Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem urna Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

urna


  1. [Prawo i polityka]   by?a w u?yciu 16 lipca
  2. [Prawo i polityka]   bywa na g?osy
  3.   ceramiczna trumna
  4. [Religie]   cinerarium
  5. [Religie]   cinerarium inaczej
  6.   ciotka na pó?ce
  7. [Prawo i polityka]   czeka na wyborców
  8.   do niej wrzucamy g?osy
  9.   do niej wrzucamy głosy
  10. [Historia]   domkowa w archeologicznych zbiorach
  11. [Religie]   grobowe naczynie
  12. [Religie]   kanopa
  13.   konieczna w czasie wyborów
  14.   l?duj? w niej g?osy
  15.   lądują w niej głosy
  16.   milczy nawet ,gdy głosów pełna
  17.   milczy nawet, gdy g?osów pe?na
  18.   mo?e by? wyborcza
  19.   może być wyborcza
  20.   na g?osy elektoratu
  21.   na g?osy lub prochy
  22.   na g?osy wybieraj?cych
  23. [Prawo i polityka]   na g?osy wyborców
  24. [Prawo i polityka]   na g?osy wyborców lub prochy
  25.   na głosy elektoratu
  26.   na głosy wyborców
  27.   na ludzkie prochy
  28.   na prochy lub na g?osy
  29. [Religie]   na prochy ludzkie lub g?osy
  30.   na prochy zmar?ego
  31.   na prochy zmarłego
  32.   na wyborcze g?osy
  33.   na wyborcze głosy
  34. [Religie]   naczynie do przechowywania prochów zmar?ego
  35. [Religie]   naczynie grobowe
  36.   naczynie grobowe do przechowywania prochów zmar?ego po spaleniu
  37. [Religie]   naczynie na prochy zmar?ego
  38. [Religie]   naczynie s?u??ce do przechowywania prochów zmar?ego
  39. [Religie]   naczynie w kolumbarium
  40. [Prawo i polityka]   niezb?dna w czasie wyborów
  41.   niezbędna przy tajnym głosowaniu
  42.   niezbędna w czasie wyborów
  43.   np. kanopa
  44. [Religie]   ozdobny pojemnik z prochami osoby zmar?ej
  45.   paka z g?osami wyborców
  46. [Prawo i polityka]   pe?na g?osów a milczy
  47.   pełna kart wyborczych
  48.   pojemnik na g?osy
  49. [Prawo i polityka]   pojemnik na g?osy wyborców
  50.   pojemnik na prochy zmar?ego
  51. [Religie]   popielnica
  52.   potrzebna w czasie g?osowania
  53.   prostopadłościan wyborczy
  54. [Prawo i polityka]   przepisowe pud?o z dziur?
  55.   przyjmie ka?dy g?os
  56.   przyjmie każdy głos
  57. [Prawo i polityka]   pud?o na g?osy
  58.   pud?o na g?osy wyborców
  59.   pud?o z g?osami
  60.   pudło na głosy
  61.   pudło z głosami
  62. [Prawo i polityka]   rekwizyt wyborczy
  63.   skrzynia dla wyborców
  64. [Prawo i polityka]   skrzynia dla wyborcy
  65.   skrzynia g?osuj?cych
  66. [Prawo i polityka]   skrzynia na g?osy
  67. [Prawo i polityka]   skrzynia na g?osy wyborców
  68. [Prawo i polityka]   skrzynia w lokalu wyborczym
  69.   skrzynia wyborcza
  70.   skrzynka na g?osy
  71.   skrzynka na g?osy lub prochy
  72. [Prawo i polityka]   skrzynka na g?osy w lokalu wyborczym
  73. [Prawo i polityka]   skrzynka na g?osy wyborców
  74. [Prawo i polityka]   skrzynka na g?osy wyborcze
  75.   skrzynka na głosy wyborcze
  76.   skrzynka na kartki wyborcze
  77. [Prawo i polityka]   skrzynka na karty wyborcze
  78.   skrzynka pe?na g?osów
  79. [Prawo i polityka]   skrzynka w lokalu wyborczym
  80.   skrzynka wyborcy
  81. [Prawo i polityka]   skrzynka wyborcza
  82. [Prawo i polityka]   skrzynka z g?osem
  83. [Prawo i polityka]   skrzynka z kartami wyborczymi
  84. [Prawo i polityka]   skrzynka z otworem, do której wrzuca si? kartki podczas tajnego g?osowania
  85.   stoi przed komisj?
  86.   stoi w lokalu wyborczym
  87. [Prawo i polityka]   tam s? nasze g?osy na wyborców
  88. [Prawo i polityka]   tam wrzucasz swój g?os
  89. [Prawo i polityka]   w lokalu wyborczym
  90. [Prawo i polityka]   w niej "za" i "przeciw"
  91.   w niej g?osy wybieraj?cych
  92. [Prawo i polityka]   w niej g?osy wyborców
  93.   w niej głosy wyborców
  94.   w niej prochy
  95. [Medycyna]   w niej prochy po kremacji
  96. [Religie]   w niej prochy zmar?ego
  97. [Prawo i polityka]   wa?na w lokalu wyborczym
  98.   ważna w lokalu wyborczym
  99.   wyborcza na głosy
  100.   wyborcza skrzynka
  101.   wyborcza z głosami
  102. [Prawo i polityka]   wype?niona g?osami
  103.   z denatem w proszku
  104.   z g?osami albo z prochami
  105.   z g?osami b?d? z prochami
  106. [Religie]   z g?osami lub prochami
  107.   z g?osami lub z prochami
  108. [Prawo i polityka]   z g?osami wyborców
  109.   z głosami albo prochami
  110.   z głosami albo z prochami
  111.   z głosami bądź prochami
  112.   z głosami bądź z prochami
  113.   z głosami lub prochami
  114.   z głosami lub z prochami
  115.   z głosami wyborców
  116. [Prawo i polityka]   z kartami wyborczymi
  117.   z kartkami wyborczymi
  118.   z prochami albo z g?osami
  119.   z prochami albo z głosami
  120.   z prochami b?d? z g?osami
  121.   z prochami bądź z głosami
  122.   z prochami lub głosami
  123. [Prawo i polityka]   z prochami lub na g?osy
  124.   z prochami lub wyborcza
  125.   z prochami lub z g?osami
  126.   z prochami lub z głosami
  127. [Religie]   zamykany pojemnik przeznaczony do pochówku prochów
  128. [Prawo i polityka]   zape?nia si? w dzie? wyborów powszechnych
  129.   zapełnia się w dzień wyborów
  130.   zawiera prochy po kremacji
  131. [Religie]   Zawiera prochy zmar?ego
  132.   zawiera prochy zmarłego

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: