Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem tabulator Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

tabulator


  1.   jeden z klawiszy maszyny do pisania
  2. [Informatyka]   klawisz komputera
  3. [Technika]   klawisz maszyny do pisania, przesuwający głowicę drukującą do odpowiedniej kolumny druku
  4. [Technika]   maszyna licz?co-analityczna
  5. [Technika]   maszyna licząco-analityczna, służąca do drukowania wyników obliczeń
  6. [Technika]   urz?dzenie w maszynach do pisania umo?liwiaj?ce szybkie przesuwanie wa?ka i zatrzymywanie go w wyznaczonych miejscach
  7. [Informatyka]   znak odpowiadaj?cy operacji przej?cia do pisania w nast?pnej kolumnie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: