Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem tkanka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

tkanka


  1.   ??czna albo kostna
  2.   ??czna b?d? kostna
  3.   ??czna lub kostna
  4. [Medycyna]   ??czna lub mi?kiszowa
  5. [Medycyna]   ??czna, mi?kiszowa albo przewodz?ca
  6.   ??czna, sercowa, mi??niowa
  7.   ?yko lub z?bina
  8. [Medycyna]   chrz?stna lub kostna
  9.   grupa komórek
  10.   jest ni? chrz?stka,krew
  11. [Medycyna]   komórki w zespole
  12. [Medycyna]   kostna - tworzy szkielet
  13.   kostna albo ??czna
  14.   kostna albo mięśniowa
  15.   kostna b?d? ??czna
  16.   kostna bądź mięśniowa
  17.   kostna lub ??czna
  18.   kostna lub mi??niowa
  19.   kostna lub miękiszowa
  20.   kostna lub mięśniowa
  21.   łączna, miękiszowa, przewodząca
  22.   łączna, przewodząca, miękiszowa
  23. [Medycyna]   mi??niowa lub t?uszczowa
  24.   mi??niowa, sercowa, ??czna
  25.   mi?kiszowa albo przewodz?ca
  26.   mi?kiszowa lub przewodz?ca
  27.   miękiszowa (u roślin) lub tłuszczowa
  28.   miękiszowa, łączna, przewodząca
  29.   miękiszowa, przewodząca, łączna
  30.   mięśniowa albo kostna
  31.   mięśniowa bądź kostna
  32.   mięśniowa lub kostna
  33. [Medycyna]   mo?e by? kostna
  34.   nab?onkowa, mi??niowa, nerwowa
  35.   np. miękiszowa
  36. [Medycyna]   np. t?uszczowa
  37.   p?ynna to krew
  38.   przen. sie?, siatka, siateczka, paj?czyna
  39.   przewodząca, łączna, miękiszowa
  40.   przewodząca, miękiszowa, łączna
  41. [Zoologia]   sie? komórkowa
  42.   sk?ada si? z komórek
  43. [Medycyna]   system komórek, mi??sz, miazga, masa
  44. [Medycyna]   t?uszczowa - chroni cia?o przed utrat? ciep?a
  45. [Medycyna]   t?uszczowa lub kostna
  46. [Medycyna]   t?uszczowa lub kostna w organizmie
  47.   tłuszczowa lub limfatyczna
  48. [Medycyna]   w centrum zainteresowa? histologa
  49.   z?bina lub ?yko
  50. [Medycyna]   z?o?ona z komórek
  51.   zbiorowisko komórek
  52. [Medycyna]   zespó? ?ywych komórek
  53. [Medycyna]   zespó? komórek
  54. [Medycyna]   zespó? komórek maj?cych podobn? budow?, pe?ni?cych okre?lone funkcje w organizmach
  55. [Medycyna]   zespó? komórek organizmu
  56. [Medycyna]   zespó? komórek organizmu o podobnej budowie i funkcjach
  57. [Medycyna]   zespó? komórek w organizmie
  58.   zespó? komórkowy
  59.   zespó? wielu komórek
  60. [Medycyna]   zespól podobnych komórek
  61.   zespół wielu komórek

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: