Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem werwa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

werwa


  1.   ?ar, ?arliwo??
  2.   ?ywotna si?a
  3.   ?ywotno??, ?ycie, witalno??
  4.   aktywność
  5.   animusz
  6. [Medycyna]   animusz, wigor
  7.   animusz,zapa?
  8.   bojowo??, przebojowo??, ?ywo??
  9.   cechuje aktywnego cz?owieka
  10.   ch?? do zrobienia czego?
  11.   chęć, ochota do zrobienia czegoś
  12.   dynamizm, dynamiczno??, dynamika
  13.   energia objawiaj?ca si? w ch?ci do pracy i zabawy
  14.   energia, wigor
  15.   energia, zaci?cie
  16.   energia, zapa?
  17.   energiczno??, energia, ?ywio?owo??
  18.   inaczej wigor
  19.   kura?, rezon
  20. [Sport]   naturalny doping
  21.   o?ywienie, entuzjazm, rozentuzjazmowanie
  22.   o?ywienie, zapa?
  23.   ochota, animusz
  24.   ochota,wigor
  25.   ogie?, p?omie?
  26.   pasja, ikra, fantazja
  27.   posp. szwung
  28.   pr??no??, dziarsko??, temperament
  29.   przenosi góry
  30. [Medycyna]   si?a ?ywotna
  31. [Filozofia]   szwung
  32.   wigor
  33.   wigor, animusz
  34.   wigor, energia
  35.   wigor, temperament
  36.   wigor, zapa?
  37.   wigor, zapał
  38.   witalizm, duch, swada
  39.   zaci?cie
  40.   zaci?cie, energia
  41.   zaci?cie, zapa?
  42.   zacięcie, zapał
  43.   zapa?
  44.   zapa? do pracy
  45.   zapa? o?ywionego
  46.   zapa?, animusz
  47.   zapa?, energia
  48.   zapa?, o?ywienie
  49.   zapa?, wigor
  50.   zapa?, zaci?cie
  51.   zapał
  52.   zapał, energia w działaniu
  53.   zapał, wigor
  54.   zapał, zacięcie
  55.   żywiołowość

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: