Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem torfowisko Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

torfowisko


  1. [Geografia]   b?ocko
  2. [Geografia]   b?otnisty osad wyst?puj?cy w naturalnych zbiornikach wód lub w ich pobli?u
  3. [Geografia]   b?otnisty osad z?o?ony z drobnych cz?stek mineralnych i organicznych
  4. [Geografia]   b?oto
  5. [Geografia]   bagienne zbiorowisko ro?linno?ci
  6. [Geografia]   lu?ny osad tworz?cy si? na dnie dzikich zbiorników wodnych
  7. [Geografia]   muł
  8. [Geografia]   nanos
  9. [Geografia]   po?yteczne mokrad?o
  10. [Botanika]   rodzaj bagiennego zbiorowiska ro?linnego
  11. [Geografia]   szlam
  12. [Geografia]   teren pokryty z?o?ami torfu
  13. [Geografia]   teren poro?ni?ty przez zbiorowisko ro?lin bagiennych i ??kowych wytwarzaj?cych torf
  14. [Geografia]   teren zawieraj?cy z?o?a torfu
  15. [Geografia]   z?o?e torfu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: