Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem talk Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

talk


  1.   "duper" puder
  2. [Film]   ... - show w telewizji
  3. [Geografia]   1 w skali Mohsa
  4.   ?liski proszek
  5. [Medycyna]   ?ojek
  6. [Geografia]   ?ojek, minera?
  7.   ?rodek kosmetyczny
  8.   ?rodek kosmetyczny do stóp
  9. [Medycyna]   ?rodek kosmetyczny w postaci pudru
  10. [Muzyka]   album grupy Yes, wydany w 1994 roku
  11. [Chemia]   bardzo mi?kki materia?
  12.   bardzo mi?kki minera?
  13. [Medycyna]   bardzo mi?kki minera? u?ywany w kosmetyce i lecznictwie
  14. [Medycyna]   bardzo mi?kki minera?, g?ówny sk?adnik zasypek
  15. [Chemia]   bardzo mi?kki minera?, sk?adnik zasypek
  16. [Geografia]   bardzo miękki minerał
  17. [Technika]   bardzo miękki minerał (1 w skali twardości Mohsa)
  18. [Medycyna]   bia?a zasypka
  19. [Chemia]   bia?y proszek kosmetyczny
  20. [Medycyna]   bia?y puder u?ywany do piel?gnacji skóry
  21.   biały kosmetyczny proszek
  22.   do pudrowania stóp
  23. [Chemia]   do wyrobu pudru
  24. [Medycyna]   dzieci?ca zasypka
  25.   g?owny sk?adnik zasypek
  26.   główny składnik zasypek
  27.   inaczej zasypka
  28. [Chemia]   kosmetyczny minera?
  29.   kosmetyczny proszek
  30. [Chemia]   kosmetyk aptekarza
  31.   kosmetyk bobaska
  32.   kosmetyk do stóp
  33. [Medycyna]   kosmetyk w proszku
  34. [Chemia]   krzemian magnezu
  35. [Chemia]   krzemian magnezu uwodniony
  36.   łojek
  37. [Technika]   materia? na zasypk?
  38. [Geografia]   mi?kki i t?usty w dotyku minera?
  39. [Chemia]   mi?kki minera?
  40. [Chemia]   mi?kki minera? na pudry
  41. [Chemia]   mi?kki minera?, ?ojek
  42. [Medycyna]   mia?ki kosmetyk do piel?gnacji skóry
  43. [Geografia]   minera? bia?awozielonawy
  44.   minera? do stóp
  45.   minera? do wyrobu pudrów
  46.   minera? kosmetyczny
  47. [Technika]   minera? mi?kki, t?usty w dotyku, u?ywany jako zasypka osuszaj?ca
  48.   minera? na pudry
  49. [Technika]   minera? na pudry i zasypki
  50. [Medycyna]   minera? na zasypki
  51.   minera? na zasypki i pudry
  52.   minera? stosowany w kosmetyce
  53. [Medycyna]   minera? t?usty w dotyku, mi?kki, u?ywany jako zasypka osuszaj?ca
  54. [Medycyna]   minera? u?ywany jako zasypka osuszaj?ca, mi?kki
  55.   minera? u?ywany w kosmetyce
  56.   minera? w zasypce
  57. [Chemia]   minera? w zasypkach
  58. [Geografia]   minera? z gromady krzemianów
  59.   minera? z zasypek
  60. [Chemia]   minera?, ?ojek
  61.   mineralny kosmetyk
  62. [Medycyna]   mineralny puder
  63.   minerał na zasypki
  64.   minerał zwany łojkiem
  65.   na d?oniach ci??arowca
  66.   na d?oniach sztangisty
  67.   na dłoniach ciężarowca
  68.   na dłoniach sztangisty
  69.   na rękach sztangisty
  70. [Medycyna]   na zasypki
  71.   najbardziej mi?kki z minera?ów
  72.   potocznie puder, zasypka
  73. [Sport]   proszek dla sztangisty
  74. [Medycyna]   proszek goj?cy skór?
  75. [Technika]   proszek kosmetyczny
  76. [Medycyna]   proszek na zasypk?
  77.   proszek sztangisty
  78. [Sport]   przyda si? sztangi?cie
  79. [Medycyna]   puder
  80.   puder ci??arowca
  81.   puder ci??arowców
  82.   puder dla ci??arowca
  83. [Technika]   puder do d?tek
  84.   puder do stóp
  85.   puder kosmetyczny
  86.   puder, zasypka
  87.   rodzaj zasypki do cia?a
  88. [Muzyka]   singiel zespo?u Coldplay
  89.   sk?adnik pudrów
  90. [Technika]   sk?adnik pudru
  91.   sk?adnik pudru kosmetycznego
  92. [Medycyna]   sk?adnik zasypek kosmetycznych
  93. [Medycyna]   sk?adnik zasypki
  94.   składnik pudru
  95.   składnik zasypek i pudrów
  96.   składnik zasypki
  97. [Technika]   smar suchy
  98.   sproszkowany kosmetyk
  99. [Technika]   suchy... smar?
  100. [Medycyna]   sypka zasypka
  101.   sypki składnik pudru
  102.   śliski proszek
  103.   środek kosmetyczny
  104.   środek kosmetyczny do stóp
  105.   środek kosmetyczny w postaci pudru
  106.   tłusty minerał używany w kosmetyce
  107. [Medycyna]   u?ywany do zasypek
  108.   u?ywany przez sztangistów
  109.   u?ywany przy produkcji pudrów
  110.   u?ywany w kosmetyce
  111. [Chemia]   uwodniony krzemian magnezu
  112.   używany w kosmetyce
  113.   w sk?adzie pudru
  114.   w składzie pudru
  115. [Medycyna]   w zasypce dla niemowl?t
  116.   z niego puder i zasypki
  117. [Medycyna]   zasypka
  118. [Medycyna]   zasypka dla bobasa
  119. [Medycyna]   zasypka dla dzieci
  120.   zasypka dla niemowl?t
  121.   zasypka dla niemowlaka lub sztangisty
  122.   zasypka dla sztangisty lub niemowlaka
  123.   zasypka do pielęgnacji stóp
  124. [Medycyna]   zasypka do stóp
  125.   zasypka kosmetyczna
  126.   zasypka lecznicza
  127. [Medycyna]   zasypka osuszaj?ca
  128.   zasypka sztangisty
  129. [Sport]   zasypka u?ywana przez ci??arowców
  130.   zasypka, puder

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: