Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem wapno Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

wapno


  1. [Chemia]   ... palone
  2. [Chemia]   ... palone (CaO)
  3.   ...gaszone
  4.   ...palone
  5.   bia?e, gaszone albo palone
  6.   bia?e, gaszone b?d? palone
  7.   bia?e, gaszone lub palone
  8.   białe, gaszone albo palone
  9.   białe, gaszone bądź palone
  10.   białe, gaszone lub palone
  11.   białe, palone albo gaszone
  12.   białe, palone bądź gaszone
  13.   białe, palone lub gaszone
  14.   bieli pień drzewa albo ścianę
  15.   bieli pień drzewa bądź ścianę
  16.   bieli pień drzewa lub ścianę
  17.   bieli ścianę albo pień drzewa
  18.   bieli ścianę bądź pień drzewa
  19.   bieli ścianę lub pień drzewa
  20.   bielono nim izby
  21.   by?o u?ywane do bielenia ?cian
  22.   było używane do bielenia ścian
  23. [Technika]   do bielenia ?cian
  24. [Technika]   do bielenia ?cian chaty
  25.   do bielenia albo gaszone
  26.   do bielenia bądź gaszone
  27.   do bielenia drzew
  28. [Technika]   do bielenia izby
  29.   do bielenia kraw??ników
  30.   do bielenia lub gaszone
  31.   do bielenia ścian
  32.   do bielenia ścian chaty
  33. [Technika]   gaszone
  34.   gaszone albo do bielenia
  35.   gaszone albo palone
  36.   gaszone b?d? palone
  37.   gaszone bądź do bielenia
  38.   gaszone bądź palone
  39.   gaszone lub do bielenia
  40. [Technika]   gaszone lub palone
  41. [Technika]   gaszone na budowie
  42. [Chemia]   gaszone nie ga?nie
  43.   gaszone nie gaśnie
  44. [Medycyna]   gaszone nie odczuli
  45.   gaszone u?ywane do bielenia
  46.   gaszone wod?
  47.   gaszone wodą
  48.   gaszone, białe albo palone
  49.   gaszone, białe lub palone
  50. [Chemia]   jedni pal?, drudzy gasz?
  51.   jedni palą, drudzy gaszą
  52.   kiedy? u?ywane do bielenia izb
  53. [Medycyna]   lekarstwo, którego g?ównym sk?adnikiem jest przyswajalny zwi?zek wapnia
  54. [Medycyna]   musuj?ca tabletka
  55. [Chemia]   na zdrowie, na budowie
  56. [Technika]   najpierw palone, potem gaszone
  57.   niezbędne w zaprawie murarskiej
  58.   palone albo gaszone
  59.   palone albo szare
  60.   palone b?d? gaszone
  61.   palone b?d? szare
  62.   palone bądź gaszone
  63. [Technika]   palone do gaszenia
  64. [Chemia]   palone lub gaszone
  65.   palone lub szare
  66.   palone stosowane w rolnictwie
  67.   palone, białe albo gaszone
  68.   palone, białe bądź gaszone
  69.   palone, białe lub gaszone
  70.   palone, gaszone albo białe
  71.   palone, gaszone bądź białe
  72.   palone, gaszone lub białe
  73.   palone, niałe lub gaszone
  74. [Chemia]   produkt otrzymywany w wyniku przepuszczania gazowego chloru nad warstw? wapna gaszonego
  75. [Sport]   punkt karny
  76. [Sport]   s?dzia wskaza? na ...
  77. [Sport]   s?dzia wskaza? na ..., czyli podyktowa? rzut karny (w pi?ce no?nej)
  78.   s?u?y?o do bielenia ?cian
  79. [Technika]   sk?adnik zapraw
  80. [Technika]   sk?adnik zapraw murarskich
  81. [Technika]   sk?adnik zaprawy murarskiej
  82.   składnik zaprawy murarskiej
  83. [Technika]   substancja do bielenia ?cian
  84. [Technika]   surowiec murarski
  85.   szare albo palone
  86.   szare b?d? palone
  87.   szare lub palone
  88. [Chemia]   tlenek wapnia, bia?y proszek otrzymywany w wyniku pra?enia wapieni
  89. [Chemia]   tlenek wapniowy otrzymywany w procesie cieplnego rozk?adu w?glanu wapnia
  90. [Technika]   u?ywane by?o do bielenia izb w chacie
  91.   wchodzi w sk?ad zaprawy murarskiej
  92. [Technika]   wi??e si? z budow?
  93. [Geografia]   wie? w województwie wielkopolskim, w powiecie w?growieckim, w gminie Wapno
  94. [Chemia]   wodorotlenek wapniowy
  95. [Chemia]   zaprawa, budownictwo, nawóz
  96. [Medycyna]   zdrowie na budowie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: