Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ustnik Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ustnik


  1. [Medycyna]   aparat do sztucznego oddychania
  2.   cz??? fagotu albo oboju
  3.   cz??? fagotu b?d? oboju
  4.   cz??? fagotu lub oboju
  5. [Technika]   cz??? fajki
  6.   cz??? instrumentów d?tych
  7. [Muzyka]   cz??? instrumentu d?tego
  8. [Muzyka]   cz??? klarnetu
  9.   cz??? oboju albo fagotu
  10.   cz??? oboju b?d? fagotu
  11.   cz??? oboju lub fagotu
  12. [Technika]   cz??? papierosa
  13.   cz??? papierosa z filtrem
  14. [Muzyka]   cz??? puzonu
  15.   cz??? puzonu albo papierosa
  16.   cz??? puzonu lub papierosa
  17. [Muzyka]   cz??? tr?bki
  18. [Technika]   cz??? tr?bki lub papierosa
  19.   część instrumentu dętego
  20.   dawniej munsztuk
  21. [Muzyka]   dla palacza i puzonisty
  22.   element fajki albo tr?bki
  23.   element fajki b?d? tr?bki
  24.   element fajki lub tr?bki
  25. [Gastronomia]   element saksofonu
  26.   element tr?bki albo fajki
  27.   element tr?bki b?d? fajki
  28.   element tr?bki lub fajki
  29. [Muzyka]   ko?cówka wydechowo - wdechowa
  30. [Zoologia]   lunula z rodziny chetonikowatych
  31. [Muzyka]   ma papieros i saksofon
  32. [Geografia]   osada w województwie warmi?sko-mazurskim, w powiecie olszty?skim, w gminie Jeziorany
  33. [Zoologia]   pawik, morska ryba z rodziny chetonikowatych
  34.   przy tr?bce
  35. [Technika]   trzymana w ustach cz??? instrumentu muzycznego, aparatu do oddychania
  36. [Medycyna]   trzymany wargami
  37. [Zoologia]   wagabunda z rodziny chetonikowatych
  38. [Muzyka]   z "przodu" tr?bki
  39. [Technika]   z filtrem w papierosie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: