Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem specjalista Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

specjalista


  1. [Botanika]   ??karz - w zakresi? ??karstwa
  2. [Literatura]   autorytet, opiniotwórca
  3.   bardzo dobrze zna swój fach
  4. [Literatura]   bieg?y, rzemiecha, konsultant
  5. [Sztuka]   chalkograf - w zakresie chalkografii
  6.   człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
  7. [Ekonomia]   ekonometryk - w zakresie ekonometrii
  8. [Ekonomia]   ekonomista - w zakresie ekonomii
  9. [Technika]   ekspert, spec, majster
  10.   ekspert,znawca
  11. [Technika]   elektroakustyk - w dziedzinie elektroakustyki
  12. [Waluty]   elektrofizjolog - w dziedzinie elekrtofizjologii
  13. [Technika]   elektromechanik - w dziedzinie elektromechaniki
  14. [Technika]   elektronik - w dziedzinie elektroniki
  15. [Technika]   elektrotechnik - w zakresie elektrotechniki
  16. [Medycyna]   embriolog - w dziedzinie embriologii
  17. [Medycyna]   endokrynolog - w zakresie endokrynologii (gruczo?ów wewn?trznych)
  18. [Technika]   energetyk - w zakresie energetyki
  19. [Zoologia]   entomolog - w zakresie entomologii
  20. [Medycyna]   enzymolog - w enzymologii, badacz enzymów
  21. [Medycyna]   epidemiolog - w zakresie epidemiologii i chorób epidemiologicznych
  22. [Medycyna]   ergonom - w dziedzinie ergometrii
  23. [Literatura]   erudyta, augur
  24. [Literatura]   etiopista - w zakresie etiopistyki
  25. [Geografia]   etnograf - w zakresie etnografii
  26. [Historia]   etnolog - w dziedzinie etnologii
  27. [Zoologia]   etolog - w zakresie etologii
  28. [Historia]   etruskolog - w zakresie jezyka, kultury , historii Etrusków
  29. [Literatura]   etymolog - w zakresie pochodzenia wyrazów, etymologii
  30. [Technika]   fachman, fachowiec, fachura
  31.   fachowiec
  32. [Medycyna]   farmakolog - w zakresie farmakologii
  33. [Zoologia]   faunista - w zakresie faunistyki
  34. [Botanika]   fenolog - w zakresie fenologii
  35. [Edukacja]   filolog - w zakresie filologii
  36. [Botanika]   fitopatolog - w zakresie fitopatologii
  37. [Botanika]   fitosocjolog - w zakresie fitosocjologii
  38. [Geografia]   fizjograf - specjalista w dziedzinie fizjografii
  39. [Medycyna]   fizjolog - w zakresie fizjologii
  40. [Fizyka]   fizykochemik - naukowiec w dziedzinie fizykochemii
  41. [Medycyna]   foniatra - w zakresie foniatrii
  42. [Literatura]   fonolog - w zakresie fonologii
  43. [Film]   fototechnik - z zakresu fototechniki
  44. [Filozofia]   futurolog w zakresie futurologii :prognosta , prognostyk , prognozer
  45.   garbarz - w zakresie garbarstwa
  46. [Gastronomia]   garma?er - w produkcji wyrobów garma?eryjnych
  47. [Gastronomia]   gastronom - w dziedzinie sztuki kulinarnej
  48. [Medycyna]   genetyk - w zakresie genetyki
  49. [Geografia]   geodeta - w zakresie geodezji
  50. [Edukacja]   geofizyk - w zakresie geofizyki
  51. [Geografia]   geograf - w zakresie geografii
  52. [Geografia]   geolog - w zakresie geologii
  53. [Geografia]   geometra - w zakresie pomiarów gruntów ; mierniczy
  54. [Edukacja]   glacjolog - w zakresie glacjologii
  55. [Botanika]   gleboznawca - w zakresie gleboznawstwa
  56. [Literatura]   gramatyk - w zakresie gramatyki
  57. [Literatura]   hebraista - w zakresie hebraistyki
  58. [Astronomia]   heliofizyk - w zakresie heliofizyki
  59. [Zoologia]   helmintolog - w zakresie helmintologii
  60. [Medycyna]   hematolog - w zakresie hematologii
  61. [Historia]   heraldyk - od herbów i rodów szlacheckich
  62. [Historia]   hetytolog - badacz j?zyka , dziejów Hetytów
  63. [Medycyna]   higienista - w zakresie higieny
  64. [Literatura]   hinduista - w zakresie hinduistyki
  65. [Zoologia]   hipolog - w zakresie hipologii
  66. [Medycyna]   histolog - w zakresie histologii
  67. [Zoologia]   histopatolog - w zakresie histopatologii
  68. [Filozofia]   historiozof - w zakresie historiozofii
  69. [Technika]   hydroakustyk - w zakresie hydroakustyki
  70. [Zoologia]   hydrobiolog - w zakresie hydrobiologii
  71. [Edukacja]   hydroenergetyk w zakresie hydroenergetyki
  72. [Technika]   hydrogeolog - w zakresie hydrogeologii
  73. [Geografia]   hydrograf - w zakresie hydrografii
  74. [Geografia]   hydrolog - w zakresie hydrologii
  75. [Fizyka]   hydromechanik - w zakresie hydromechaniki
  76. [Technika]   hydrotechnik - w zakresie hyderotechniki
  77. [Zoologia]   ichtiolog - w zakresie ichtiologii (o rybach)
  78. [Sztuka]   ikonolog - w zakresie ikonologii
  79. [Medycyna]   immunolog - w zakresie immunologii
  80. [Literatura]   indianista - zajmuj?cy si? indianistyk?
  81. [Literatura]   indoeuropeista - w zakresie indoeuropeistyki
  82. [Literatura]   indolog - w zakresie indologii
  83. [Informatyka]   informatyk - w zakresie informatyki
  84. [Technika]   konstruktor - w zakresie projektowania konstrukcji technicznych
  85. [Edukacja]   kosmobiolog - w dziedzinie kosmobiologii
  86. [Astronomia]   kosmofizyk - w zakresie kosmofizyki
  87. [Astronomia]   kosmograf - w zakresie kosmografii
  88. [Astronomia]   kosmolog - w zakresie kosmologii
  89. [Sztuka]   kostiumolog - w zakresie kostiumologii
  90. [Botanika]   le?nik - w zakresie gospodarki le?nej
  91. [Literatura]   leksykograf - w zakresie leksykografii , s?ownikarz
  92. [Literatura]   leksykolog - w zakresie leksykologii
  93. [Geografia]   limnolog - w zakresie limnologii
  94. [Literatura]   lingwista - (j?zykoznawca) od lingwistyki
  95. [Sztuka]   litograf - w zakresie litografii
  96. [Filozofia]   logik - w zakresie logiki
  97. [Medycyna]   logopatolog - w zakresie logopatologii
  98. [Medycyna]   logopeda - w zakresie logopedii
  99. [Geografia]   ludoznawca - w zakresie ludoznawstwa
  100. [Technika]   macher, szpenio, wyga
  101. [Technika]   magik, z?ota r?czka
  102. [Technika]   majster nad majstrami
  103. [Ekonomia]   makrosocjolog - w zakresie makrosocjologii
  104. [Medycyna]   masa?ysta - od robienia masa?u
  105. [Edukacja]   matematyk - w zakresie matematyki
  106. [Ekonomia]   materia?oznawca - w zakresie materia?oznawstwa
  107. [Technika]   mechanik - w dziedzinie mechaniki
  108. [Technika]   mechanizator - zajmuj?cy si? mechanizacj?
  109. [Technika]   metaloznawca - w zakresie metalonzawstwa
  110. [Technika]   metalurg - w zakresie metalurgii
  111. [Geografia]   meteorolog - w dziedzinie meteorologii
  112. [Edukacja]   metodyk - w zakresie metodyki nauczania
  113. [Sztuka]   miedziorytnik w zakresie miedziorytnictwa
  114. [Botanika]   mikolog - w zakresie mikologii
  115. [Botanika]   mikrobiolog - w dziedzinie mikrobiologii
  116. [Botanika]   mikrolog - w zakresie mikrologii
  117. [Geografia]   mikropaleontolog - w zakresie mikropaleontologii
  118. [Geografia]   minerolog - w zakresie mineralogii
  119. [Literatura]   mistrz, arbiter
  120. [Historia]   mitolog - w zakresie mitologii ; badacz mitologii
  121. [Technika]   modelarz - projektowanie i wykonastwo modeli
  122. [Sztuka]   modelator - modeluje elementy dekoracyjne i rekwizyty
  123. [Edukacja]   mongolista - w dziedzinie mongolistyki
  124. [Żeglarstwo]   motorzysta- w dziedzinie obs?ugi (budowy) silników okr?towych
  125. [Edukacja]   naukoznawca w zakresie w naukoznawstwa
  126. [Medycyna]   nefrolog w zakresie nefrologii
  127. [Medycyna]   neurochirurg , w dziedzinie neurochirurgii
  128. [Medycyna]   neurofizjolog , w dziedzinie neurofizjologii
  129. [Medycyna]   neurolog, w zakresie chorób nerwowych
  130. [Medycyna]   neuropatolog, w zakresie neuropatologii
  131. [Technika]   normalizator - od norm technicznych
  132. [Informatyka]   numeryk - w zakresie metod numerycznych
  133. [Ekonomia]   numizmatyk - w zakresie numizmatyki
  134. [Technika]   o?wietleniowiec - w zakresie o?wietlenia
  135. [Geografia]   oceanolog - w zakresie oceanologii
  136. [Technika]   odlewnik - w zakresie odlewnictwa
  137. [Medycyna]   odontolog - w zakresie odontologii
  138. [Medycyna]   oftalmolog - w zakresie oftalmologii
  139. [Żeglarstwo]   okr?towiec - w zakresie budowy okr?tów
  140. [Medycyna]   okulista - w zakresie okulistyki
  141. [Medycyna]   onkolog - od chorób nowotworowych
  142. [Literatura]   onomasta - w zakresie nazewnictwa
  143. [Edukacja]   organik - w dziedzinie chemii organicznej
  144. [Sztuka]   orientalista - zajmuje si? kulturami Wschodu
  145. [Zoologia]   ornitolog - naukowiec, który zajmuje si? ptakami
  146. [Medycyna]   ortodonta - w zakresie ortodoncji
  147. [Medycyna]   otiatra - w zakresie otiatrii
  148. [Medycyna]   otolog - w zakresie otologii
  149. [Medycyna]   otorynolaryngolog - w zakresie chorób uszu, nosa, krtani
  150. [Technika]   papiernik - w zakresie produkcji papieru
  151. [Literatura]   papirolog - w zakresie papirologii (badania papirusów)
  152. [Medycyna]   parapsycholog w zakresie parapsychologii
  153. [Medycyna]   parazytolog - w dziedzinie parazytologii
  154. [Literatura]   paremiolog, w zakresie paremiologii
  155. [Medycyna]   patolog - w zakresie patologii
  156. [Film]   peruwiańsko-amerykański film z 1994 roku, w reżyserii Luisa Llosa
  157. [Chemia]   petrochemik - w dziedzinie petrochemii
  158. [Geografia]   petrograf - w dziedzinie petrografi
  159. [Wojsko]   pirotechnik - w dziedzinie pirotechniki
  160. [Ekonomia]   planista - od planów gospodarczych
  161. [Prawo i polityka]   politolog, w zakresie politologii
  162. [Botanika]   pomolog w zakresie pomologii (sadownictwa)
  163. [Technika]   powaga, wyrocznia
  164. [Edukacja]   prakseolog - w zakresie prakseologii
  165. [Literatura]   prasoznawca - w zakresie prasoznawstwa
  166. [Historia]   prehistoryk - w zakresie prehistorii
  167. [Informatyka]   programista - w zakresie programowania
  168. [Technika]   projektant - w zakresie projektowania
  169. [Medycyna]   protetyk - wykonuj?cy protezy
  170. [Literatura]   prozodysta - w zakresie prozodii
  171. [Medycyna]   radiolog - w zakresie radiologii
  172. [Technika]   radiomechanik - w zakresie mechaniki radiowej ; radiotechnik
  173. [Technika]   radiotechnik - w zakresie mechaniki radiowej ; radiomechanik
  174. [Technika]   radiowiec - w zakresie radiotechniki
  175. [Medycyna]   reanimator - w zakresie reanimacji
  176. [Medycyna]   rehabilitant - w zakresie rehabilitacji
  177. [Medycyna]   rentgenolog - w zakresie rentgenologii
  178. [Medycyna]   reumatolog - w zakresie reumatologii
  179. [Edukacja]   runolog - w zakresie runologii
  180. [Ekonomia]   rzeczoznawca, opiniodawca
  181. [Geografia]   speleolog w zakresie badania jaski?
  182. [Medycyna]   stomatolog - w zakresie stomatologii
  183. [Technika]   technik, profesjonalista, profesjona?
  184. [Film]   w dziedzinie filmów krótkometra?owych to krótkometra?ysta
  185. [Literatura]   w zakresie bibliografii to ksi?goznawca
  186. [Medycyna]   w zakresie chorób wewn?trznych to internista
  187. [Botanika]   w zakresie dendrologi to dendrolog
  188. [Edukacja]   w zakresie ekologii to ekolog
  189. [Edukacja]   w zakresie japonistyki to japonista
  190. [Edukacja]   w zakresie japonologii to japonolog
  191. [Edukacja]   w zakresie kraniologii to kraniolog
  192. [Prawo i polityka]   w zakresie kryminalistyki to kryminalistyk
  193. [Prawo i polityka]   w zakresie kryminologii to kryminolog
  194. [Sztuka]   w zakresie kulturoznawstwa to kulturoznawca
  195. [Sztuka]   w zakresie muzeografii to muzeograf
  196. [Sztuka]   w zakresie muzeologii to muzeolog
  197. [Edukacja]   w zakresie muzykografii to muzykograf
  198. [Edukacja]   w zakresie muzykologii to muzykolog
  199. [Wojsko]   w zakresie wiedzy o szyfrach to kryptograf
  200. [Technika]   wyjadacz, rutyniarz, artysta
  201. [Literatura]   zawodowiec, koneser
  202. [Technika]   znawca, praktyk, rzemiecha

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: