochronowy lub na bungee
  152.   spadochronowy lub nad poprzeczką
  153.   spadochronowy lub wzwy?
  154. [Zoologia]   sus
  155.   sus bądź salto
  156.   sus kangura
  157.   sus w bok
  158.   sus w dal
  159.   sus z koksu
  160. [Technika]   suw t?oka
  161.   suw tłoka
  162.   szczupak, ho?ubiec, ?abka
  163.   szybki postęp
  164.   tak okre?lany jest napad na bank
  165.   tak określany jest napad na bank
  166.   tak?e o tyczce
  167.   także o tyczce
  168.   uskok
  169.   w bok , to przelotny romans
  170.   w bok albo na bank
  171.   w bok albo o tyczce
  172.   w bok b?d? na bank
  173.   w bok b?d? o tyczce
  174.   w bok bądź na bank
  175.   w bok bądź o tyczce
  176.   w bok bądź w dal
  177.   w bok lub na bank
  178. [Sport]   w bok lub o tyczce
  179.   w bok to przelotny romans
  180.   w bok, powód rozwodów
  181. [Sport]   w dal - do piasku
  182. [Sport]   w dal - w sporcie
  183.   w dal albo do wody
  184.   w dal albo o tyczce
  185.   w dal albo w bok
  186.   w dal albo wzwy?
  187.   w dal albo wzwyż
  188.   w dal albo z trampoliny
  189.   w dal b?d? do wody
  190.   w dal b?d? w bok
  191. [Sport]   w dal b?d? wzwy?
  192. [Sport]   w dal b?d? z trampoliny
  193.   w dal bądź do wody
  194.   w dal bądź o tyczce
  195.   w dal bądź w bok
  196.   w dal bądź wzwyż
  197.   w dal lub do wody
  198.   w dal lub o tyczce
  199. [Sport]   w dal lub w bok
  200. [Sport]   w dal lub wzwy?
  201.   w dal lub wzwyż
  202.   w dal lub z trampoliny
  203. [Sport]   w dal na olimpiadzie
  204.   w dal, wzwy? albo o tyczce
  205. [Sport]   w dal, wzwy? lub o tyczce
  206.   w dal, wzwy?, o tyczce
  207.   w dal, wzwyż albo o tyczce
  208.   w dal, wzwyż bądź o tyczce
  209.   w dal, wzwyż lub o tyczce
  210. [Zoologia]   wróbla krok
  211. [Zoologia]   wyd?u?ony dolny odcinek nogi ptaka le??cy poni?ej stawu skokowego
  212. [Sport]   wykonany przez narciarza na skoczni
  213. [Prawo i polityka]   wypad rabunkowy
  214.   wypad rabunkowy, kradzie?
  215. [Sport]   wzwy? albo o tyczce
  216.   wzwy? albo spadochronowy
  217. [Sport]   wzwy? b?d? o tyczce
  218.   wzwy? b?d? spadochronowy
  219. [Sport]   wzwy? lub o tyczce
  220.   wzwy? lub spadochronowy
  221.   wzwy?, w dal albo w bok
  222.   wzwy?, w dal lub w bok
  223.   wzwyż albo w dal
  224.   wzwyż bądź w dal
  225.   wzwyż lub w dal
  226.   wzwyż, w dal albo o tyczce
  227.   wzwyż, w dal bądź o tyczce
  228.   wzwyż, w dal lub o tyczce
  229. [Sport]   z trampoliny do wody
  230. [Literatura]   z?odziejstwo, napad
  231. [Zoologia]   zaj?cza noga
  232. [Prawo i polityka]   zamach, wyskok
  233. [Wojsko]   ze spadochronem
  234.   ze spadochronem albo na bank
  235.   ze spadochronem b?d? na bank
  236.   ze spadochronem lub na bank
  237. [Sport]   ze spadochronem z samolotu
  238. [Technika]   zmiana gwa?towna
  239. [Sport]   zryw
  240.   zryw nag?y
  241. [Technika]   zwrot gwa?towny
  242. [Sport]   zwrot nag?y

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: