Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem tabor Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

tabor


  1. [Geografia]   ... Ma?y wie? w woj. wielkopolskim, w powiecie k?pi?skim, w gminie Bralin
  2. [Geografia]   ... Wielki wie? w woj. wielkopolskim, w powiecie k?pi?skim, w gminie Bralin
  3.   ?rodki transportowe dla wojska
  4.   ?rodki transportu, transport
  5. [Geografia]   Artur (1968 - 2010), polski autor filmów przyrodniczych, podró?nik
  6.   barwny obóz
  7. [Religie]   biblijna góra w Galilei
  8.   cyga?ska "karawana"
  9.   cyga?ski albo drogowy
  10.   cyga?ski b?d? drogowy
  11.   cyga?ski lub drogowy
  12.   cyga?ski obóz
  13.   cyga?ski, miejski, warowny...
  14.   Cyganie w ruchu
  15.   cygańska karawana
  16.   cygański albo drogowy
  17.   cygański bądź drogowy
  18.   cygański lub drogowy
  19. [Film]   czasem w?druje do nieba
  20. [Geografia]   daw. Taba, w dolnym biegu Morawa,Murawa, Morwawa rzeka lewy dop?yw Wis?oka
  21.   domy w drodze
  22.   domy w podró?y
  23.   drogowy albo cyga?ski
  24.   drogowy albo cygański
  25.   drogowy b?d? cyga?ski
  26.   drogowy bądź cygański
  27.   drogowy lub cyga?ski
  28.   drogowy lub cygański
  29.   dzielnica Lublany
  30. [Literatura]   emigracyjne pismo ukrai?skie wydawane w Polsce w latach 20 i 30 XX wieku
  31. [Literatura]   fikcyjna wyspa z powie?ci Juliusza Verne'a
  32.   gmina w Minnesocie
  33.   gmina w S?owenii
  34. [Geografia]   gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk w USA
  35. [Geografia]   góra w Czechach
  36. [Geografia]   góra w Izraelu
  37. [Geografia]   góra w Izraelu, w Galilei(588 m n.p.m.)
  38. [Pojazdy]   grupa podró?uj?cych wozów konnych
  39.   grupa wozów cygańskich
  40. [Geografia]   grzbiet w Pieninach Spiskich
  41.   jad? wozy kolorowe
  42.   kiedy? obóz z kolorowymi wozami
  43.   kiedyś grupa cygańskich wozów
  44. [Technika]   kolejowy lub cyga?ski
  45.   lokomotywy i wagony
  46.   miasto w Czechach
  47. [Geografia]   miasto w Czechach, nad rzek? Luznice
  48. [Geografia]   miasto w po?udniowej cz??ci Czech
  49. [Geografia]   miasto w stanie Dakota Po?udniowa, w hrabstwie Bon Homme w USA
  50.   miasto w stanie Iowa
  51. [Geografia]   miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills w USA
  52.   miejscowo?? w Dakocie Po?udniowej
  53.   mobilny cyga?ski
  54.   obóz cyga?ski
  55. [Geografia]   obóz Cyganów
  56. [Geografia]   obóz Romów
  57.   obóz, obozowisko, szatra
  58. [Wojsko]   oddzia? w armii tureckiej
  59.   ogó? ?rodków przewozowych
  60.   ogó? autobusów
  61. [Pojazdy]   ogó? pojazdów danego rodzaju
  62. [Pojazdy]   ogó? pojazdów PKP
  63. [Pojazdy]   ogó? pojazdów przewo?nika
  64.   ogół pojazdów danej firmy
  65.   ogół pojazdów firmy
  66.   park samochodowy, park transportowy
  67.   pojazdy do przewozu osób i towarów
  68.   rzeka nad któr? le?y Rymanów-Zdrój
  69. [Geografia]   rzeka w województwie podkarpackim, lewy dop?yw Wis?oka
  70. [Geografia]   strumie? p?yn?cy w Dolnej Galilei w pó?nocnej cz??ci Izraela
  71. [Wojsko]   w armii tureckiej oddzia? wojska, odpowiadaj?cy batalionowi piechoty
  72.   w?drowcy na postoju
  73.   w?druj?ca grupa Cyganów
  74.   w?druj?ca grupa Romów
  75. [Geografia]   w?druj?cy cyganie
  76. [Geografia]   w?druj?cy romowie
  77.   wędrujący Cyganie
  78.   wędrujący Romowie
  79. [Geografia]   wie? w woj. mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Celestynów
  80. [Religie]   Wojciech (1453 - 1507), biskup wile?ski
  81. [Wojsko]   wozy dla wojska
  82. [Wojsko]   wozy wojskowe z zaopatrzeniem
  83. [Pojazdy]   wóz przewóz
  84. [Pojazdy]   wszystkie poci?gi, którymi dysponuje kolej

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: